Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Jasmani

Mata Pelajaran
Tahun

: Pendidikan Jasmani
: 3 Kuning

Tarikh

: 14 Julai 2016 (Khamis)

Masa

: 7.25-7.55 Pagi

Bilangan Murid

: 39 Orang (16 Lelaki, 23 Perempuan)

Unit

: Unit 9 Melompat

Kemahiran

: 1-Kemahiran Pergerakan

Tajuk

: Pergerakan lokomotor melompat sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki

Fokus

: Berkebolehan melakukan kemahiran asas melompat satu kaki dan mendarat dengan kedua-dua
belah kaki dengan lakuan yang betul.

Pengalaman sedia ada

: Murid-murid telah mempelajari cara melompat dengan menggunakan dua kaki.

Standard Kandungan:
1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul.
2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas lompatan.
5.2 Berkebolehan mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
Standard Pembelajaran

1.10.1 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
2.10.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk melonjak.
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Objektif
i.

Psikomotor

ii.
iii.

Kognitif
Afektif

: Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran, murid dapat;


: Melakukan pergerakan lompatan dua kaki ke dalam gelung sejauh kira-kira 2 meter sekurangkurangnya 3 daripada 5 kali percubaan dengan teknik yang betul.
: Menyusun semula urutan kemahiran melompat dengan teknik yang betul dalam lembaran kerja.
: Mempamerkan perasaan gembira semasa melakukan aktiviti permainan kecil.

Unsur KBKK

: Meneliti bahagian dan keseluruhan, membuat sekuen

Penerapan nilai

: Patuh arahan, bekerjasama, keyakinan, keberanian

Penggabungjalinan

: Imbangan, kekuatan otot

Kesepaduan

: Pendidikan Muzik, Sains, Matematik

Strategi

: Teori Kecergasan Pelbagai, Belajar Cara Belajar

ICT

: Aplikasi dalam pembinaan lembaran kerja

Bahan Bantu Mengajar

Bil.
Alatan
Bilangan
1
Lagu Lets Star Jump
1
2
Speaker
1
3
Skitel kecil
14
4
Kad warna (merah, kuning, biru, hijau)
5
5
Gelung
6
Aktiviti
Fokus Pembelajaran
6Perkara
Wisel
1
Permulaan
1. Guru memainkan lagu Lets Star
7
Bola Aktiviti
30
8
Lembaran Kerja (Lampiran 1)
39
(5 minit)
Pemanasan
Jump.
2. Murid melakukan pergerakan
Badan
mengikut irama lagu di bawah
i. Memanaskan
bimbingan guru.
badan menerusi

Organisasi

Catatan / Strategi
TKP
a

Kinestetik, Muzik

1 Penggabungjalina
2 3 4 5 6 7
n

lagu Lets Star

Penerapan Nilai:

Jump

Imbangan
Patuh arahan

Kesepaduan

Petunjuk :

Muzik

Murid
Murid dan guru melakukan regangan
otot.
ii. Regangan dari

1. Berdiri tegak, kaki buka seluas

kepala hingga kaki

bahu
2. Kepala digerakkan ke atas dan

1. Kepala

Alatan:

Guru

Skitel

1. Tangan dibengkokkan di depan.


2. Tolak siku ke dalam dengan

3. Pinggang

Kepala

sebelah tangan lain.


3. Tangan capai tulang belakang.
4. Tarik siku dengan tangan bebas.
5. Tukar tangan.

1. Kaki dibuka seluas bahu.


2. Badan dibengkok ke kanan dan
tahan dalam kiraan 8.
3. Berdiri tegak semula, ulang ke

Pinggang

Tangan

sisi kiri.

1. Berdiri tegak, kaki dibuka seluas


bahu.
2. Angkat sebelah kaki sehingga

4. Kaki

lutut kaki dirapat ke dada dengan


kiraan 8.

Skitel
Wisel
Lagu Lets Star
Jump

bawah dengan kiraan 8.

2. Tangan

Sains
Pendidikan

Kaki

Perkembanga

Aktiviti 1:
Melompat

n
Langkah 1
( 6 minit)

pelbagai arah
1. Guru
menjelaskan

Butiran mengajar
1. Berdiri tegak.
2. Mata lihat ke hadapan.
4. Lompat dengan menggunakan

warna yang ditunjukkan oleh guru.

2. Murid diminta
untuk
mengikuti

tempat

3. Murid diminta
untuk
melompat
mengikut kad
warna.

biru

bahagian dan
Penggabungjalina

semasa mendarat.

6. Tangan dibawa ke depan untuk

Kekuatan otot

imbangan.
Penerapan Nilai:

7. Mendarat dengan kedua-dua


belah kaki.
8.

Mendarat dengan menggunakan


hujung kaki.

9. Ulang lakuan dengan menukar


kaki.

- 2Keyakinan
1
3 4 5 6 7 8
Kesepaduan

Alatan:

e
Petunjuk :
Murid

masingmasing.

Meneliti
keseluruhan

pergerakan
guru di

5. Kaki dibengkokkan sedikit

membuat
demonstrasi.

