Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN TAHUNAN 2015

Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Kangka Tebrau,
Johor Bahru.
Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Persatuan Agama Islam dan J-qaf

Guru Penasihat

JAWATANKUASA

3
4

Pengerusi:
Naib Pengerusi:
Setiausaha:
Penolong Setiausaha:
Bendahari:
Penolong Bendahari:
Ahli Jawatankuasa

Bilangan Perjumpaan
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
TARIKH
21 Januari 2015
04 Februari 2015
25 Februari 2015
11 Mac 2015
01 April 2015
15 April 2015
29 April 2015
13 Mei 2015
27 Mei 2015
24 Jun 2015
08 Julai 2015
22 Julai 2015
05 Ogos 2015
19 Ogos 2015
02 September 2015
30 September 2015
21 Oktober 2015
04 November 2015

KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN


Minggu Pendidikan Islam/MTQ
Laporan Kewangan.
Tiada

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah
benar.
Saya yang menjalankan tugas,

( Nama murid
)
Setiausaha

)
Ketua Guru Penasihat

LAPORAN TAHUNAN 2015

Tahunan Persatuan Agama Islam dan J-qaf untuk perhatian tuan.

JAWATANKUASA

12 kali
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
AKTIVITI
Mesyuarat Agung Persatuan dan Pelantikan AJK 2015.

Mesyuarat Akhir Tahun

KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN


Minggu Pendidikan Islam/MTQ

kan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah

)
Ketua Guru Penasihat