Anda di halaman 1dari 6

LESSON PLAN 8.3.

2016 (Selasa)
Class

1B

Time

755-8.35

Year
Group
Subject

Form 5

Topic

Matemati
k

Reference to SOW

Prior Knowledge :

Peperiksaan Satu 1

Resources:
Soalan Peperiksaan 1

on past Refection

work Pair/Group

Assessment Peer

Work Written

Discussion Class

Learning Objectives (pathways for the


students to achieve the aim)

Q&A

Learning checks:

Other

1. memahami dan menggunakan


Y
konsep
Success Criteria: Anda akan dapat :
1. Menjawab semua soalan yang diberi dalam tempoh yang telah ditetapkan ( 7.30 10.00 ) 2 jam 30 min
Teaching and Learning Activities
Time
Register and Introduction : Ambil kedatangan dan rutin kelas
Starter Activities:
Guru bergerak dari meja ke meja memastikan pelajar tidak meniru jawapan rakan di sebelah.
Main Activity/Teaching Point:
Guru memantau dan memastikan pelajar menjawab soalan yang diberi.
Guru mengedarkan kertas kajang kepada pelajar yang memerlukan.
Guru bergerak dari meja ke meja memastikan pelajar tidak meniru jawapan rakan di sebelah.
Guru memberi pas kebenaran keluar ke tandas sekiranya ada pelajar yang hendak keluar ke
tandas.
Guru memastikan pelajar tidak tidur ,bercakap, berjalan jalan dan berbincang jawapan
dengan rakan yang lain semasa menjawab soalan peperiksaan.
Plenary Activity :
Guru akan menunggu di dalam kelas sehingga guru masa ketiga masuk ke kelas tersebut.

Differentiation of Tasks
Berdasarkan aras soalan dari senang ke soalan susah ( soalan berformatkan SPM )
Evaluation / Refection on lesson :

LESSON PLAN 2.11.15 (ISNIN- HARI 1)


Class

4S / 4E

Time

7.00
8.00

Form 4

Topic

Peperiksaan Akhir
Tahun

Matemati
k

Reference to SOW

on past Refection

work Pair/Group

1. memahami dan menggunakan


konsep KERTAS 2 MATEMATIK

Assessment Peer

Learning Objectives (pathways for the


students to achieve the aim)

Work Written

Resources:
SOALAN KERTAS 2 MATEMATIK TAMBAHAN
( 4S ), SOALAN KERTAS 1 PSV ( 4E )
Learning checks:
Discussion Class

Prior Knowledge :

Q&A

/11.20
12.20

Year
Group
Subject

Other

TAMBAHAN ( 4S ), SOALAN KERTAS 1 PSV


( 4E )

Success Criteria: Anda akan dapat :


1. Menjawab semua soalan yang diberi dalam tempoh yang telah ditetapkan ( 7.30 10.00 ) 2 jam 30 min
( 4S )- Matematik tambahan Kertas 2, 10.45 12.00 ( 4E ) PSV Kertas 1
Teaching and Learning Activities
Time
Register and Introduction : Ambil kedatangan dan rutin kelas
5 min
Starter Activities:
Guru mengedarkan kertas soalan dan kertas kajang kepada semua pelajar. Guru membacakan 10 min
arahan kepada pelajar sebelum memulakan menjawab soalan. Guru meminta pelajar
menyemak semua muka surat dan pastikan semua soalan adalah bercetak. Sekiranya ada
masalah pada kertas soalan tersebut, pelajar diminta menukarkannya dengan guru. ( untuk
kelas 4S )
Main Activity/Teaching Point:
Guru memantau dan memastikan pelajar menjawab soalan yang diberi.
Guru mengedarkan kertas kajang kepada pelajar yang memerlukan.
Guru bergerak dari meja ke meja memastikan pelajar tidak meniru jawapan rakan di sebelah.
Guru memberi pas kebenaran keluar ke tandas sekiranya ada pelajar yang hendak keluar ke
tandas.
Guru memastikan pelajar tidak tidur ,bercakap, berjalan jalan dan berbincang jawapan
dengan rakan yang lain semasa menjawab soalan peperiksaan.
Plenary Activity :
Guru akan menunggu di dalam kelas sehingga guru masa kedua( untuk kelas 4S ) masuk ke
kelas tersebut dan guru mengutip kertas jawapan PSV Kertas 1 pada 12.00 tengah hari.
Differentiation of Tasks
Berdasarkan aras soalan dari senang ke soalan susah ( soalan berformatkan SPM )
Evaluation / Refection on lesson :

45 min

5 min

LESSON PLAN 3.11.15 (SELASA- HARI 2)


Class

4S

Time

11.20
12.20

Year
Group
Subject

Form 4

Topic

Matemati
k

Reference to SOW

Prior Knowledge :

Peperiksaan Akhir
Tahun

Resources:
SOALAN KERTAS 1 KIMIA

on past Refection

work Pair/Group

Assessment Peer

Work Written

Discussion Class

Learning Objectives (pathways for the


students to achieve the aim)

Q&A

Learning checks:

Other

1. memahami dan menggunakan


Y
konsep KERTAS 1 KIMIA
Success Criteria: Anda akan dapat :
1. Menjawab semua soalan yang diberi dalam tempoh yang telah ditetapkan ( 10.45 12.00) 1 jam 15 min

Teaching and Learning Activities


Register and Introduction : Ambil kedatangan dan rutin kelas
Starter Activities:
Guru mengedarkan kertas soalan dan kertas kajang kepada semua pelajar. Guru membacakan
arahan kepada pelajar sebelum memulakan menjawab soalan. Guru meminta pelajar
menyemak semua muka surat dan pastikan semua soalan adalah bercetak. Sekiranya ada
masalah pada kertas soalan tersebut, pelajar diminta menukarkannya dengan guru. ( untuk
kelas 4S )Guru bergerak dari meja ke meja memastikan pelajar tidak meniru jawapan rakan
di sebelah.

