Anda di halaman 1dari 18

PEMBELAUAN GELOMBANG

Penyebaran gelombang
Author : Khairi

PEMBELAUAN GELOMBANG
Berlaku apabila gelombang merambat melalui celah
yang sempit atau halangan

Frekuensi,jarak gelombang dan laju tidak berubah.


Hanya arah perambatan yang berubah
Author : Khairi

PEMBELAUAN GELOMBANG
Saiz celah lebih besar berbanding dengan jarak gelombang

Kesan pembelauan tidak ketara.Gelombang hanya


mengalami pembengkokkan dibahagian hujung
Semakin kecil jarak gelombang,semakin kurang dibelaukan
Author : Khairi

PEMBELAUAN GELOMBANG
Saiz celah lebih kecil berbanding dengan jarak gelombang

Kesan pembelauan lebih ketara.Gelombang


membulat terhasil
Semakin besar jarak gelombang,semakin besar dibelaukan
Author : Khairi

PEMBELAUAN GELOMBANG
Fenomena pembelauan yang lain

Author : Khairi

APLIKASI PEMBELAUAN GELOMBANG


Laut tenang

Gelombang dibelaukan
Author : Khairi

PENYELESAIAN MASALAH
Lukiskan corak muka gelombang bagi menunjukkan
kesan pembelauan

3
cm

10 cm

3
cm

0.5 cm

Author : Khairi

LATIHAN PENGAYAAN

Rajah J

Rajah K

a. Nyatakan fenomena yang dialami oleh gelombang selepas melalui


celah.

Pembelauan

Author : Khairi

LATIHAN PENGAYAAN

Rajah J

Rajah K

b. Bandingkan corak gelombang selepas melalui celah dalam rajah J


dan K.

Gelombang membulat terhasil dalam rajah K


manakala gelombang dibengkokkan dibahagian
hujung terhasil dalam rajah J selepas melalui celah
Author : Khairi

LATIHAN PENGAYAAN

Rajah J

Rajah K

c. Bandingkan jarak gelombang sebelum dan selepas melalui celah


dalam rajah J

Jarak gelombang sebelum dan selepas melalui celah


adalah sama
Author : Khairi

LATIHAN PENGAYAAN

Rajah J

Rajah K

d. Bandingkan halaju gelombang sebelum dan selepas melaui celah


dalam rajah K

Halaju gelombang sebelum dan selepas melalui


celah adalah sama
Author : Khairi

LATIHAN PENGAYAAN

Rajah J

Rajah K

e. Apakah yang terjadi kepada arah perambatan gelombang selepas


melalui celah ?

Arah perambatan berubah

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Apakah fenomena yang boleh menerangkan tentang perambatan


gelombang di X ?

A.

Pantulan

B.

Pembiasan

C.

Pembelauan

D.

Interferens
Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Apakah yang dimaksudkan dengan pembelauan ?

Penyebaran gelombang

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Lukiskan corak gelombang selepas melalui laluan masuk ke


pelabuhan.

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Laluan masuk dibuat lebih luas bagi membolehkan lebih banyak kapal
memasuki pelabuhan.
Apakah kesan ke atas gelombang dan pelabuhan ?

Gelombang kurang dibelaukan


Pelabuhan akan musnah

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS


Terangkan kesesuaian ciri-ciri lokasi yang sesuai untuk dibina
pelabuhan baru.
Pilih lokasi yang paling sesuai dan berikan sebab bagi pilihan anda.
Ciri-ciri

Sebab

Lokasi di teluk

Tenaga ombak kecil dan air tenang

Tembok penahan
bercerun

Mampu menahan tekanan tinggi air


dibahagian dasar

Permukaan tembok
penahan tidak rata
Tembok penahan
tinggi

Gelombang dipantulan ke pelbagai arah


Terlindung dari ombak tinggi

Tembok penahan yang paling sesuai ialah tembok W kerana ia


terletak diteluk,bercerun,permukaan tidak rata dan tinggi

Author : Khairi