Anda di halaman 1dari 15

Forum Remaja Merdeka Pencetus Kecemerlangan Diri

Pengerusi :
Bismillahhirahmannirrahim,
AlHamdulillahi
robbil
alamiin,
wassolatu wassalaamu alaa asyrofil anbiyai wal mursaliin.. wa
ala alihi wa sohbihi ajmaiin. Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh, Salam Ukhwah, Salam Kasih Sayang dan Salam 1
Malaysia. Warga dewan sekalian, Bersyukur kita ke hadrat Allah
S.W.T kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadaNya, dapat
kita bertemu kita lagi dalam gelanggang Forum Remaja bersama
saya ________________ pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang
dirahmati Alah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli
panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, dewasa ini, masalah
disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam
tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justeru, masalah
ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin
diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini
Pendisiplinan pelajar: Tanggungjawab Siapa? Persoalan inilah
kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka
pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di sekolah
khususnya dalam persoalan mengatasi masalah disiplin pelajar.
Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih
dahulu, mari kita berkenalan dengan tiga orang ahli panel kita
pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga dewan
sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari
ini. Baiklah di sebelah kanan saya, ahli panel pertama saudari
_______________________
yang
merupakan
__________________________ Apa khabar saudari? Panel Pertama :
AlHamdulillah sihat Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi macamana?
Pengerusi : Alhamdulillah, sihat juga. Seterusnya ahli panel
kedua, ayu berbaju kurung saudari____________________________,
jawatan. Selamat datang saudari. Dan di hujung sana, nampak
pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari _________________.
Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada
1

panel pertama, apakah sebenarnya konsep tanggungjawab dan


disiplin.

Slot 1
Panel Pertama: Terima kasih pengerusi yang segak bergaya dan
molek budi pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih
dahulu, yang dihormati, barisan tetamu kehormat, kombinasi
intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan
seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pada pendapat
saya, tanggungjawab dan disiplin tidak dapat dipisahkan dan
sudah semestinya membawa kepada persoalan yang berkait
dengan kawalan individu, pemimpin, masyarakat dan sebagainya.
Kawalan inilah yang penting dalam menentukan jati diri, akhlak,
serta kualiti yang ingin dicapai ataupun di tonjolkan. Ringkasnya
tanggungjawab adalah rukun utama dalam pembentukan disiplin.
Di sekolah, disiplin satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana
tenteram supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat
dijalankan dengan teratur dan lancar. Maka disinilah terletaknya
tanggungjawab yang digalas oleh semua pihak yang terlibat
dengan disiplin pelajar sama ada murid itu sendiri, guru disiplin,
guru-guru, pihak pentadbiran mahupun ibu bapa atau masyarakat
umumnya. Bagi masyarakat di luar sekolah, tanggungjawab dan
disiplin adalah asas penting bagi membentuk kerukunan hidup
selaras dengan norma, nilai dan aspirasi negara. Amanah yang
dipikul dengan baik adalah tunjang kepada kawalan sosial yang
baik. Namun tidak dinafikan, ramai juga masyarakat di luar sana
2

menganggap tanggungjawab dan disiplin adalah suatu perkara


yang sangat negatif iaitu merupakan masalah sosial dan tidak
amanah sedangkan hakikatnya ia merupakan usaha yang perlu
bagi memperbaiki etika dan gaya hidup bertamadun manusia.
Contohnya orang Jepun yang membangunkan negara mereka
setelah menjadi padang jarak padang tekukur dan kini merupakan
negara moden seperti sekelip mata. Asasnya tidak lain dan tidak
bukan adalah tanggungjawab dan disiplin yang hebat.

SLOT 2

Pengerusi : Terima kasih kepada panel


pertama kita atas lontaran konsep yang utuh
lagi berisi. Sebentar tadi panel pertama ada
menyatakan
bahawa,
disiplin
dan
tanggungjawab perlu bergerak seiring untuk
mencapai
tahap
kecemerlangan
yang
maksimum. Ia boleh diibaratkan sebagai
3

irama dan lagu, iaitu tidak sempurna disiplin


tanpa
tanggungjawab,
dan
tanpa
tanggungjawab, disiplin tidak akan dapat
dibentuk. Justeru, saya ingin menanyakan
persoalan seterusnya kepada ahli panel kita
yang
kedua,
apakah
asas
kepada
pendisiplinan pelajar agar kecemerlangan
secara holistik dapat dicapai?