Time
5 min
10 min

Main Activity/Teaching Point:


Guru memantau dan memastikan pelajar menjawab soalan yang diberi.
Guru mengedarkan kertas kajang kepada pelajar yang memerlukan.
Guru bergerak dari meja ke meja memastikan pelajar tidak meniru jawapan rakan di sebelah.
Guru memberi pas kebenaran keluar ke tandas sekiranya ada pelajar yang hendak keluar ke
tandas.
Guru memastikan pelajar tidak tidur ,bercakap, berjalan jalan dan berbincang jawapan
dengan rakan yang lain semasa menjawab soalan peperiksaan.
Plenary Activity :
Guru akan menunggu di dalam kelas sehingga guru masa kedua( untuk kelas 4S ) masuk ke
kelas tersebut.
Differentiation of Tasks
Berdasarkan aras soalan dari senang ke soalan susah ( soalan berformatkan SPM )
Evaluation / Refection on lesson :

45 min

5 min

LESSON PLAN 4.11.15 (RABU- HARI 3)


Class

4S

Time

9.00 10.00

Year
Group
Subject

Form 4

Topic

Matemati
k

Reference to SOW

Prior Knowledge :

Peperiksaan Akhir
Tahun

Resources:
SOALAN KERTAS 2 BIOLOGI

on past Refection

work Pair/Group

Assessment Peer

Work Written

Discussion Class

Learning Objectives (pathways for the


students to achieve the aim)

Q&A

Learning checks:

Other

1. memahami dan menggunakan


Y
konsep KERTAS 2 BIOLOGI
Success Criteria: Anda akan dapat :
1. Menjawab semua soalan yang diberi dalam tempoh yang telah ditetapkan ( 7.30 10.00) 2 jam 30 min
Teaching and Learning Activities
Register and Introduction : Ambil kedatangan dan rutin kelas

Time
5 min

Starter Activities:
Guru bergerak dari meja ke meja memastikan pelajar tidak meniru jawapan rakan di sebelah.

10 min

Main Activity/Teaching Point:


Guru memantau dan memastikan pelajar menjawab soalan yang diberi.
Guru mengedarkan kertas kajang kepada pelajar yang memerlukan.
Guru bergerak dari meja ke meja memastikan pelajar tidak meniru jawapan rakan di sebelah.
Guru memberi pas kebenaran keluar ke tandas sekiranya ada pelajar yang hendak keluar ke
tandas.
Guru memastikan pelajar tidak tidur ,bercakap, berjalan jalan dan berbincang jawapan
dengan rakan yang lain semasa menjawab soalan peperiksaan.

45 min

Plenary Activity :
5 min
Guru mengutip kertas jawapan pada 10.00 pagi

Differentiation of Tasks
Berdasarkan aras soalan dari senang ke soalan susah ( soalan berformatkan SPM )
Evaluation / Refection on lesson :

LESSON PLAN 4.9.15 (KHAMIS- HARI 9)


Class

5S

Time

10.20
11.20/

Year
Group
Subject

Form 5

Topic

Matemati
k

Reference to SOW

Prior Knowledge :

Peperiksaan
Percubaan

Resources:
SOALAN KERTAS 3 Fizik

on past Refection

work Pair/Group

Assessment Peer

Work Written

Discussion Class

Learning Objectives (pathways for the


students to achieve the aim)

Q&A

Learning checks:

Other

1. memahami dan menggunakan


Y
konsep Fizik
Success Criteria: Anda akan dapat :
1. Menjawab semua soalan yang diberi dalam tempoh yang telah ditetapkan (10.25 11.55 ) 1 jam 30 min
Teaching and Learning Activities
Time
Register and Introduction : Ambil kedatangan dan rutin kelas
5 min

Starter Activities:
Guru mengedarkan kertas soalan Fizik Kertas 3 dan kertas kajang kepada semua pelajar.
Guru membacakan arahan kepada pelajar sebelum memulakan menjawab soalan. Guru
meminta pelajar menyemak semua muka surat dan pastikan semua soalan adalah bercetak.
Sekiranya ada masalah pada kertas soalan tersebut, pelajar diminta menukarkannya dengan
guru
Main Activity/Teaching Point:
Guru memantau dan memastikan pelajar menjawab soalan yang diberi.
Guru mengedarkan kertas kajang kepada pelajar yang memerlukan.
Guru bergerak dari meja ke meja memastikan pelajar tidak meniru jawapan rakan di sebelah.
Guru memberi pas kebenaran keluar ke tandas sekiranya ada pelajar yang hendak keluar ke
tandas.
Guru memastikan pelajar tidak tidur ,bercakap, berjalan jalan dan berbincang jawapan
dengan rakan yang lain semasa menjawab soalan peperiksaan.

10 min

40 min

5 min
Plenary Activity :
Guru akan menunggu di dalam kelas sehingga guru masa kelima masuk ke kelas tersebut.
Differentiation of Tasks
Berdasarkan aras soalan dari senang ke soalan susah ( soalan berformatkan SPM )
Evaluation / Refection on lesson :