Anda di halaman 1dari 18

SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS


INTEGRASI

RANCANGAN PENDIDIKAN
Nama : Siti Nur Syakila Bt Nik Hassan
Komponen : Pendidikan Islam
Pengetahuan Sedia Ada

Tarikh Lahir 17.09.2002


Umur : 13 tahun
Kelas: Ikhlas

Tarikh Mula :
Tempoh Semakan :

1. Pelajar boleh membaca huruf hijaiyyah hingga


2. Pelajar boleh menulis huruf iqra dengan bimbingan

Matlamat Jangka Panjang

Pelajar boleh membaca huruf hijaiyah berbaris atas hingga huruf berbaris di atas

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Boleh memahami arahan ringkas


Minat: pelajar minat membaca Iqra

Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti


Objektif Jangka Pendek

1. Pelajar dapat membaca huruf


hijaiyyah dengan
betul.
10 minit semasa sesi pdp

Pelajar didapati keliru dengan sebutan huruf hijaiyyah berbaris di atas


Pendekatan / Strategi P&P
Kaedah:
1. Talaqqi Mushafahah
2. Tasmik
3. Latih tubi/ulangan
Aktiviti:
1. Guru tasmik pelajar menggunakan kaedah talaqqi
mushafah
2. Guru membuat aktiviti padanan dan perbezaan
menggunakan kad imbasan
3. Pelajar diberikan peneguhan positif
4. Guru menggunakan kaedah diatas secara berselang seli
5. Guru meminta pelajar bertindak balas dengan arahan
yang diberikan guru.

Penilaian / Tarikh
Pemerhatian : Skor 50%
Pencapaian : Pelajar
menunjukkan peningkatan
sebanyak 50% ketika sesi pdp
berlansung.
Tarikh penilaian :
Penilai: Noor Hidayah Bt
Ishak

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..

(Nama :
)
Tandatangan Guru

(Nama :
SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

Tandatangan Guru

RANCANGAN PENDIDIKAN
Nama : Aishah Fadhilah Mohd Zawawi
Komponen : Pendidikan Islam
Pengetahuan Sedia Ada

Tarikh Lahir : 25.08.2004


Umur : 11 tahun
Kelas: Ikhlas

Tarikh Mula :
Tempoh Semakan :

1. Pelajar boleh membaca sehingga Iqra 4


2. Pelajar boleh menulis huruf iqra dengan bimbingan

Matlamat Jangka Panjang

Pelajar boleh membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Boleh memahami arahan ringkas


Minat: pelajar minat membaca Iqra

Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti


Objektif Jangka Pendek

2. Pelajar dapat membaca iqra dengan


tajwid yang betul.

Pelajar didapati membaca Iqra dengan tajwid dan dengung yang tidak betul
Pendekatan / Strategi P&P
Kaedah:
1. Talaqqi Mushafahah
2. Tasmik
3. Latih tubi/ulangan
Aktiviti:
1. Guru tasmik pelajar menggunakan kaedah talaqqi
mushafah
2. Guru membaca Iqra sambil diikuti pelajar
3. Pelajar diberikan peneguhan positif
4. Guru menggunakan kaedah diatas secara berselang seli
5. Guru meminta pelajar bertindak balas dengan arahan
yang diberikan guru.

Penilaian / Tarikh
Pemerhatian : Skor 80%
Pencapaian : Pelajar
menunjukkan peningkatan
sebanyak 80% ketika sesi pdp
berlansung.
Tarikh penilaian :
Penilai: Noor Hidayah Bt
Ishak

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..
(Nama :
)
(Nama :
)
Tandatangan Guru
Tandatangan Guru
SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

RANCANGAN PENDIDIKAN
Nama : Muhammad Iman Amri Bin Rosli
Komponen : Pendidikan Islam
Pengetahuan Sedia Ada

Tarikh Lahir : 10.03.2005


Umur :
10 tahun
Kelas: Jujur

Tarikh Mula :
Tempoh Semakan :

1. Pelajar boleh membaca sehingga Iqra 2


2. Pelajar mengenal huruf hijaiyyah berbaris atas

Matlamat Jangka Panjang

Pelajar dapat berubah bacaan ke Iqra 3

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Pelajar boleh mengenal huruf hijaiyyah berbaris atas


Minat: murid minat membaca Iqra

Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti


Objektif Jangka Pendek

1. Pelajar dapat membaca iqra dengan


bacaan dengung yang betul.