Panel Kedua: Soalan yang amat menarik daripada


pengerusi kita pada hari ini. Bismillah.. Baiklah
sebenarnya, latar belakang keluarga, suasana
sekolah dan keadaan persekitaran mempengaruhi
tindakan para pelajar untuk melanggar peraturan
yang ditetapkan. Saya berpendapat peranan
semua pihak diperlukan dalam memastikan
permasalahan ini dapat pendisiplinan terletak di
bahu ibu bapa. Seharusnya, pihak ibu bapa perlu
sedar akan kepentingan hubungan yang erat
dengan guru-guru di sekolah. Perjumpaan berkala
di antara ibu bapa para pelajar dengan pihak
sekolah perlu diadakan sekerap yang boleh.
Tindakan ini amat penting kerana ianya boleh
4

menjadi medium perbincangan prestasi dan disiplin


anak-anak mereka di sekolah. Hal ini amat
signifikan kerana sekiranya golongan ibu bapa
mengambil remeh tentang masalah disiplin anakanak mereka di sekolah, golongan anak-anak itu
akan merasa bebas dan terbiar sehingga
menyebabkan mereka membuat tindakan yang
bertujuan untuk mendapatkan perhatian seperti
melawan guru, ponteng kelas, ponteng sekolah,
membuli dan sebagainya yang mana hal ini akan
menambah dan meningkatkan masalah kes disiplin
di sekolah. Oleh itu, pihak ibu bapa dan guru di
sekolah perlu mengadakan hubungan yang baik
supaya segala masalah yang berkaitan dengan
pelajar dapat diselesaikan sebelum nasi menjadi
bubur.

SLOT 3
Pengerusi : Terima kasih kepada panel kedua atas
pandangan yang amat bernas sebentar tadi.
Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa
sebenarnya terdapat banyak asas pendisiplinan
yang boleh diimplementasikan untuk mengawal
masalah disiplin pelajar di sekolah. Jika dua orang
panel kita tadi menerangkan tentang konsep
5

tanggungjawab dan disiplin serta menghuraikan


dengan
selengkapnya
tentang
asas-asas
pendisipinan pelajar, saya ingin meminta pendapat
panel ketiga tentang persoalan Pendisiplinan
pelajar, sebenarnya terletak di bahu siapa?
Dipersilakan..

Panel Ketiga :
Bismillah...Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya
untuk berbicara dalam majlis forum ini. Untuk menjawab
persoalan ini, umum sedia maklum, isu-isu berkaitan dengan
masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah sering diperkatakan
pada masa kini dan menjadi fokus media massa. Buktinya, pada 5
Ogos 2007, berita penangkapan kanak-kanak berumur 12 tahun
6

