Anda di halaman 1dari 4

Soalan Gerhana

III dan IV

Sains

4.
Rajah
Rajah menunjukkan bayang-bayang Bulan pada permukaan
Bumi. menunjukkan apa yang pemerhati dapa

1.

Pada kawasan manakah, gerhana Matahari separa berlaku?


A
B
C
D

2.

Apakah objek bulat hitam yang terdapat dalam

P
Q
R
S

A
B
C
D

Bumi
Matahari
Bulan
Bayang-bayang Bumi

Rajah menunjukkan radas yang digunakan pada suatu eksperimen gerhana.

5.

Mengapakah gerhana berlaku?

I
II
Apakah yang diwakili oleh lampu suluh dan bola tenis?III
IV
Lampu suluh
Bumi
Bulan
Matahari
Matahari

A
B
C
D

Bola tenis
Bulan
Bumi
Bumi
Bulan

A
B
C
D
6.

Cahaya bergerak pada garis lurus


Bumi berputar pada paksinya
Bulan memantulan cahaya matahari
Bumi berputar mengelilingi Matahari dan

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Antara yang berikut, apakah kesan


gerhana Matahari penuh pada Bumi?

3.

Apakah gerhana Bulan?


I
II
III
IV
A
B
C

I
Bintang tidak dapat dilihat
II
Matahari tidak kelihatan di langit
Berlaku apabila Bumi berada di antara Matahari danIII
Bulan Cahaya siang menjadi gelap bagi bebera
Disebabkan oleh pantulan cahaya matahari oleh Bulan
IV
Bulan penuh dapat dilihat
Berlaku apabila Matahari, Bumi dan Bulan berada di garis lurus
Berlaku apabila Bulan berada di antara Bumi dan Matahari
A
I dan II
B
I dan IV
I dan II
C
II dan III
I dan III
D
III dan IV
II dan IV

di kawasan X pada glob?


7.

Antara yang berikut, manakah susunan yang betul semasa gerhana Matahari?
A
X
Y
Z

- Matahari
- Bumi
- Bulan

A
B
C
D

X, Y, Z
Y, X, Z
Z, Y, X
Z, X, Y
B

8.

Apakah yang akan berlaku semasa


gerhana bulan?
A
B
C
D

C
Matahari tidak kelihatan bagi beberapa seketika
Bayang-bayang Bulan akan menutupi permukaan Matahari
Bulan akan kelihatan kemerahan, kelabu gelap dan perang
Bumi menghalang cahaya bulan daripada sampai ke Matahari
D

9.

Apakah fasa Bulan ketika gerhana Bulan boleh berlaku?


A
B
C
D

Bulan Baru
Bulan Penuh
Bulan Sabit
Bulan suku

12.
Rajah menunjukkan Matahari, Bulan dan Bu
Antara yang berikut, pernyataan manakah yang benar tentang situasi yang dilihat

10.

daripada kawasan P, Q dan R di Bumi.


I
II
III
IV

Bulan berada pada bayang-bayang Bumi


Matahari dilihat daripada kawasan Q ialah berbentuk bulan sabit
Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke Bumi
Persekitaran akan menjadi gelap buat sementara waktu pada waktu siang

A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

Apakah yang menyebabkan kawasan X menga


A
B
C
D

11.

Cahaya dipantulan
Cahaya dipesongkan
Cahaya tidak bergerak melalui vakum
Cahaya tidak dapat melalui objek legap

Rajah menunjukkan susunan radas bagi menyiasat pembentukan gerhana. Lampu suluh
13.
Rajah menunjukkan W, X, Y dan Z mewakili
dipasang dan bayang-bayang yang terbentuk diperhatikan.
Antara yang berikut, manakah susunan yang menunjukkan susunan yang terbentuk

A
B
C
D

Matahari akan kelihatan sebagai cincin


Bulan akan kelihatan sangat cerah pada w
Bulan akan kelihatan kemerahan
Bumi akan menjadi gelap seketika pada w

16. Rajah menunjukkan empat kedudukan


Bulan, A, B, C dan D pada suatu masa.
Antara yang berikut, manakah persamaam kedudukan Bulan dengan bentuk gerhana
bulan apabila diperhatikan?

I
II
III
IV
A
B
C
D

Kedudukan

Bentuk gerhana

Bulan
W
X
Y
Z

Gerhana penuh
Gerhana penuh
Gerhana penuh
Gerhana separa

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

14. Maklumat menerangkan tentang gerhana.

Pada kedudukan manakah, gerhana matahari

Bumi berputar mengelilingi Matahari.


Pada masa yang sama Bulan berputar
mengelilingi Bumi. Pada suatu kejadian,

17.

Antara yang berikut, manakah yang benar te

Bumi adalah di antara Matahari dan Bulan

A
Terlalu cerah
B
Tidak dapat dilihat
C
Ia merupakan warna kemerahan
D
Ia kelihatan sebagai cincin bercahaya
Antara yang berikut, manakah yang menerangkan tentang pembentukan gerhana
pada garis yang lurus.

berdasarkan pernyataan dia atas?


A
B
C
D

15.

18.

Antara yang berikut, manakah susunan y

bulan ?
Ia berlaku pada waktu siang
Bulan merupakan bayang-bayang Bumi
Ia berlaku seketika pada jangka masa yang singkat
Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke Bumi

Rajah menunjukkan kedudukan Matahari, Bumi dan Bulan pada suatu masa.

Apakah yang akan disebabkan oleh kedudukan tersebut ?

Answer / Jawapan

1. B
2. D
3. B
4. C
5. A
6. C
7. A
8. C
9. B
10. D
11. C
12. D
13. D
14. D
15. D
16. A
17. D
Sumber : I-Teach Interactve Teaching
Courseware.

18. D