Pelajar mempunyai masalah dalam bacaan dengung


Pendekatan / Strategi P&P
Kaedah:
1. Talaqqi Mushafahah
2. Tasmik
3. Latih tubi/ulangan
Aktiviti:
1. Guru tasmik pelajar menggunakan kaedah talaqqi
mushafah
2. Guru membaca Iqra dengan kadar dengung yang betul
sambil diikuti pelajar
3. Pelajar diberikan peneguhan positif

Penilaian / Tarikh
Pemerhatian : Skor 50%
Pencapaian : Pelajar
menunjukkan peningkatan
sebanyak 50% ketika sesi pdp
berlansung.
Tarikh penilaian :

4. Guru menggunakan kaedah diatas secara berselang seli


5. Guru meminta pelajar bertindak balas dengan arahan
yang diberikan guru.

Penilai: Noor Hidayah Bt


Ishak

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..
(Nama :
)
(Nama :
)
Tandatangan Guru
Tandatangan Guru
SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

RANCANGAN PENDIDIKAN
Nama : Nur Afiqah Bt Abd Razak
Komponen : Pendidikan Islam

Tarikh Lahir : 12.09.2008


Umur : 8 tahun
Kelas: Setia

Tarikh Mula : 4 Januari 2016


Tempoh Semakan :

Pengetahuan Sedia Ada

1. Pelajar faham arahan ringkas

Matlamat Jangka Panjang

Pelajar dapat membaca iqra dengan sebutan yang betul dan kuat

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Boleh memahami arahan ringkas


Minat: murid minat membaca iqra

Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti


Objektif Jangka Pendek

1. Pelajar dapat menyebut huruf iqra


dengan intonasi suara yang betul
2. Pelajar dapat fokus kepada aktiviti
bacaan iqra dalam tempoh 15 minit

Pelajar mempunyai masalah sebutan suara yang perlahan dan sukar fokus
Pendekatan / Strategi P&P
Kaedah:
1. Talaqqi Mushafahah
2. Nyanyian
3. Latih tubi/ulangan
Aktiviti:
1. Guru tasmik pelajar menggunakan kaedah talaqqi
mushafah
2. Guru membaca Iqra sambil diikuti pelajar

Penilaian / Tarikh
Pemerhatian : Skor 20%
Pencapaian : Pelajar
menunjukkan peningkatan
sebanyak 10% ketika sesi pdp
berlansung.

3. Pelajar diberikan peneguhan positif


4. Guru menggunakan kaedah diatas secara berselang seli
5. Guru meminta pelajar bertindak balas dengan arahan
yang diberikan guru.

Tarikh penilaian :
Penilai: Noor Hidayah Bt
Ishak

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..
(Nama :
)
(Nama :
)
Tandatangan Guru
Tandatangan Guru
SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

RANCANGAN PENDIDIKAN
Nama : Mohamad Haiqal Daniel B.Md Saiful Azli
Komponen : Pengurusan Tingkah laku
Pengetahuan Sedia Ada

Tarikh Lahir : 30.07.2006


Umur : 8 tahun
Kelas: Setia

Tarikh Mula : 08.04.2013


Tempoh Semakan : 2 minggu

1. Pelajar faham arahan ringkas


2. Pelajar boleh memegang pen

Matlamat Jangka Panjang

Pelajar dapat belajar ketika sesi pdp selama 30 minit dengan bimbingan guru

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Boleh memahami arahan ringkas


Minat: murid minat bermain botol

Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti


Objektif Jangka Pendek

3. Pelajar dapat belajar selama


10 minit semasa sesi pdp

Pelajar mempunyai masalah emosi yang tidak stabil


Pendekatan / Strategi P&P
Kaedah:
1. Penerangan
2. Tunjuk cara

Penilaian / Tarikh
Pemerhatian /pencapaian :
Pelajar hanya bertindak balas
dalam masa 2 minit sahaja

4. Murid faham arahan guru


5. Murid menunjukkan tingkah laku
yang baik

3. Arahan
4. Terapi permainan dan nyanyian

ketika sesi pdp berlansung.

Aktiviti:
1. Guru menggunakan botol sebagai bbm semasa sesi pdp
2. Guru membuat demonstrasi aktiviti padanan
3. Guru menggalakkan murid dengan point/markah/bintang
4. Guru menggunakan kaedah diatas secara berselang seli
5. Guru meminta pelajar bertindakbalas dengan arahan
yang diberikan guru.

