Anda di halaman 1dari 4

TANDA BACA

1. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberri isyarat kepada
pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan.
2. Ia diletakkan di temapt-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan
kesesuaiannya.
3. Tanda baca utama ialah :
Tanda Noktah atau titik ( . )
Tanda koma
(,)
Tanda tanya atau soal ( ? )
Tanda seruan
(!)
Tanda sempang atau sengkang ( - )
Tanda noktah bertindih
(:)
Tanda pengikat kata atau petik (
)
Huruf Besar
Penggunaan

Contoh ayat

a) digunakan bagi huruf pertama kata pada


setiap ayat.

a)Rumah itu di atas bukit.


b)Persembahan itu belum tamat.

b) digunakan sebagai huruf pertama petikan a)Adik kamu mana ? tanya Jamil.
langsung.
b)Abang bertanya, Betulkah awak tidak
mahu pergi ?
c) digunakan sebagai huruf pertama dalam a)Yang Maha Pengasih,
ungkapan yang berhubung dengan kitab suci b)Ampunilah hamba-mu.
dan nama Alllah, termasuk kata ganti untuk c)Semoga Engkau menerima doa kami.
Allah
d) digunakan sebagai huruf pertama gelaran a)Haji Abdul Ghabur
kehormatan, keturunan, dan keagamaan
b)Nabi Muhamad S.A.W
yang diikuti nama orang
e) digunakan sebagai huruf pertama untuk
nama jawatan dan pangkat yang diikuti
nama orang

Profesor Ahmad Hashim


Sarjan Major Kamarudin , Tengku Iskandar

f) digunakan diawal nama khas

a) Sharipah, Ipoh, Terengganu, Bank Negara

g) digunakan sebagai huruf pertama nama


bangsa, suku bangsa, dan bahasa

a)bangsa Melayu
b)orang Minangkabau

h) digunakan sebagai huruf pertama bagi


nama rasmi badan, lembaga pemerintah,
serta nama dokumen rasmi kecuali kata
hubung

a)Lembaga Urusan Tabung Haji


b)Dewan Bahasa dan Pustaka
c)Semenajung Tanah Melayu

2.1 Tanda Titik atau noktah.


Tanda titik digunakan...

Contohnya

(a), pada akhir ayat yang bukan


pertanyaan atau seruan

(a) Kereta ini baru dibeli.


(b) Esok ibu akan ke Kuala Lumpur.

(b) pada akhir singkatan nama orang

Y.A.B. (Yang Amat Berhormat),


En. (Encik)

(c) sebelum tanda penutup kata (")

Kata kakak, "Bunga itu sudah layu:"

dalam cakap ajuk


(d) untuk menunjukkan angka perpuluhan

5.4, 30.2, 1 19.8

2.2 Tanda Koma (,)


Tanda koma digunakan...

Contohnya

(a)bagi mengasingkan kata yang


berturut-turut dalam satu ayat

(a) Ibu membeli ikan, sayur, dan daging.


(b) Abu, Kumar, dan Zaidi pergi ke Muar.

(b)di belakang kata seru

(a) Amboi, merahnya baju kamu !


(b) Eh, Azmi rupanya !

(c)untuk menandakan tempat berhenti


sebentar.

Berikan surat ini kepada ibumu, Ali.

(d) di belakang kata penghubung pada


awal ayat

... Oleh sebab itu, awak diminta hadir.


... Jadi, awak tidak mengaku bersalah?

(e)untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat


yang berbeza-beza

Rumah itu besar, tetapi tidak cantik


Katakan saya ke bandar, jika dia datang.

(f)sebelum tanda pembuka kata (") dan


penutup kata (") dalam cakap ajuk

Ravi berkata, "Ini suratnya, encik."


"Terima kasih," jawab Encik Abu.

2.3 Tanda Tanya (?)


Tanda tanya digunakan...

Contohnya

(a) pada akhir ayat tanya

Bilakah adik kamu akan bersekolah?

(b) pada akhir ayat tanya sebelum


tanda penutup kata (")

"Apa yang kamu lihat?" tanya Jimmy.

2.4 Tanda Seru (!)


Tanda seru digunakan...

Contohnya

sesudah penyataan yang berupa seruan, perintah, (a)


atau rasa emosi yang kuat
(b)

Wah, perbuatan awak sudah melampau!


Siapkan kerja itu segera!

2.5 Tanda Titik Bertindih (:)


Tanda titik bertindih digunakan...

Contohnya

(a)
pada akhir sesuatu penyataan
apabila diikuti oleh rangkaian

Barangbarang yang perlu dibawa adalah seperti


berikut: parang, sabit, dan cangkul

(b)
untuk memberi penjelasan atau
memperkenalkan sesuatu

Tarikh: 3 April 2000


Masa: 2.00 petang
Tempat: Bilik Gerakan

2.6 Tanda Koma Bertitik (;)


Tanda koma bertitik digunakan

Contohnya

(a) untuk memisahkan bahagianbahagian ayat yang sejenis dan


setara

Giginya sakit; dia tidak mahu ke klinik.

(b) pada baris pertama pantun dua


erat

Ada ubi ada batas;


Ada budi ada balas.

(c) pada baris kedua pantun empat


kerat

Kalau ada jarum patah,


Jangan disimpan di dalam peti;
Kalau ada silap dan salah,
Jangan disimpan di dalam hati.

2.7 Tanda Sempang (-)


Tanda sempang digunakan...

