Anda di halaman 1dari 1

Name: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Unit 3
Tema

B5 DT1 E2: Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap
1: Keluarga Harmoni - SEPUPU HARRIS
Halaman Buku Teks : 16

Baca ayat. Nombor ayat mengikut urutan gambar.


1
.

2
.

3
.

4
.

Kemudian, masukkan makanan dan minuman di dalam


bekas.
Sediakan sangkar yang lengkap dengan peralatan mainan
untuk tikus belanda.
Mandikan tikus belanda itu pada setiap minggu.

Masukkan tikus belanda ke dalam sangkar.

Menguasai:

Belum Menguasai:

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________