Tarikh penilaian :11.04.2013


Penilai: Noor Hidayah Bt
Ishak

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..
(Nama :
)
(Nama :
)
Tandatangan Guru
Tandatangan Guru
SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

RANCANGAN PENDIDIKAN
Nama : Nur Ajeerah Aqila Bt Jafri
Komponen : Pendidikan Islam

Tarikh Lahir : 25.07.2007


Umur :
9 tahun
Kelas: Jujur

Pengetahuan Sedia Ada

1. Pelajar boleh membaca

Matlamat Jangka Panjang

Pelajar dapat mengenal huruf dan

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Pelajar boleh membaca dengan bimbingan

Tarikh Mula : 4 JAN 2016


Tempoh Semakan :

Minat: murid minat membaca Iqra


Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti
Objektif Jangka Pendek

Pelajar mempunyai masalah sukar untuk fokus dalam jangka masa lama
Pendekatan / Strategi P&P
Kaedah:
1. Talaqqi Mushafahah

Penilaian / Tarikh
Pemerhatian : Skor 20%

1. Pelajar dapat mengenal


huruf

dan
yang betul.

2. Nyanyian
3. Latih tubi/ulangan

Pencapaian : Pelajar
menunjukkan peningkatan

Aktiviti:
6. Guru tasmik pelajar menggunakan kaedah talaqqi
mushafah
7. Guru membaca Iqra sambil diikuti pelajar
1. Pelajar diberikan peneguhan positif
2. Guru menggunakan kaedah diatas secara berselang seli
3. Guru meminta pelajar bertindak balas dengan arahan
yang diberikan guru.

sebanyak 10% ketika sesi pdp


berlansung.
Tarikh penilaian :
Penilai: Noor Hidayah Bt
Ishak

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..
(Nama :
)
(Nama :
)
Tandatangan Guru
Tandatangan Guru
SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

RANCANGAN PENDIDIKAN
Nama : Nur A izzati Azni Bt Mohd Azhar
Komponen : Pendidikan Islam

Tarikh Lahir : 09.10.2009


Umur :
7 tahun
Kelas: Jujur

Pengetahuan Sedia Ada

1. Pelajar boleh membaca dengan bimbingan

Matlamat Jangka Panjang

Pelajar dapat mengenal membaca Iqra 1 hingga tamat

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Pelajar boleh membaca dengan bimbingan

Tarikh Mula : 4 JAN 2016


Tempoh Semakan :

Minat: murid minat membaca Iqra


Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti
Objektif Jangka Pendek

Pelajar mempunyai masalah sebutan suara yang perlahan


Pendekatan / Strategi P&P

Penilaian / Tarikh

1. Pelajar dapat menyebut huruf iqra


dengan intonasi suara yang betul

Kaedah:
1. Talaqqi Mushafahah
2. Nyanyian
3. Latih tubi/ulangan

Pemerhatian : Skor 40%


Pencapaian : Pelajar
menunjukkan peningkatan

Aktiviti:
1. Guru tasmik pelajar menggunakan kaedah talaqqi
mushafah
2. Guru membaca Iqra sambil diikuti pelajar
3. Pelajar diberikan peneguhan positif
4. Guru menggunakan kaedah diatas secara berselang seli
5. Guru meminta pelajar bertindak balas dengan arahan
yang diberikan guru.

sebanyak 10% ketika sesi pdp


berlansung.
Tarikh penilaian :
Penilai: Noor Hidayah Bt
Ishak

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..
(Nama :
)
(Nama :
)
Tandatangan Guru
Tandatangan Guru
SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

RANCANGAN PENDIDIKAN
Nama : Aleya Batriesya Bt Alizam
Komponen : Pendidikan Islam

Tarikh Lahir : 28.01.2008


Umur :
8 tahun
Kelas: Jujur

Pengetahuan Sedia Ada

1. Pelajar boleh membaca dengan bimbingan

Matlamat Jangka Panjang

Pelajar dapat mengenal membaca Iqra 1 hingga tamat

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Pelajar boleh membaca dengan bimbingan


Minat: murid minat membaca Iqra

Tarikh Mula : 4 JAN 2016


Tempoh Semakan :

Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti


Objektif Jangka Pendek

1. Pelajar dapat menyebut huruf iqra


dengan intonasi suara yang betul

Pelajar mempunyai masalah sebutan suara yang perlahan


Pendekatan / Strategi P&P
Kaedah:
1. Talaqqi Mushafahah
2. Nyanyian
3. Latih tubi/ulangan

Penilaian / Tarikh
Pemerhatian : Skor 30%
Pencapaian : Pelajar
menunjukkan peningkatan