yang dituduh terlibat dalam kejadian menculik dan merogol


wanita berumur 30 tahun berulangkali secara bergilir-gilir telah
disiarkan di Buletin 1.30. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
Dengar-dengarkan pantun ini : Berburu ke padang datar, Dapat
rusa berbelang kaki; Berguru kepalang ajar, Bagai bunga
kembang tak jadi. Pantun empat kerat tadi membawa maksud
menuntut ilmu biarlah dengan cara yang betul dan bersungguhsungguh. Jika tidak, ilmu yang dituntut akan hilang atau sia-sia
begitu sahaja. Manusia dituntut mencari ilmu sehingga ke akhir
hayat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w yang
bermaksud: "Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan
kewajipan bagi setiap Muslim. (Riwayat Ahmad dan Ibn Majah)
Ilmu diperoleh daripada pelbagai sumber antaranya melalui
pembacaan, penelitian, pentaakulan belajar daripada pengalaman
lepas serta yang paling utama menuntut ilmu daripada seseorang
yang pakar dalam bidang tertentu yang digelar guru. Konsep guru
merujuk kepada seseorang yang mengajar dan mendidik sama
ada untuk mencapai kejayaan akademik atau kemuliaan akhlak.
Guru ada di mana-mana. Ibu bapa boleh menjadi guru yang
paling baik buat anak-anaknya. Seorang kakak atau abang boleh
menjadi guru kepada adik-adiknya. Masyarakat juga boleh
bertindak sebagai guru sekiranya wujud kerencatan dalam
kelompok sosialnya. Hakikatnya, semua orang bertindak sebagai
guru dalam kehidupannya. Guru dalam konsep ini lebih kepada
tugas ingat-mengingati, saling mencerna pemikiran melalui
pengalaman, mendidik dan mendisiplinkan diri sendiri dan orang
lain serta mengajar sesuatu yang berlaku dalam hidup dengan
penerimaan yang baik. Maka pendapat saya tidak lain dan tidak bukan
adalah tanggungjawab didikan tidak kiralah daripada ibu bapa, guru,
masyarakat,
media
massa
dan
semua
yang
terlibat
adalah
bertanggungjawab dalam pembentukan disiplin iaitu pendisiplinan pelajar.
Seperti kata-kata sahabat Rasulullah SAW tentang penilaian baik masyarakat
( muslimin ) adalah baik pada Allah SWT dan sebaliknya jika penilaian buruk
maka buruklah bagi Allah SWT.

SLOT 4
Pengerusi:
Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang
ketiga. Memang tidak dapat disangkal lagi, semua pihak
harus
bekerjasama
bagi
mendisiplinkan
atau
memantapkan akhlak pelajar pada masa kini bak kata
pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.. Tetapi
saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli
panel kita pada hari ini, siapakah yang sebenarnya
menggalas tanggungjawab utama bagi mendisiplinkan
pelajar di sekolah? Saya persilakan panel kita yang
pertama dahulu untuk memberikan sedikit ulasan.

SLOT 5

Panel Pertama: Terima kasih kepada pengerusi atas


persoalan yang diujarkan. Pada pendapat saya, pihak
yang
menggalas
akauntabiliti
utama
dalam
mendisiplinkan pelajar adalah golongan ibu bapa.
Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam
memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak
mereka. Hal ini disebabkan ibu bapalah yang sentiasa
memerhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anakanak mereka. Di samping itu, golongan ibu bapa
mempunyai tanggungjawab dan amanah untuk mendidik
anak-anak mereka sejak berada di dalam kandungan lagi.
Di samping itu, ibu bapa juga perlu meningkatkan
penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai
murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsipprinsip akauntabiliti, menunjukkan keperibadian yang
mulia, sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka
potensi anak. Justeru, Ibu bapa hendaklah menjadi role
model kepada anak agar anak-anak tidak kehilangan
arah dan menjadi insan yang berilmu dan beragama,
9

penyumbang kepada
dunia, insya-Allah.

kemantapan

ummah

seantero

SLOT 6
Pengerusi: Begitu hebat kata-kata atau pendapat
yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi.
Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan
panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk
mendidik anak remaja kita menjadi insan yang
berilmu dan beragama, insya-Allah. Sekarang kita
perdengarkan pula pendapat daripada panel kita
yang kedua, secara ringkas tentang siapakah yang
menggalas peranan utama dalam mendisiplinkan
pelajar?

10

SLOT 7

Panel Kedua: Terima kasih saudara pengerusi yang tidak


kurang petah bicaranya. Pada pandangan saya, pihak
yang menggalas peranan utama dalam mendisiplinkan
pelajar ialah Pembimbing Rakan Sebaya (PRS). Hal ini
disebabkan, dari sudut psikologi, peringkat remaja adalah
peringkat paling berpengaruh dalam kehidupan mereka.
Pada peringkat inilah, pengaruh rakan sebaya paling kuat
dan paling diterima. Mereka lebih rela menceritakan dan
mencurahkan perasaan kepada rakan berbanding ibu
bapa, guru atau orang dewasa lain. Oleh itu, pendekatan
logikal ialah menggunakan remaja untuk mempengaruhi
remaja lain. Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
dapat memenuhi hasrat ini dengan syarat mereka dilatih
dan diselia dengan teratur. Oleh itu, adalah disarankan
supaya pemilihan dan perkembangan latihan ahli PRS
hendaklah dipantau bersama kedua-dua pihak iaitu pihak
sekolah dan juga ibu bapa. Insya-Allah, sekiranya ahli-ahli
PRS menerima latihan secukupnya dalam menangani
masalah disiplin pelajar di sekolah, insya-Allah, masalah
disiplin ini akan dapat diatasi. Wallahualam.

