Anda di halaman 1dari 3

DST

Kelas/ B. Murid
Tema/Topik
Tajuk
S. Kandungan
S. Pembelajaran

:
:
:
:
:
:

Hasil
Pembelajaran

KPS

1400-1500
2 Nilam
Sains Hayat 2. Haiwan
Gerak Haiwan
2.3 Memahami tumbesaran haiwan
2.3.3 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang,
berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat.
2.3.4 Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan berenang,
burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput
babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat.
Pada akhi PdP, murid dapat:1. Menyatakan 3 jenis cara haiwan bergerak dengan betul.
2. Memberi 2 contoh cara haiwan bergerak dan membuat simulasi cara haiwan
bergerak.
Berkomunikasi, mengelas, memerhati

Sikap Saintifik &


Nilai Murni
BBB
Aktiviti PdP
Set Induksi

Berani mencuba, berkeyakinan diri, kerajinan, baik hati dan sayangi haiwan.

Kad gambar haiwan

1.

Guru meminta seorang murid tampil ke depan dan menunjukkan sekeping kad
gambar kepadanya.

2.

Guru menyuruh murid itu meniru cara haiwan bergerak tanpa menghasilkan
bunyi. Murid lain dikehendaki menyatakan haiwan tersebut.

3.
1.

Guru memperkenalkan topik pada hari ini iaitu gerak haiwan.


Guru memperkenalkan kepada murid bahawa terdapat 9 jenis cara bergerak
haiwan iaitu berenang, terbang, berjalan, merangkak, menjalar, mengengsot,
merayap, berlari dan melompat dengan menggunakan slide power point.

2.

Kemudian, guru juga menyebut beberapa nama haiwan dan murid-murid diminta
melakukan secara bersama-sama simulasi cara haiwan-haiwan tersebut
bergerak dengan betul.

3.

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada


pengetahuan mereka terhadap topik yang diajar.

Perkembangan

murid

untuk

mengukuhkan

4.
Penutup
Refleksi

:
:

Guru memantau dan membimbing murid sepanjang proses membuat lembaran.


Selepas itu, guru membincangkan jawapan bersama murid-murid.
1. Guru membimbing murid membuat rumusan tajuk pembelajaran hari ini.
2 Nilam
/

PM
Kelas/ Bil. Murid
Tema/Topik
Nilai
Tajuk
S. Kandungan
S. Pembelajaran
Objektif

:
:
:
:
:
:
:

Elemen
BBB
Aktiviti PdP

:
:
:

orang mencapai hasil pembelajaran pada hari ini.

1645-1745
1 Zamrud

Diri Saya
Keadilan
Mari Bercerita
8.1 Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian
8.1.3 Menyedari kesan ketidakadilan dalam perlakuan seharian.
Pada akhir P & P, murid dapat :
- Bercerita atau berkongsi pengalaman tentang perasaan mereka apabila
berlaku ketidakadilan dalam pelakuan seharian.
Kreativiti Fasa Persediaan

Buku Teks m/s 57 & 58


1. Guru dan murid berbincang dan bersoal jawab konsep adil dalam
menjaga bintang kesayangan.
2. Guru bercerita pengalaman tentang perasaannya apabila berlaku
ketidakadilan
3. Murid diminta bercerita pengalaman tentang perasaan mereka apabila
berlaku ketidakadilan dalam perlakuan seharian

4. Guru dan murid bersoal jawab dan berbincang kesan bertindak adil dan
tidak adil
Refleksi

:
/

BHS CINA
/

:
:
:

murid mencapai standard pembelajaran pada hari ini.

1330-1430
3 Zamrud
()
1.3

2.1
1.3.5
2.1.10

1. 28
2. 27 28
3.
4. 29

5.
:
/

DST
Kelas/ B. Murid
Tema/Topik
Tajuk
S. Kandungan
S. Pembelajaran

:
:
:
:
:
:

Hasil
Pembelajaran

KPS

1515-1615
2 Zamrud
Sains Hayat 2. Haiwan
Gerak Haiwan
2.3 Memahami tumbesaran haiwan
2.3.3 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang,
berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat.
2.3.4 Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan berenang,
burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput
babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat.
Pada akhi PdP, murid dapat:1. Menyatakan 3 jenis cara haiwan bergerak dengan betul.
2. Memberi 2 contoh cara haiwan bergerak dan membuat simulasi cara haiwan
bergerak.
Berkomunikasi, mengelas, memerhati

Sikap Saintifik &


Nilai Murni
BBB
Aktiviti PdP
Set Induksi

Berani mencuba, berkeyakinan diri, kerajinan, baik hati dan sayangi haiwan.

Kad gambar haiwan

1.

Guru meminta seorang murid tampil ke depan dan menunjukkan sekeping kad
gambar kepadanya.

2.

Guru menyuruh murid itu meniru cara haiwan bergerak tanpa menghasilkan
bunyi. Murid lain dikehendaki menyatakan haiwan tersebut.

3.
1.

Guru memperkenalkan topik pada hari ini iaitu gerak haiwan.


Guru memperkenalkan kepada murid bahawa terdapat 9 jenis cara bergerak
haiwan iaitu berenang, terbang, berjalan, merangkak, menjalar, mengengsot,
merayap, berlari dan melompat dengan menggunakan slide power point.

2.

Kemudian, guru juga menyebut beberapa nama haiwan dan murid-murid diminta
melakukan secara bersama-sama simulasi cara haiwan-haiwan tersebut
bergerak dengan betul.

3.

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada


pengetahuan mereka terhadap topik yang diajar.

Perkembangan

murid

untuk

mengukuhkan

4.
Penutup
Refleksi

:
:

Guru memantau dan membimbing murid sepanjang proses membuat lembaran.


Selepas itu, guru membincangkan jawapan bersama murid-murid.
1. Guru membimbing murid membuat rumusan tajuk pembelajaran hari ini.
2 Nilam
/

BHS CINA
/

orang mencapai hasil pembelajaran pada hari ini.

:
:
:

1615-1645
1 Delima
()
1.1
2.1
1.1.2
2.1.1

1.
-
2.
3.
4.
:
/