Anda di halaman 1dari 2

AKTIVITI 1.

7
Tujuan : Untuk menyukat isi padu pepejal yang berbentuk sekata
A . Menyukat isi padu pepejal yang berbentuk sekata
Bahan dan Radas : 10 biji guli yang sama saiz, silinder penyukat 100 ml dan air

Prosedur
1.
2.
3.
4.

50 ml air dituangkan ke dalam silinder penyukat


10 biji guli dimasukkan ke dalam silinder penyukat dengan cermat.
Isipadu air akhir ditentukan.
Isipadu 10 biji guli ditentukan. Seterusnya, isipadu sebiji guli ditentukan.

Pemerhatian/ Keputusan
isipadu awal air (ml)

isipadu 10 biji guli

= isipadu akhir isipadu awal


= (X)

Isipadu 1 biji guli

isipadu akhir air (ml)

= (X) / 10
= . / 10
=..

B : Menyukat isipadu pepejal yang berbentuk tidak sekata


Bahan dan radas : objek tidak sekata, benang, silinder penyukat 100 ml, dan air

objek
tidak
sekat
a

objek
tidak
sekat
a
Prosedur :

1. 50 ml air dituangkan ke dalam silinder penyukat. (bacaan awal isipadu air)


2. Ikat objek tidak sekata dengan seutas benang.
3. Objek tidak sekata dimasukkan ke dalam silinder penyukat sehingga keseluruhannya
berada di dalam air dengan perlahan-lahan.
4. Baca aras air yang baharu. (bacaan akhir isipadu air)
5. Isipadu objek tidak sekata ditentukan.
Pemerhatian/ Keputusan
isipadu awal air (ml)

isipadu akhir air (ml)

isipadu objek tidak sekata = isipadu akhir isipadu awal


=