11

SLOT 8

Pengerusi : Begitu hebat sekali wacana yang


dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar
tadi. Seterusnya persoalan terakhir untuk
panel kita yang ketiga, masih berlegar dalam
persoalan yang sama iaitu pihak manakah
yang memegang tanggungjawab yang berat
dalam mendisiplinkan atau memanusiakan
insan pdelajar di sekolah kita pada hari ini?

12

SLOT 9
Panel Ketiga: Terima kasih kepada sadari pengerusi yang sentiasa
aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Baiklah, untuk
menjawab persoalan ini, cuba kita renungi baris-baris akhir
sebuah sajak yang berbunyi: Jika hari ini siapa saja perosak
bangsa; Bermula dengan kegagalan guru kita Cuai mengasuh
generasi muda Saya yakin sajak ini akan menguris hati seorang
guru. Kalaupun tidak terpalit luka mungkin wujud juga sedikit rasa
tersinggung mahupun kecewa lantaran dikatakan gurulah menjadi
punca kepada kemunculan perosak bangsa. Namun itulah
realitinya kehidupan hari ini. Kalau dulu guru merupakan individu
atau kumpulan kecil masyarakat yang amat dihormati, situasi kini
jauh berbeza. Kalau dulu, ramai yang mengakui bahawa
dewasanya seseorang itu adalah dimulakan oleh seorang guru
biasa, namun kini masyarakat lebih mudah menyalahkan para
guru apabila hasil didikan tidak menjadi. Menyedari tentang
keretakan hubungan yang berlaku antara ibu bapa dan guru pada
hari ini, ianya perlu diperhalusi dan dicari penyelesaian terbaik
untuk mengembalikan kepercayaan ibu bapa kepada pihak
sekolah umumnya dan guru khasnya. Hubungan yang erat antara
guru dan ibu bapa amat penting agar masalah disiplin pelajar di
sekolah dapat dikurangkan dan bukan semakin bertambah dan
membimbangkan semua pihak. Justeru pihak yang paling
menggalas beban berat untuk mengatasi masalah disiplin pelajar
di sekolah adalah golongan ibu bapa, guru, pihak berwajib dan
masyarakat sekeliling. Mereka ini seharusnya melakukan anjakan
paradigma dengan lebih berfikiran positif, menerima kelemahan
13

anak-anak mereka dan bersangka baik dengan guru-guru di


sekolah. Sekiranya hal ini dapat diwujudkan, insya-Allah, masalah
disiplin dalam kalangan pelajar akan dapat diatasi bak kata
kerana hanya dengan bekerjasama akan dapat melahirkan hasil
yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

Pengerusi: Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga


ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan
pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari
ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga
kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita, sebelum
berakhir mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri
sendiri
kerana
berjaya
dan
tekun
mendengar
perbincangan kita hari ini.(tepuk tangan). Kesimpulannya
perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya
bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh.
Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam
membendung kemelut ini daripada terus menjadi barah.
Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak,
elok kita renung-renungkan sejenak.... Lautan Itu Dunia,
Bahtera Itu Kita, Kemudi Itu Agama, Peliharalah Bahtera
Daripada Karam Di Lautan Dunia Sebelum mengakhiri
bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap
pantun yang berbunyi: Tuailah padi antara masak, Esok
jangan layu-layuan; Intailah kami antara nampak, Esok
14

jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini,


terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan.
Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang
Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya
daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahualam Saya
akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang
mulia.
Wabillah
hitaufiq
Walhidayah
AssalamualaikumWarahmatullahhiwabarakatuh

15

Anda mungkin juga menyukai