Kinestetik

KBKK:

satu kaki.

kepada murid
sambil

2. Selepas itu, murid melompat dengan


pelbagai arah berdasarkan kad

sebelah kaki
yang betul

TKP

dan melompat apabila wisel ditiup.

3. Tangan dihayun ke belakang.

teknik
melompat

1. Murid berada dalam barisan

Guru
Skitel

Sains
Skital
Wisel
Gelung
Kad warna

melompat ke

kiri.
hijau
melompat ke

kanan.
merah
melompat ke

depan.
kuning
melompat ke

Langkah 2

belakang.
Aktiviti 2:

Butiran Mengajar:

1. Murid dibahagikan kepada 4 orang

TKP

(7 minit)

Melompat

1. Berdiri tegak.

satu kumpulan.
2. Setiap kumpulan berdiri di

melepasi gelung
1. Guru
menerangkan

2. Mata lihat ke hadapan.


3. Tangan dihayun ke belakang.
4. Lompat dengan menggunakan

cara melompat
melepas gelung.

satu kaki.
5. Kaki dibengkokkan sedikit

2. Murid perlu
melompat satu

semasa mendarat.
6. Tangan dibawa ke depan untuk

kaki mengikut
teknik yang telah

imbangan.
7. Mendarat dengan kedua-dua

diajar.

belah kaki.
8.

Mendarat dengan menggunakan


hujung kaki.

9. Ulang lakuan dengan menukar


kaki.

belakang kon.
3. Murid pertama akan mula

KBKK:
-

keseluruhan

pertama dengan sebelah kaki dan


dalam gelung kedua.
4. Lakuan ini diteruskan hingga
gelung terakhir.
5. Murid pertama akan menepuk
tangan rakannya dan murid kedua
akan melompat.
6. Murid-murid lain juga akan
mengulangi langkah sebagaimana
murid pertama sehingga habis.
7. Murid diingatkan supaya
melakukan dengan teknik yang
betul dan bukannya berlumba.

Meneliti
bahagian dan

melompat ke dalam gelung


mendarat kedua-dua belah kaki

Kinestetik

Penggabungjalina
n
-

Imbangan
Kekuatan Otot

Penerapan Nilai:
-

Keberanian
Keyakinan
Patuh arahan

Kesepaduan
-

Sains

Alatan:
-

Skitel
Wisel

Gelung

MULA

Petunjuk :
Murid
Guru
Gelung
Skitel

Kemuncak

Permainan Kecil

(7 minit)

Siapa paling kaya

Cara Bermain :
1. Berdiri di belakang kon.
2. Apabila wisel ditiup, murid pertama
berlari ke dalam gelung pertama.
3. Murid pertama mula melompat ke
dalam gelung yang disusun dengan

1. Murid dibahagikan kepada lapan


orang setiap kumpulan.
2. Permainan dimainkan dalam masa
empat minit.
3. Murid berdiri di belakang kon

TKP
-

Penggabungjalina
n
-

sebelum mula.

mendarat dengan dua kaki.

Kinestetik

Imbangan,
kekuatan otot

Penerapan Nilai:

4. Lakuan ini diulang oleh murid

kedua dan seterusnya.


4. Selepas melepasi semua gelung,

Keberanian
Keyakinan
Bekerjasama

Alatan:

murid perlu berlari ke arah bakul.

5. Murid mengambil sebiji bola dalam


bakul dan berlari ke bahagian tepi

Skitel
Wisel
Gelung
Bola

kawasan permainan.
6. Kumpulan yang berjaya
mengumpul paling banyak
BAKUL

bola dalam masa empat minit


dikira sebagai pemenang.
Penutup
(5 minit)

1. Menyejukkan

Murid berdiri dalam bentuk bulatan.

badan

TKP
-

Kinestetik

i. Gerak Kendur

1. Kedua-dua belah kaki bersilang.

KBKK:

- Kaki

2. Pinggang dibengkokkan dan

tangan sentuh tapak kaki dalam

Membuat
sekuens

kiraan 8.

Penggabungjalina
n

- Pinggang

1. Badan dibengkok ke kanan dan


tahan dalam kiraan 8.
2. Berdiri tegak semula, ulang ke sisi

Petunjuk:
Guru
Murid

Imbangan
Kekuatan otot

Alatan:

kiri.

Lembaran kerja

(Lampiran 1)
- Kepala

1. Kepala diangkat ke atas dan ke


bawah dalam kiraan 8.

ii. Tarik Nafas

1. Tarik nafas melalui hidung dan


hembus melalui mulut.
2. Ulang lakuan sebanyak 3 kali

2. Perbincangan

Rujuk lampiran 1

a) Guru mengedarkan lembaran kerja.


b) Murid-murid menjawab lembaran
kerja dengan bimbingan guru.
1. Murid-murid membantu guru

3. Penyimpanan
alatan

1. Murid bekerjasama menyimpan


alatan ke dalam stor sukan.

menyimpan alatan.
2. Murid-murid lain berbaris pulang ke
kelas.

SJK (C) FOON YEW 2


LEMBARAN KERJA
Nama: __________________________
Kelas : __________________________

Sila susun gambar mengikut urutan pergerakan melompat yang betul.

LAMPIRAN 1

Anda mungkin juga menyukai