Anda di halaman 1dari 6

PROGRAM

BIJAK
PRASEKOLAH
BAHASA MALAYSIA
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
PENGUCAPAN AWAM
PERTANDINGAN
MEWARNA
1.0

PENGENALAN

Dalam pendidikan prasekolah,


pembelajaran murid.

bahasa dan komunikasi merupakan teras kepada

Dengan penguasaan kemahrian asas bahasa, murid boleh

memahami konsep, menerima maklumat, berfikir, menyelesaikan masalah serta berinteraksi


dan berkomunikasi dengan orang lain. Kebolehan berbahasa dan berkomunikasi dengan
baik dan berkesan akan meningkatkan keyakinan murid untuk melibatkan diri secara aktif

dalam pembelajaran. Pada masa yang sama, kemahiran asas matematik, seni dan kreativiti
serta kemahiran dalam pengucapan awam memainkan peranan penting dalam melahirkan
generasi seimbang secara menyeluruh. Penguasaan kemahiran ini boleh dicapai melalui
pengalaman pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan seperti aktiviti kuiz dan
bercerita. Kesepaduan aktiviti berteraskan kepada pendekatan belajar melalui bermain,
bersepadu dan bertema akan menjadikan matlamat kurikulum prasekolah kebangsaan
dapat dicapai. Aktiviti ini merupakan asas amalan yang bersesuaian dengan perkembangan
murid.

2.0

MATLAMAT

Menanam minat murid dan meningkatkan kemahiran 4M (membaca, mengira,


menaakul, menulis) menerusi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan
Matematik serta mencungkil bakat murid dalam bidang pengucapan awam serta seni
dan kreativiti.
3.0

OBJEKTIF
1. Memupuk nilai-nilai positif dalam diri murid prasekolah seperti yakin pada diri
sendiri, berani, berusaha dan bertanggungjawab.
2. Memberi peluang kepada murid menunjukkan kebolehan dan keupayaan diri
masing-masing.
3. Memberi pendedahan kepada murid untuk bersaing secara sihat dalam
kalangan rakan-rakan sekolah.
4. Memupuk rasa bersaing secara sihat untuk belajar dengan lebih bersungguhsungguh dalam kalangan murid.
5. Mengenal erti kepuasan diri dan rasa penghargaan individu lain akan
kejayaan diri mereka
6. Memberi peluang murid untuk belajar dalam suasana yang berbeza.

4.0

KUMPULAN SASARAN

Semua murid prasekolah seramai 75 orang (Prasekolah Bestari, Cilik dan Dedikasi)
5.0

TARIKH PELAKSANAAN

13 Oktober 2015 (8.00 pagi 11.20 pagi)

6.0

TEMPAT

Pertandingan Berstesen Makmal Komputer SK Abang Abdul Rahman


- Stesen 1 Tulisan Cantik
- Stesen 2 Kuiz Matematik
- Stesen 3 Membaca Teks Bahasa Melayu
- Stesen 4 Kuiz Bahasa Inggeris
- Stesen 5 Pengucapan Awam
Pertandingan Mewarna Kelas Prasekolah Bestari, Cilik, Dedikasi
7.0

SUMBER KEWANGAN

8.0

Peruntukan peralatan dan hadiah - Bantuan wang kokurikulum prasekolah


Jamuan (pentadbir sekolah dan murid) - Duit waris Prasekolah SKAAR .
ANGGARAN PERBELANJAAN

Bil

Item

Catatan

RM 5.00 15 = RM 75.00

Hadiah

Tempat 1,2,3 (Setiap stesen

pertandingan)
Tempat 1.2,3 (Keseluruhan-

Pertandingan Berstesen)
Tempat 1,2,3 Pertandingan

Mewarna
Hadiah Penyertaan

Jumlah

Pertandingan Mewarna

RM 10.00 3 = RM 30.00

RM 10.00 3 = RM 30.00

RM 3.00 60 = RM
180.00

Peralatan
2

Kertas A4
Kertas warna
JUMLAH

RM 7.50 2 = RM 15.00
RM 7.50 1 = RM

7.50

RM 337.50

9.0

JAWATANKUASA AKTIVITI BIJAK PRASEKOLAH 2015

Penasihat

: En. Wan Busrah Bin Wan Skran (Guru Besar)

Pengerusi

: Cik Tasneem Binti Bolhan

Naib Pengerusi

: Pn. Jaharah Binti Jemali

Setiausaha

: Cik Fatma Zuhra Binti Abdul Hai

Bendahari

: Pn. Ainon Binti Haji Alli

AJK

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Laporan/dokumentasi
Perasmian & penutup
Hadiah dan cenderamata
Buku program / kad jemputan
Pengadil pertandingan
Peralatan dan tempat
Teknikal
Jamuan dan minuman

: En. Mohamad Khafizul Awam


: Ust Nur Raili Akhmal Bin Kiplie
: Cik Noor Binti Kipli
: Cik Zaleefa Azreen Bin Yusuf
: Semua guru prasekolah dan guru pelatih
: Pn. Zuraini Binti Sammy
: En. Hj Ong Amat Bin Ana
: Pn. Saftuyah Binti Haji Ariff
: Pn. Raliah Binti Unus
Pn. Miah Binti Udin

10.0

ATURCARA AKTIVITI BIJAK PRASEKOLAH 2015

7.40 pagi

: Sesi penerangan aktiviti oleh Cik Fatma Zuhra Binti Abdul Hai

8.00 pagi

: Aktiviti Bijak Prasekolah :


- Stesen 1 Tulisan Cantik (Pn. Jaharah Binti Jemali)
- Stesen 2 Kuiz Matematik (Pn. Ainon Binti Haji Alli)
- Stesen 3 Membaca Teks Bahasa Melayu (Cik Fatma Zuhra
Binti Abdul Hai)
- Stesen 4 Kuiz Bahasa Inggeris (Cik Noor Binti Kipli)
- Stesen 5 Pengucapan Awam (Cik Tasneem Bin Bolhan)
- Pertandingan Mewarna (Pn. Saftuyah Binti Binti Haji Ariff, Pn.
Raliah Binti Unus dan Pn Miah Binti Udin)

10.30 pagi

: Rehat

11.00 pagi

: Acara perasmian dan penutup aktiviti Bijak Prasekolah

- Bacaan doa (Ust Nur Raili Akhmal Bin Kiplie)


- Ucapan perasmian dan penutupan oleh Guru Besar Sekolah
(En. Wan Busrah Bin Wan Skran )
- Penyampaian Hadiah dan cenderamata
12.00 tengahari
11.0

: Majlis bersurai

PENUTUP

Diharapkan agar program yang dirancang ini dapat diluluskan dan dilaksanakan
dengan lancar. Semoga aktiviti yang kami jalankan dalam program bijak prasekolah
ini akan memupuk budaya saing yang sihat dalam kalangan generasi muda masa
kini. Oleh itu, kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai dan didahului dengan
ucapan terima kasih.

Disediakan oleh,

Disokong oleh,

...............................................

.............................................

(FATMA ZUHRA BINTI ABDUL HAI)

(TASNEEM BIN BOLHAN)

Guru Pelatih,

GPK Tadbir dan Kurikulum,

SK Abang Abdul Rahman,

SK Abang Abdul Rahman,

95400 Saratok,

95400 Saratok,

Sarawak.

Sarawak.

Disahkan oleh,

.............................................
(WAN BUSRAH BIN WAN SKRAN)
Guru Besar,
SK Abang Abdul Rahman,
95400 Saratok,
Sarawak.