Anda di halaman 1dari 1

Sila hitamkan jawapan pada ruangan

yang disediakan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D