Anda di halaman 1dari 3

Nama

Tingkatan
Bil. Pelajar
Tarikh
Masa
Tema
Tajuk
Model
Genre
Bidang

:
Nadhirah Binti Hamzah
:
4 Ibnu Khaldun
:
14 Orang
15 Ogos 2016
:
1.10 tengahari 2.30 tengahari (80 Minit)
:
Puisi Klasik
:
Syair Bidasari
:
Koperatif
:
KOMSAS
:
Estetik

Hasil Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil Pembelajaran

HPU
10.0 Memahami dan memberikan respons
peribadi tentang karya sastera.
ARAS 1
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan,
latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan
HPK
dalam karya
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek
watak dan perwatakan, latar, plot, gaya
bahasa dan sudut pandangan.

Objektif Pelajaran

: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :


i. Menghuraikan tema dan persoalan, nilai dan pengajaran, bentuk
dan gaya bahasa sajak
ii. Menjawab 5 soalan pemahaman yang diberikan oleh guru.

Kemahiran Bahasa
Sistem Bahasa

:
:

Membaca, menulis, bertutur.


Kosa kata dan istilah.

Pengisian Kurikulum
Nilai Murni

:
:

Kesusasteraan Melayu, Sejarah


Keyakinan, bekerjasama, kesabaran

Kemahiran Bernilai Tambah

Pengetahuan Sedia Ada

Alat dan bahan bantu mengajar :

Kemahiran Berfikir, Kontekstual dan Kajian Masa


Depan
Murid telah membaca sajak
Pen marker, papan putih, kertas A4, manila card.

Objektif Fasa & Isi


Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

SET INDUKSI
(5 minit)

i.
ii.
iii.

Langkah 1
Pemberitahuan
(7 minit)

i.
ii.

iii.

Langkah 2
Transisi
(20 minit)

i.
ii.
iii.

Langkah 3
Kerja Kumpulan
(20 minit)

i.
ii.
iii.

Catatan

Guru memaparkan struktur sistem


hierarki beraja pada zaman dahulu
Guru bersoal jawab dengan pelajar
tentang gambar tersebut
Guru mengaitkan aktiviti dengan
pelajaran pada hari ini.

Murid kelihatan berminat


dengan gambar struktur
hierarki beraja yang
dipaparkan oleh guru.
Pelbagai soalan diajukan
oleh murid.

Guru mendeklamasikan 1 rangkap


sajak.
Kemudian, seorang murid diminta
untuk mendeklamasikan sajak tersebut
dengan nada, gaya dan intonasi yang
betul.
Guru bersoal jawab dengan pelajar
tentang maksud sajak baris demi baris
dan maksud keseluruhan rangkap.

Murid tidak berjaya


mendeklamasikan sajak
dengan nada, gaya dan
intonasi yang betul kerana
kurang berkeyakinan.

Murid diminta untuk membina empat


kumpulan.
Guru mengedarkan kad tugasan dan
kad lembaran jawapan kepada setiap
kumpulan.
Setiap kumpulan diberi masa selama 20
minit untuk aktiviti perbincangan.
Kumpulan 1 : Menghuraikan
empat pengajaran yang
terkandung dalam sajak.
Kumpulan 2 : Menerangkan
empat aspek gaya Bahasa sajak.
Kumpulan 3 : Memberikan tiga
persoalan sajak.
Kumpulan 4 : Membina enam
ayat penyata maksud setiap
rangkap.

Teknik membina peta iThink oleh murid masih


lemah dan kurang kreatif.
Mereka masih kurang mahir
untuk meringkaskan fakta
yang terdapat di dalam buku.
Mereka juga terlalu banyak
mengambil masa ketika sesi
perbincangan.

Setiap kumpulan menerima sehelai


kertas sebak.
Murid dikehendaki untuk membina
peta i-Think yang ringkas berdasarkan
topik kumpulan masing-masing.
Guru meminta setiap kumpulan untuk
membentangkan hasil perbincangan
kumpulan di hadapan kelas.

Murid masih kurang yakin


untuk bercakap di hadapan
kelas. Mereka kurang
menggunakan ayat mereka
sendiri ketika membuat
pembentangan. Mereka juga
tidak membuat persediaan
yang secukupnya ketika sesi

iv.

v.
i.
Langkah 4
Penilaian
ii.
( 15 minit)
i.
Penutup
( 5 minit)

ii.

Terdapat sesi soal jawab selepas


pembentangan berkumpulan selesai di
antara kumpulan pembentang dan
rakan sekelas.
Guru membuat penilaian dan
pengukuhan.
Guru mengemukakan 3 soalan
pemahaman yang dipancarkan pada
skrin.
Murid diminta untuk menjawab soalan
tersebut di dalam buku latihan
KOMSAS.
Dua orang murid dipilih untuk
membuat refleksi.
Murid dan guru sama-sama membuat
rumusan tentang pelajaran pada hari
ini.

soal jawab kerana mereka


tidak dapat menjawab
beberapa persoalan yang
diajukan oleh guru dan rakan
sekelas.
Setiap murid berjaya
menghantar tugasan mereka
pada waktu yang ditetapkan.

Kemahiran menerang mereka


ketika sesi refleksi boleh
ditingkatkan lagi.

Refleksi :
Murid kelihatan berminat dengan gambar struktur hierarki beraja yang dipaparkan oleh guru.
Pelbagai soalan diajukan oleh murid.Murid tidak berjaya mendeklamasikan sajak dengan
nada, gaya dan intonasi yang betul kerana kurang berkeyakinan.Teknik membina peta i-Think
oleh murid masih lemah dan kurang kreatif. Mereka masih kurang mahir untuk meringkaskan
fakta yang terdapat di dalam buku. Mereka juga terlalu banyak mengambil masa ketika sesi
perbincangan.Murid masih kurang yakin untuk bercakap di hadapan kelas. Mereka kurang
menggunakan ayat mereka sendiri ketika membuat pembentangan. Mereka juga tidak
membuat persediaan yang secukupnya ketika sesi soal jawab kerana mereka tidak dapat
menjawab beberapa persoalan yang diajukan oleh guru dan rakan sekelas.Setiap murid
berjaya menghantar tugasan mereka pada waktu yang ditetapkan. Kemahiran menerang
mereka ketika sesi refleksi boleh ditingkatkan lagi.