Contohnya

(a)

untuk menyambungkan kata yang


diulang dan kata ganda

murid-murid, riuh-rendah

(b)

untuk merangkaikan:
i
se dengan kata yang berikutnya
yang dimulai dengan huruf besar

seMalaysia, seTanah Melayu

ii. ke- dengan angka


iii. angka dengan -an

kali yang ke-10,


tahun 1960-an

(c) memisahkan huruf kecil daripada


huruf besar

rahmat-Mu, hamba-Nya,
sinar-X

2.8 Tanda Petik ("...")


Tanda petik digunakan

Contohnya

(a) untuk mengapit petikan langsung

"Saya belum makan ibu," kata adik.

(b) pada jadual rencana, karangan,


novel, puisi, dan sebagainya

Novel "Esok Masih Ada" memenangi


hadiah pertama.

Ringkasan

Contoh ayat

Huruf Besar
1. Digunakan pada permulaan sesuatu ayat atau
selepas tanda noktah.
2. Digunakan untuk menulis Kata Nama Khas
3. Digunakan pada awal menulis cakap ajuk dan
selepas tanda tanya dalam ikatan cakap ajuk.
4. Digunakan selepas tanda seruan.

a. Ibu memasak nasi.


b. Tan seorang budak yang pemalu. Diabaru
pindah ke sini.
a. Amin, ketua Kelas Enam Mawar baru balik
dari kampungnya di Dungun.
b. Ahmad membaca buku bertajuk Bukit
Rahsia yang ditulis oleh Idris Rahman.
a. Dengan lantang ibu berkata Bangun, kemu
sudah terlewat ke sekolah.
b. Bilakah awak hendak ke pekan ? Hariinikah ?
tanya Burhan.
a. Amboi, cantiknya baju dia ! Di mana dia
membelinya ?

Tanda noktah atau titik ( .)


1. Digunakan untuk mengakhiri sesuatu ayat
yangbukan seruan atau pertanyaan.
2. Digunakan untuk menulis huruf ringkas atau
kependekan.

a. Dia baru pulang dari sekolah.


a. Kami melawat R.T.M.
a. Bapanya dianugerahkan pingat P.J.K. oelh Sultan
Terengganu.

Tanda koma ( , )
1. Digunakan untuk memisahkan unsur-unsur
yang sama dalam sesuatu ayat
2. Digunakan selepas kata seruan.
3. Digunakan untuk memisahkan cakap ajuk
daripada bahagian lain dalam ayat.
4. Digunakan di belakang pada kata penghubung
pada awal ayat.

a. Abang pergi ke kedai membeli tepung, gula,


bawang, biskut, roti , dan susu.
a. Wah, bijak betul budak itu !
a. Cikgu Asrul berkata, Tolong ambilkan buku
kuning itu.
b. Biarkan dia lakukan sendiri kerja itu, pesan
ibu.
a. Oleh itu, kita mesti bertindak dari sekarang.
b. Jadi, dia pun lari dari situ.

Tanda Tanya atau soal ( ? )


Digunakan untuk menamatkan ayat soal.

Pukul berapa dia pergi ke sana ?

Tanda Seruan ( ! )
Digunakan di hujung ayat-ayat seruan.

a. Oh, awak rupanya yang mengetuk pintu tadi !


b. Eh, bila kamu sampai !

Tanda Sempang atau Sengkang ( - )


1. Digunakan untuk menulis kata ganda.

a. Gunung-ganang, lauk-pauk, bukit-bukau, kudakuda

2. Digunakan untuk merangkaikan huruf kecil


b. rahmat-Nya, Se-Malaysia, anti-Amerika, Insyadengan huruf besar.
Allah.
3. Digunakan untuk merangkaikan awalan ke
a. Ke-60, ke-10
depan angka atau nombor.
b. Mereka menyambut ulang tahun perkahwinan
4. Digunakan untuk merangkaikan angka dengan yang ke - 5.
akhiran -an.
a. 60-an, 70-an, 80-an, 90-an
b. Irama Pop Yeh-Yeh terkenal pada tahun 60-an.
Tanda Noktah Bertindih ( : )
1. Digunakan untuk menambahkan penjelasan
dalam sesuatu ayat.
2. Digunakan untuk menggantikan maksud iaitu.
3. Digunakan untuk memisahkan watak dengan
dialog dalam sesuatu perbualan.
4. Digunakan untuk menerangkan sesuatu dalam
ayat.

a. Kamu mesti belajar bersungguh-sungguh: Jika


tidak berpelajaran, kita akan di pandang hina.
b. Kita mesti membantu orang yang dalam
kesusuhan : sikap yang disukai masyarakat
a. Cikgu : Mengapa awak tidak datang ke sekalah
semalam ?
Sani : Saya tidak sengaja. Saya lewat bangun.
a. Di dalam beg ini ada :
i- buku
ii- pensil
iii- pembaris
iv- pemadam

Tanda Koma Bertindah ( ; )


1. Digunakan untuk memisahkan bahagian ayat
yang setara dengan keadaannya.
2. Digunakan untuk memisahkan bahagianbahagian ayat yang menggunakan kata hubung.

a. Bawakan barang-barang ini dan berikan kepada


Pak Yusof ; cangkul, sabit dan penggali.
b. Kami semua lulus dalam ujian matematik ;
Manisah 80 merkah, Tina 82 markah dan saya
sendiri 88 markah.
a. Dia seorang budak yang baik ; kami semua
sayang kepadanya.
b. Buktikan kepandaian kamu ; kalahkan pasukan
mereka.

Tanda Pengikat Kata atau Petik (


)
1. Digunakan untuk menulis cakap ajuk.
2. Digunakan untuk menulis nama buku, majalah,
cerita, sajak, lagu dan sebagainya dalam sesuatu
ayat.

a. Saya hendak pergi ke perpustakaan, kata


Ghani.
b. Adnan berkata, Sayalah pemain yang
menjaringkan gol itu.
a. Cikgu Hashimi menulis sebuah buku bertajuk,
Penggunaan Tatabahasa dalam U.P.S.R.