Anda di halaman 1dari 3

Masa

Aktiviti

Pelaksanaan

Alatan /
Catatan

Memanaskan badan
a) Permainan kecil Bola Beracun
b) Regangan otot secara dinamik :
6 minit

1. Empat orang murid dipilih secara rawak untuk masuk


dalam kumpulan penyerang dan selebihnya akan
termasuk dalam kumpulan bertahan.
2. Kumpulan penyerang akan berada di luar kawasan

Kepala

Tangan

segi empat yang telah disediakan oleh guru

Badan

manakala kumpulan bertahan akan berada dalam

Kaki

kawasan segi empat tersebut.


3. Sebiji bola akan diberikan kepada kumpulan
penyerang untuk dibaling kumpulan bertahan dalam
kotak segi empat.
4. Balingan hanya dibenarkan di bahagian bawah
badan sahaja.
5. Kumpulan bertahan yang berada di dalam kotak segi
empat perlu mengelak dari terkena bola.
6. Pelajar yang terkena balingan akan keluar dan
menyertai kumpulan penyerang di luar kotak.

(Bola
Gimnastik,
Kon)

Kumpulan Penyerang
Kumpulan Bertahan
Kon
Kawasan Segi Empat
Bola Gimnastik
20 minit

Ansur maju dan kejurulatihan

Langkah pelaksanaan
(Softboll)

1. Latihan Melontar tanpa daya


Melatih lonjakan
Melatih melontar

1. Secara berpasangan, pelajar diminta untuk


membuat 2 barisan panjang.
2. Sebiji bola softball diberikan kepada setiap
pasangan.
3. Seorang pelajar dari pasangan tersebut membuat
lontaran atas kepada rakan.

4. Lontaran hendaklah dilakukan secara statik dengan


lonjakan kaki dominan di hadapan.
2. Latihan Melontar dengan Daya
Mengukuhkan perlakuan teknik
yang betul

1. Dengan pasangan yang sama, pelajar diminta untuk


membuat 2 barisan panjang.
2. Satu pasangan mempunyai sebiji softball.
3. Pelajar diminta membuat lontaran dengan
menggunakan teknik yang diajar kepada pasangan.
4. Seterusnya, perlakuan yang sama dibuat oleh rakan
yang lain.

Cooling Down

Murid disuruh membentuk bulatan.


Seorang pelajar dipilih untuk memimpin melakukan

cooling down secara dinamik dari kaki ke kepala.


Guru membuat kesimpulan mengenai pembelajaran

Regangan otot secara dinamik :


4 minit

Kepala

Tangan

Badan

Kaki

tersebut.

Anda mungkin juga menyukai