Anda di halaman 1dari 2

INDONESIA JAYA

Do = G , 4/4
Andante
S

Lagu

1 7 1 5

1 2 2 7 5

Hari - hari
S

6 5 6 1

terus berla- lu

1 7 1 5

Sribu bintang

7 6 6

tiada pernah

1 2 2 7 5

: Chaken Matulatuwa

6 5 6 1

ja- lan berli- ku

bukan suatu

berhen- ti

7 1 2 2

penghalang

3 2 1 5

0 7 7 1 2 1

1 2 3 3

0 7 2 1 7 1

jalan berli ku

Sribu bintang

0 2 3 5 5

Aha . . . . . .
S

6 5 6 7

6 5 5 2 7

4 4 4 5

4 3 3 5 7

1 1 1 2

1 7 7 3 2

1 2 1 4

5 2 2 5 4

2 2

Hada pilah

se- gala tantangan

3 4 4 1 7

mo- hon petunjuk

6 65 35

6 5 6 7

6 5 5 2 7

0 67 1 2 0 67 1 2

4 4 4 5

4 3 3 5 7

4 4 5 6 4 4 5 6

1 1 1 2

1 7 7 3 2

4 2 1 4

1 2 2 5 4

ke- rukunan bangsa

3 2 1 1 3 4 2 2 3 4
1

0 44 1 4 0 44 2 2

(a)

kobar kanlah dalam dada

0 67 1 2

5 6 7 1 2

4 4 5 67

5 4 5 6 7

1 1 3 4

6 5

5 1 2 3 4

Pan-

ca-

si-

la

Pan-

ca-

si-

la

semangat jiwa
B

0 44 5 5
semangat jiwa

5
Hi-

dup

tia-

da

Hi- dup tiada mungkin

1 32

yang ku asa

Cipta kanlah

5
tan-

mung-

1 23

Aha

3 4 3 2

1 1 2 1 7

7 2 1 7

6 5 5 1 5

5 6 5 4

3 4 3 2

pa perju- a-

ngan

tan

7
kin

tan- pa

S1

S2

7 5 6 7

5 4 3 2

3 21

1 76

0 05

6 6 2 2

mu

li- a a- da- nya

3 3 4 3 2

1 1 2 1 7

sa- tu dalam ci-

ta

ci-

ta

sa-

tu-

de- mi masa de-

pan

6 3 1 1 5

In-

demi masa depan

II

. . . . . . . . .

6 5 5 1 5

ber-

4 3 2 1

ber-

7 2 1 7

pe- gang- lah

mu li- a a- da- nya

. . . . . . . . .

peganglah ta ngan

4 4 5

4 4

1 2 2 3 4

per- ju- a ngan

Aha . . . . . . .
A

pa pengorba nan

6 3 4 2 1

In-

poco a poco

Rit

S1

4 5 6 1 57 12 3

S2

4 5 6 1 57 12 3

Aha . . . . .

hi-

aaa . . . . . . .

. . . . .

In do- ne-

sia Ja- ya

5 1 1 7

5 5 1 1 7

6 5 4 6 11 12 1

2 32 2 1

5 2 32 2 1

1 1

ja-

ya

5 55 5 5

donesia

donesia

ja-

ya

hi- donesia

ja-

ya

5 5 55 5 5

hi- donesia

ja-

ya

24 54 5

In do- ne

4
ya

sia Ja- ya

5
ja-

7 1
ya