Anda di halaman 1dari 2

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2013

SEKTOR
SUB-UNIT
NKRA

: KURIKULUM
: PANITIA BAHASA ARAB
: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan.

ISU
: Murid tidak dapat menguasai kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Arab
STRATEGI : Mewajibkan pelajar mengikuti program yang telah dirancang dan disediakan oleh Panitia
Bahasa Arab dengan berkesan dan efektif
OBJEKTIF :
1. Semua murid lulus/ menguasai Bahasa Arab
2. Menguasai kemahiran membaca ayat-ayat Bahasa Arab
3. Menguasai kemahiran membaca dan menulis perkataan Bahasa Arab yang mudah
4. Melahirkan murid yang boleh berkomunikasi ayat-ayat Bahasa Arab yang mudah

BIL

PROGRAM

AKTIVITI

SAYANGI
BAHASA
ARAB

Perluasan
Bahasa Arab

MINGGU
BAHASA
ARAB

Pertandingan

PELAKSANAAN
Membaca
nombor dan
bilangan Bahasa
Arab.
Menghafal
kalimah dan ayat
bahasa Arab
mudah.
Menjawab soalan
yang diberikan
oleh guru.
Menjawab soalan
yang disediakan
oleh guru setiap

SASARAN

MASA

TINDAKAN

TOV

ETR

Semua Murid

Januari
hingga
Oktober

Semua Guru
Bahasa Arab

75 %

90 %

Tahun 1
hingga 6

Mei hingga
Ogos

Semua Guru
Bahasa Arab

50%

75 %

IKHTIFAL
j-QAF

Kalam Jamaie

tahun.
Melancar sebutan
Bahasa Arab
Menyanyikan
Tahun 4 dan 5
Lagu Bahasa
Arab mudah

Januari
hingga
Ogos

Semua Guru
Bahasa Arab

45%

70%