Aktiviti:
1. Guru tasmik pelajar menggunakan kaedah talaqqi
mushafah
2. Guru membaca Iqra sambil diikuti pelajar
3. Pelajar diberikan peneguhan positif
4. Guru menggunakan kaedah diatas secara berselang seli
5. Guru meminta pelajar bertindak balas dengan arahan
yang diberikan guru.

sebanyak 10% ketika sesi pdp


berlansung.
Tarikh penilaian :
Penilai: Noor Hidayah Bt
Ishak

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..
(Nama :
)
(Nama :
)
Tandatangan Guru
Tandatangan Guru

SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

RANCANGAN PENDIDIKAN
Nama : Nur Erika Natasha Bt Mohamad Risal
Komponen : Pendidikan Islam
Pengetahuan Sedia Ada

Tarikh Lahir : 21.02.2008


Umur :
8 tahun
Kelas: Jujur

1. Pelajar boleh membaca

Tarikh Mula : 4 JAN 2016


Tempoh Semakan :

Matlamat Jangka Panjang

Pelajar dapat mengenal membaca Iqra 1 hingga tamat

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Pelajar boleh membaca dengan bimbingan


Minat: murid minat membaca Iqra

Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti


Objektif Jangka Pendek

1. Pelajar dapat menyebut huruf iqra


dengan intonasi suara yang betul

Pelajar mempunyai masalah sebutan suara yang perlahan


Pendekatan / Strategi P&P
Kaedah:
1. Talaqqi Mushafahah
2. Nyanyian
3. Latih tubi/ulangan

Penilaian / Tarikh
Pemerhatian : Skor 50%
Pencapaian : Pelajar
menunjukkan peningkatan

Aktiviti:
1. Guru tasmik pelajar menggunakan kaedah talaqqi
mushafah
2. Guru membaca Iqra sambil diikuti pelajar
3. Pelajar diberikan peneguhan positif
4. Guru menggunakan kaedah diatas secara berselang seli
5. Guru meminta pelajar bertindak balas dengan arahan
yang diberikan guru.

sebanyak 20% ketika sesi pdp


berlansung.
Tarikh penilaian :
Penilai: Noor Hidayah Bt
Ishak

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..
(Nama :
)
(Nama :
)
Tandatangan Guru
Tandatangan Guru
SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

RANCANGAN PENDIDIKAN
Nama : Muhamad Haiqal Daniel B. Saiful Azli
Komponen : Pendidikan Islam

Tarikh Lahir : 30.07.2006


Umur : 10 tahun
Kelas: Setia

Tarikh Mula :
Tempoh Semakan :

Pengetahuan Sedia Ada

1. Pelajar faham arahan ringkas

Matlamat Jangka Panjang

Pelajar dapat mengenal huruf dan

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Boleh memahami arahan ringkas


Minat: murid minat memegang botol atau plastik

Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti

Pelajar mempunyai masalah sukar fokus

Objektif Jangka Pendek

1. Pelajar dapat fokus kepada aktiviti


bacaan iqra dalam tempoh 15 minit

Pendekatan / Strategi P&P

Penilaian / Tarikh

Kaedah:
1. Talaqqi Mushafahah
2. Terapi Permainan
3. Latih tubi/ulangan

Pemerhatian : Skor 10%


Pencapaian : Pelajar
menunjukkan peningkatan

Aktiviti:
1. Guru tasmik pelajar menggunakan kaedah talaqqi
mushafah
2. Guru membaca Iqra sambil diikuti pelajar
3. Pelajar diberikan peneguhan positif
4. Guru menggunakan kaedah diatas secara berselang seli
5. Guru meminta pelajar bertindak balas dengan arahan
yang diberikan guru.

sebanyak 10% ketika sesi pdp


berlangsung.
Tarikh penilaian :
Penilai: Noor Hidayah Bt
Ishak

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..
(Nama :
)
(Nama :
)
Tandatangan Guru
Tandatangan Guru
SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

RANCANGAN PENDIDIKAN
Nama : Tengku Qaleef Atiqullah B. Tengku Azman

Tarikh Lahir : 06.09.2009

Tarikh Mula :

Komponen : Pendidikan Islam

Umur : 7 tahun

Kelas: Setia

Pengetahuan Sedia Ada

1. Pelajar faham arahan ringkas

Matlamat Jangka Panjang

Pelajar dapat mengenal huruf dan

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Boleh memahami arahan ringkas

Tempoh Semakan :

Minat: murid minat menonton video


Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti
Objektif Jangka Pendek

1. Pelajar dapat fokus kepada aktiviti


bacaan iqra dalam tempoh 15 minit

Pelajar mempunyai masalah sukar focus dan tidak boleh menyebut


Pendekatan / Strategi P&P
Kaedah:
1. Flash kad
2. Terapi Permainan
3. Tayangan video
Aktiviti:
1. Guru membaca dan mengenalkan Iqra sambil
menunjukkan flash kad
2. Pelajar bertindak balas dengan menunjukkan huruf iqra
dengan betul
3. Pelajar diberikan peneguhan positif
4. Guru menggunakan kaedah diatas secara berselang seli
5. Guru meminta pelajar bertindak balas dengan arahan
yang diberikan guru.

