Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (DST)

Kelas
Masa /hari
Bilangan murid
Tema / Tajuk
Standard Pembelajaran
Objektif P&P

3 Cekap
0900 - 1000pagi / Rabu
25 orang
Sains Hayat / Gigi Manusia
2.2.1
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini,
murid- murid dapat:
1. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 3
makanan berkhasiat dan 3 makanan yang tidak
berkhasiat untuk kesihatan gigi.
2. Menyatakan cara menggosok gigi yang betul.
3. Menyatakan bahawa kita perlu menggosok
gigi sekurang-kurangnya 3 kali sehari.

Kemahiran Proses Sains

i. Memerhati
ii. Mengelas
iii. Membuat inferens
iv. Membuat kesimpulan

FASA
Set Induksi
(5 minit)

AKTIVITI PEMBELAJARAN
1. Guru mengedarkan kain putih,
susu, coca-cola dan dua bekas
kepada murid.
2. Murid mengisi bekas yang diberikan

CATATAN
BBM:
-

Susu

Langkah 1
(20 minit)

Langkah 2
(15 minit)

dengan susu dan coca-cola.


3. Murid rendam kain putih dalam
kedua-dua bekas yang
mengandungi susu dan coca-cola.
4. Murid memerhatikan perubahan
dalam kedua-dua bekas ini.
5. Murid membincang dengan guru
tentang perubahan kain putih.
- Mengapakah warna kain
berubah?
- Kain ibarat gigi.)
6. Murid membuat kesimpulan
tentang aktiviti tadi.
1. Guru menerangkan kesan daripada
akibat tidak menjaga gigi dengan baik
dengan sebuah tayangan video.
- video tentang Mr Bean menggunakan
beberapa cara untuk mencabut gigi.
2. Murid memberi beberapa contoh
lain kesan daripada akibat
tidakmenjaga gigi dengan baik.
3. Guru menilai jawapan-jawapan yang
diberi tadi secara perbincangan.

1. Guru bertanya:
(a) Berapa kalikah kamu
menggosok gigi dalam satu
hari?
2. Murid-murid akan memberi jawapan
masing-masing.

3. Guru menerangkan cara penjagaan


gigi yang betul:
(a) Cara menggosok gigi yang
betul
(b) Kita perlu menggosok gigi
sekurang-kurangnya tiga kali
sehari.
4. Murid melakukan amali memberus

Coca-cola
Bekas
Kain putih

BBM:
- Video

gigi dengan bimbingan guru.


Langkah 3
(10 minit)

1. Murid-murid diberikan Jadual


Penjagaan Gigi di mana mereka
perlu mengisi jadual tersebut setiap
kali mereka menggosok gigi. Jadual
tersebut akan dikutip selepas
seminggu dan murid yang dapat
melengkapkan jadual tersebut akan
diberikan ganjaran.

Penutup
(5 minit)

1. Guru menunjukkan gambar gigi


yang putih berseri dan cantik.
2. Murid menyanyi lagu Gigi
Idaman bersama guru.

EMK
Bahan bantu mengajar

Pentaksiran
Penilaian P&P

BBM :
- Jadual
dalam
kertas
mahjong

BBM:
- Audio mp3
lagu
- Gambar
giri
bercetak

Nilai murni, Pendidikan Kesihatan, Reproduktif


dan Sosial
Dua gambar gigi (gigi yang elok dan gigi yang
rosak), gambar pelbagai jenis makanan, jadual
penjagaan gigi, berus gigi dan ubat gigi, audio
mp3, video Mr Bean, kertas mahjong.
B6D1E1
B6D1E2
1. Murid mengelaskan makanan berkhasiat dan
tidak berkhasiat ke dalam jadual.
2. Amali memberus gigi dengan betul.
3. Murid mengisi Jadual Penjagaan Gigi

Refleksi:

INSTRUMEN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH


Nama:

_______________________________________

Kelas: ______________

Evidens: B6D1E1
Pentaksiran : 1 / 2 / 3 /..
Tarikh: _____________________
Standard
pembelajaran
2.2.1
Mempraktikkan
amalan harian
terhadap
kesihatan gigi
daripada aspek:
- pemakanan
- penjagaan

Standard
prestasi
B6
Mengaplikasikan
konsep sains
untuk
menyelesaikan
masalah dalam
kehidupan harian

Deskriptor
B6D1
Kegigian
manusia

Evidens
B6D1E1
Mempraktikkan
amalan harian
terhadap
kesihatan gigi
daripada aspek
pemakanan.

Arahan:
Lengkapkan jadual tersebut.
Makanan berkhasiat

Makanan tidak berkhasiat

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Tahap
Menguasai
Belum
menguasai

Tarikh

Cop/ Tanda tangan guru:


___________________________
Nama:

INSTRUMEN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH


Nama:

_______________________________________

Evidens : B6D1E2
Pentaksiran : 1 / 2 / 3 /..
Tarikh: _____________________

Kelas: ______________

Standard
pembelajaran
2.2.1
Mempraktikkan
amalan harian
terhadap
kesihatan gigi
daripada aspek:
- pemakanan
- penjagaan

Standard
prestasi
B6
Mengaplikasikan
konsep sains
untuk
menyelesaikan
masalah dalam
kehidupan harian

Deskriptor
B6D1
Kegigian
manusia

Evidens
B6D1E2
Mempraktikkan
amalan harian
terhadap
kesihatan gigi
daripada aspek
penjagaan.

Arahan:
Tandakan () setiap kali anda menggosok gigi.
Jadual Penjagaan Gigi
Tarikh
Bangun Pagi

Waktu
Waktu rehat
sekolah

Sebelum Tidur

4/2/2013
5/2/2013
6/2/2013
7/2/2013
8/2/2013
9/2/2013
Tahap
Menguasai
Belum
menguasai
Cop/ Tanda tangan guru:
__________________________
Nama:

Tarikh