Anda di halaman 1dari 2

KANDUNGAN

PERKARA
1.

Surat Aku Janji


Maklumat Organisasi & Jabatan

Teras Perkhidmatan & Etika Kerja Islam

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Rukun Negara
Tatasusila Profesion Keguruan
Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum
Kebangsaan) 1997
Visi & Misi KPM
Fokus Pengurusan Pendidikan
Pengurusan Am Sekolah

2.

Butir-Butir Diri Guru


Butir-Butir Diri Guru
Senarai Tugas

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Takwim Persekolahan
Jadual Waktu Peribadi
Jadual Waktu Kelas
Sukatan Muridan
Perancangan Pengajaran Setiap Semester
Rancangan Pengajaran Harian & Refleksi Harian

9.

Bahan Cetakan Dan Edaran Yang Digunakan


Dalam Kelas

10. Nama Murid (Kelas Yang Diajar)


11. Biodata Murid (Bagi Guru Kelas)

12. Lain-lain