Anda di halaman 1dari 1

PELAKSANAAN

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY

1. Tujuan PLC adalah untuk mengunakan kemahiran dan pengetahuan


guru sedia ada, ditambahbaik dan diperbaharui. Ianya dapat membina
hubungan yang berkualiti dalam kalangan guru. Pelaksanaan PLC yang
mantap memberi banyak faedah.
2. Maka dengan ini, pihak sekolah telah menetapkan PLC perlu
dilaksanakan dengan serius dan berterusan. Antara strategi yang
dicadangkan adalah Strategi Perkongsian Guru (Teacher Sharing
Session).
3. Pihak sekolah telah menetapkan pada setiap hari Rabu, GURU SESI
PETANG MASUK SEKOLAH LEBIH AWAL, iaitu pada jam 12.00 tengah hari
manakala GURU SESI PAGI BALIK LEWAT pada jam 2.30 petang untuk
menjalankan aktiviti PLC sekiranya tiada mesyuarat dijalankan.
4.

Pelaksanaan PLC ini adalah meliputi SEMUA PANITIA dan SEMUA GURU
dari T1 sehingga T6. Laporan pelaksanaan PLC ini perlu disimpan dalam
Fail Panitia dan salinan kepada Penyelaras PLC. Kerjasama semua guru
amatlah dihargai.