Anda di halaman 1dari 1

MUSHOLLA NURUL WAHID

Sekretariat: Jl. Perintis Kemerdekaan Rt03/Rw04 Krajan, Tlogorejo, Temanggung


Telp. 085743400111/081328044188, email: ppnurulwahid@gmail.com

Nomor :002/und/14/VIII/2016
Lampiran
Hal
: Undangan Pengajian

Temanggung, 8 Agustus 2016


:Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara ..............................
Di tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Segala puji bagi Allah, Pemilik semesta alam raya dengan segala nikmat dan
limpahan Rohmat, Taufiq, Hidayah, Inayah dan Ridlo yang diberikan kepada manusia.
Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat, serta
orang-orang yang mendidik generasi rabbani sampai hari akhir.
Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara
tasyakuran mushollaNURUL WAHID, yang Insya Allah akan kami selenggarakan pada :
Hari
Tanggal
Waktu
Tempat

:
:
:
:

Minggu
14 Agustus 2016
13.00 (Bada Dzuhur)
MUSHOLLA NURUL WAHID. RT:03/RW:04.
(Depan SD Tlogorejo)
Merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami apabila Bapak/Saudara
berkenan hadir pada acara tersebut. Atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Pengurus
Ketua

Sekertaris

Muchammad Abdul Wahid

Rohmat Untung
Turut Mengundang:
Keluarga H. Misgiyanto

Anda mungkin juga menyukai