Anda di halaman 1dari 13

PELAN TAKTIKAL PROGRAM PENDIDIKAN

MATA PELAJARAN BIDANG


BIL

PROGRAM

OBJEKTIF
Tahap Rendah:
meningkatkan penguasaan murid PPKI tentang
kepentingan berwuduk dalam kehidupan
seharian, cara mengambil wuduk yang betul
dengan tertib.
Tahap Tinggi :

1.

Kem Bestari Solat

meningkatkan penguasaan murid PPKI tentang


kepentingan bersolat dalam kehidupan
seharian, cara mengambil wuduk yang betul,
cara mengerjakan solat dengan tertib dan cara
bacaan solat yang betul beserta bacaan azan,
dan iqamat.

Tahap Rendah:
meningkatkan penguasaan murid PPKI
mengenal, menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah berbaris satu di atas mengikut tahap
keupayaan masing-masing.
Tahap Tinggi :
2.

Jom Mengaji Iqra'

meningkatkan penguasaan murid PPKI


mengenal, menyebut, menulis dan membaca
huruf hijaiyyah berbaris satu di atas mengikut
tahap keupayaan masing-masing.

ROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) 2016


A PELAJARAN BIDANG KEROHANIAN
TANGGUNGJAWAB

Guru Pendidikan Islam


Pendidikan Khas

Guru Pendidikan Islam


Pendidikan Khas

TEMPOH

Januari Hingga
Oktober

Januari Hingga
Oktober

KOS/
SUMBER

TOV

ETR

60%

80%

70%

90%

40%

70%

20%

50%

60%

80%

PPKI
PCG
PIBG

PPKI
PCG
PIBG

INDIKATOR
PENCAPAIAN
Tahap Rendah:
Peratus murid PPKI boleh
berwuduk yang asas secara
tertib.

Tahap Tinggi : Peratus


murid PPKI boleh berwuduk
secara tertib.
Peratus murid PPKI boleh
bersolat secara tertib.

Tahap Rendah:
Peratus murid PPKI boleh
mengenal, menyebut dan
membaca huruf hijaiyyah
berbaris satu di atas.

Tahap Tinggi : Peratus


murid PPKI boleh mengenal,
menyebut, menulis dan
membaca huruf hijaiyyah
berbaris satu di atas.

PELAN TAKTIKAL PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) 201


MATA PELAJARAN BIDANG KEROHANIAN
BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS/
SUMBER

Tahap Rendah:
meningkatkan penguasaan murid PPKI
mengenal, menyebut dan menulis jawi mengikut
tahap keupayaan masing-masing.
Tahap Tinggi :
1.

Pintar Jawi

meningkatkan penguasaan murid PPKI


membaca dan menulis jawi mengikut tahap
keupayaan masing-masing.

Guru Pendidikan Islam


Pendidikan Khas

Januari Hingga
Oktober

PPKI
PCG

KI) 2016

TOV

50%

65%

ETR

70%

80%

INDIKATOR
PENCAPAIAN
Tahap Rendah:
Peratus murid PPKI boleh
mengenal, menyebut dan
menulis jawi.

Tahap Tinggi : Peratus


murid PPKI boleh membaca
dan menulis jawi.

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM PPKI


BIDANG KEROHANIAN 2016
Nama Projek

Objektif

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM PPKI


BIDANG KEROHANIAN 2016
KEM BESTARI SOLAT PPKI
Meningkatkan penguasaan murid PPKI tentang
1. kepentingan bersolat dalam kehidupan seharian
2. cara mengambil wuduk yang betul
3. cara mengerjakan solat dengan tertib
4. cara bacaan solat yang betul beserta bacaan azan, dan iqamat.
Januari hingga Oktober 2016
Semua murid PPKI yang beragama Islam
(Tahap rendah dan tahap tinggi)
Semua Guru PPKI

1. Taklimat Kem Bestari Solat PPKI


1.1 Ucapan Penyelaras Program
1.2 Penerangan pengisian aktiviti Kem Bestari Solat
1.3 Penerangan tugas ahli jawatankuasa kerja
2. Pelaksanaan Program
2.1 Dilaksanakan dua kali setahun pada bulan Mei dan Oktober
2.2 Pembelajaran amali wuduk dan amali solat dalam kumpulan

1. Tahap keupayaan murid lemah dan pelbagai


2. Masa yang terhad untuk melaksanakan program
Pemantauan dijalankan oleh Guru Besar dan Guru Penolong Kanan PPKI
Dijalankan selepas program dilaksanakan.
Banyakkan aktiviti yang lebih kreatif dan menarik minat murid.

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM PPKI


BIDANG KEROHANIAN 2016
Nama Projek

Objektif

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM PPKI


BIDANG KEROHANIAN 2016
JOM MENGAJI IQRA'

Meningkatkan penguasaan murid PPKI mengenal, menyebut, menulis dan membaca huruf hijaiyyah
berbaris satu di atas mengikut tahap keupayaan masing-masing.

Januari hingga Oktober 2016


Semua murid PPKI yang beragama Islam
(Tahap rendah dan tahap tinggi)
Guru Pendidikan Islam Pendidikan Khas
1. Taklimat Kem Bestari Solat PPKI
1.1 Ucapan Penyelaras Program
1.2 Penerangan pengisian aktiviti Program Jom Mengaji Iqra'
1.3 Penerangan tugas ahli jawatankuasa kerja
2. Pelaksanaan Program
2.1 Dilaksanakan dua kali seminggu setiap bulan sepanjang setahun
2.2 Dilaksanakan dalam waktu pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas

1. Tahap keupayaan murid lemah dan pelbagai


Pemantauan dijalankan oleh Guru Besar dan Guru Penolong Kanan PPKI
Dijalankan dua kali setahun pada bulan Mei dan Oktober.
Banyakkan aktiviti yang lebih kreatif dan menarik minat murid.

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM PPKI


BIDANG KEROHANIAN 2016
Nama Projek

Objektif

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM PPKI


BIDANG KEROHANIAN 2016
PROGRAM PINTAR JAWI

Meningkatkan keupayaan murid PPKI dalam menguasai kemahiran jawi mengikut tahap masing-masing

Januari hingga Oktober 2016


Semua murid PPKI yang beragama Islam
(Tahap rendah dan tahap tinggi)
Guru Pendidikan Islam Pendidikan Khas
1. Taklimat Program Pintar Jawi
1.1 Ucapan Penyelaras Program
1.2 Penerangan pengisian aktiviti Program Pintar Jawi
1.3 Penerangan tugas ahli jawatankuasa kerja
2. Pelaksanaan Program
2.1 Dilaksanakan satu kali seminggu sepanjang setahun
2.2 Dilaksanakan dalam waktu pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas
2.3 Dilaksanakan di dalam Program Minggu Pendidikan Khas
2.3.1 Tahap Rendah
Pertandingan Cari & Padankan Jawi
Murid mencari huruf jawi dan padankan huruf tersebut di
dalam kotak huruf yang sama.
2.3.2 Tahap Tinggi
Pertandingan Pilih & Baca Jawi
Murid harus memilih satu kad perkataan dari kotak berwarna
dan mereka perlu membaca perkataan tersebut.
1. Tahap keupayaan murid lemah dan pelbagai
2. Perlu masa dan kos yang agak tinggi untuk menghasilkan bahan bantu mengajar yang menarik dan
kreatif.

Pemantauan dijalankan oleh Guru Besar dan Guru Penolong Kanan PPKI
Dijalankan dua kali setahun pada bulan Mei dan Oktober.
Banyakkan aktiviti yang lebih kreatif dan menarik minat murid.