Anda di halaman 1dari 1

SOAL UTS IPS KTSP KELAS 2 SD SEMESTER 2

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar !
1. Tugas ayah yang utama dalam
keluarga adalah .
A. mencari nafkah
B. belajar
C. memasak
D. berdoa
2.
3. Keluarga inti terdiri dari .
A. ayah ibu dan anak
B. ibu dan anak
C. ayah dan ibu
D. ayah ibu dan kakek
4.
5. Tugas seorang anak dalam keluarga
yang utama adalah .
A. bermain
B. nelajar
C. berdoa
D. bekerja
6.
7. Hak seorang anak adalah
A. mendapatkan pendidikan
B. belajar di rumah
C. membereskan rumah
D. membantu orang tua
8.
9. Kerja sama disebut juga .
A. tolong menolong
B. gotong royong
C. menghargai
D. membantu
10.
11.Rendi tidak memiliki kakak dan adik,
Rendi disebut .
A. anak tunggal
B. anak sulung
C. anak bungsu
D. anak emas
12.
13.Adik laki-laki ayah dan ibu disebut .
A. paman

B. pa
C. buyut
D. kakek
14.
15.Orang yang bekerja mencari ikan
disebut dengan .
A. petani
B. pelaut
C. nelayan
D. dokter
16.
17.manusia selalu memerlukan bantuan
.
A. orang lain
B. hewan
C. lingkungan
D. sekolah
18.
19.Kerjasama yang baik akan
meningkatkan .
A. permusuhan
B. persatuan dan kesatuan
C. kebencian
D. persengkokolan
20.
21.II. Isilah titik-titik dibawah ini !
22.
1. Keluarga inti terdiri dari .................
23.........................................................
2. Semua anak mempunyai ................
................................................. dan
24.........................................................
3. Nasihat orang tua harus kita ..........
25.........................................................
4. Tugas utama seorang anak di
rumah adalah
26....................................................
5. Agar dapat hidup sehat kita harus
selalu makan makanan yang ..........
27....................................................