Penilaian / Tarikh
Pemerhatian : Skor 30%
Pencapaian : Pelajar
menunjukkan peningkatan
sebanyak 20% ketika sesi pdp
berlangsung.
Tarikh penilaian :
Penilai: Noor Hidayah Bt
Ishak

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..
(Nama :
)
(Nama :
)
Tandatangan Guru
Tandatangan Guru
SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

RANCANGAN PENDIDIKAN

Nama : Nur Syuhairah Husna Bt Suhaime


Komponen : Pendidikan Islam

Tarikh Lahir : 22.10.2005


Umur : 11 tahun
Kelas: Setia

Pengetahuan Sedia Ada

1. Pelajar faham arahan ringkas

Matlamat Jangka Panjang

Pelajar dapat mengenal huruf dan

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Boleh memahami arahan ringkas

Tarikh Mula :
Tempoh Semakan :

Minat: murid minat menonton video


Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti
Objektif Jangka Pendek

1. Pelajar dapat fokus kepada aktiviti


bacaan iqra dalam tempoh 15 minit

Pelajar mempunyai masalah sukar fokus


Pendekatan / Strategi P&P
Kaedah:
1. Talaqqi Mushafahah/ Latih tubi
2. Terapi Permainan
3. Tayangan video Iqra
Aktiviti:
1. Guru tasmik pelajar menggunakan kaedah talaqqi
mushafah
2. Guru membaca Iqra sambil diikuti pelajar
3. Pelajar diberikan peneguhan positif
4. Guru menggunakan kaedah diatas secara berselang seli
5. Guru meminta pelajar bertindak balas dengan arahan
yang diberikan guru.

Penilaian / Tarikh
Pemerhatian : Skor 30%
Pencapaian : Pelajar
menunjukkan peningkatan
sebanyak 20% ketika sesi pdp
berlangsung.
Tarikh penilaian :
Penilai: Noor Hidayah Bt
Ishak

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..
(Nama :
)
(Nama :
)
Tandatangan Guru
Tandatangan Guru

SK (P) JALAN BATU KUALA LUMPUR


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

RANCANGAN PENDIDIKAN
Nama : MUHAMMAD ZAMZURI BIN ZAHARI
Komponen : Pengurusan Tingkah laku
PengetahuanSedia Ada

Tarikh Lahir : 17 Mei 2005


Umur : 8 tahun
Kelas:

Tarikh Mula : 08.04.2013


Tempoh Semakan : 2 minggu

1. Pelajar memahami penyapu boleh digunakan untuk membersihkan sampah


2. Pelajar boleh memahami arahan guru

MatlamatJangkaPanjang

Pelajar mengamalkan sikap tolong menolong dan mengamalkan tingkah laku bertatasusila seperti
kasih sayang

Kekuatan / Minat

Kekuatan: Boleh memahami arahan dan bertutur dengan baik


Minat: Menonton video atau televisyen

Kelemahan / Masalah Yang DikenalPasti


Objektif Jangka Pendek

Seorang yang hiperaktif, cepat marah dan suka membuang sampah merata-rata
Pendekatan / Strategi P&P
Guru menayangkan video kanak-kanak bergotong-

Penilaian / Tarikh

Pelajar dapat mengamalkan


sikap tolong menolong dan
bekerjasama sesama rakan

royong
Guru mengajar cara menyapu sampah kepada
pelajar
Guru menasihatkan pelajar agar pentingnya
menjaga kebersihan
Guru menggalakkan murid menolong ibubapa
dirumah
Guru membuat demonstrasi menyapu sampah yang
ringkas

Tarikh penilaian :
11.04.2013
Pencapaian : Pelajar
dapat menyapu sampah
dengan sempurna.

Tandatangan Ibubapa / Penjaga : Tarikh Bersidang


Tandatangan Ibubapa / Penjaga :
Tarikh
Bersidang
......
Awal :..
....
.
Akhir :..
(Nama :
)
(Nama :
)
Tandatangan Guru
Tandatangan Guru