Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN


NAMA PYD

AZIZAH BT LEBAI AHMAD

NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN

740316026172
PEREMPUAN
PPP- GURU PENOLONG
BIDANG TUGAS

KURIKULUM

NO
1

SASARAN KERJA
BAHASA MELAYU 1 CEKAL
PADA PENGGAL PERTAMA SEBANYAK 15 DARIPADA 25 ORANG MURID
DAPAT MENGEJA,MENYEBUT,MEMBACA DAN MENULIS.
10 DARIPADA 25 ORANG MURID DAPAT MENGECAM,MENGENAL DAN
MENULIS HURUF A-Z
15 DARIPADA 25 ORANG MURID DAPAT LULUS GRED C DALAM PEMAHAMAN
DAN PENULISAN BAGI UJIAN PENGGAL PERTAMA

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 5 ANGGUN


PADA PENGGAL PERTAMA SEBANYAK 28 DARIPADA 32 ORANG AKAN LULUS
DALAM UJIAN PENGGAL PERTAMA

KOKURIKULUM

BOLA JARING
7 ORANG DARIPADA 12 ORANG MURID BERJAYA MEWAKILI ZON 5.
2 DARIPADA 7 ORANG MURID BERJAYA MEWAKILI DAERAH PASIR PUTEH KE
PERINGKAT NEGERI

DR MUDA
7 DARIPADA 15 ORANG MURID BERJAYA MENDAPAT LENCANA DR MUDA
DALAM UJIAN DARI KKM

HAL EHWAL MURID

UNIT KESIHATAN
MEMASTIKAN SEMUA PROGRAM BERSAMA KKM DAPAT DIJALANKAN

TUGAS-TUGAS KHAS

MEMASTIKAN PROGRAM MENGGOSOK GIGI TAHUN 1 DAN 2 BERJAYA DIJALANKAN

SU UNIT HEM

MEMASTIKAN SEMUA URUSAN UNIT HEM DAPAT DIJALANKAN HINGGA AKHIR TAHUN

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR
PENILAIAN PERTAMA

PP1
PP2
PYD

PENILAIAN KOMPETENSI
KAN MALAYSIA

N TAHUN 2016
DG 34

GRED JAWATAN

SK PANGGONG

TEMPAT BERTUGAS

PENILAIAN PERTAMA

PENILAIAN AKHIR

MELEBIHI
SASARAN

CATATAN

ERJAYA DIJALANKAN HINGGA AKHIR TAHUN

HINGGA AKHIR TAHUN DAN DAPAT MEMBANTU URUSAN GPK HEM DENGAN LEBIH BERKESAN

PENILAIAN AKHIR