Anda di halaman 1dari 6

Latihan Tahun 2 Kata Tanya

1.

kah harga beg sekolah itu ?


A. Berapa
B. Apa
C. Siapa

2. Di

kah ayah meletakkan keretanya ?

A. bila
B. mana
C. apa

3.

kah Perdana Menteri Malaysia ?


A. Siapa
B. Apa
C. Mengapa

4.

kah nama arnab kesayangan kamu ?


A. Apa
B. Mengapa
C. Mana

5.

kah keadaan nenek kamu ?


A. Berapa
B. Bagaimana
C. Bila

6.

hadiah yang kamu janjikan ?


A. Bagaimanakah

B. Bilakah
C. Manakah

7.

lamakah mereka akan bercuti ke Pulau Sentosa ?


A. Bagaimana
B. Berapa
C. Siapa

8.

kah kita dilarang bercakap bohong ?


A. Siapa
B. Bila
C. Mengapa

9.

surat itu tidak sampai ke alamatnya ?


A. Berapakah
B. Siapakah
C. Mengapakah

10. " Ke

kah awak hendak pergi ?" tanya Ramu kepada Tajul.

A. apa
B. mana
C. bagaimana

11.
A. Berapa
B. Bila
C. Siapa

kah nama penyanyi kanak-kanak itu ?

12.

kah yang dilakukan oleh Leong di tepi jalan itu ?

A. Apa
B. Berapa
C. Mengapa

13. "

kah harga sepasang kasut ini ?" tanya Hakim.

A. Mana
B. Bila
C. Berapa

14.

kah Encik Hamid menjemput Rahim ke rumahnya ?

A. Bagaimana
B. Bila
C. Berapa

15.

kah nama bangunan baru itu ?

A. Siapa
B. Mana
C. Apa

16. "

kamu ketawa terbahak-bahak ?" tanya Rahil kepada Chong.

A. Siapakah
B. Mengapakah
C. Berapakah

17.
A. Apakah
B. Bilakah

keretapi dari Kuala Lumpur akan tiba ?

C. Mengapakah

18.

ketua kelas Tahun 3 Jupiter?

A. Bilakah
B. Siapakah
C. Berapakah

19.

umur cikgu Ramli ?

A. Bilakah
B. Apakah
C. Berapakah

20.

kita mesti membaca buku ?

A. Berapakah
B. Apakah
C. Mengapakah

Kata Tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di


hujung ayat tanya hendaklah diletakkan tanda tanya (?) manakala kata tanya di
hadapan ayat tanya biasanya disertai partikel -kah.

Contoh:-

Apakah: untuk menanyakan benda,binatang atau perkara


Siapakah: untuk menanyakan orang
Berapakah: untuk menanyakan bilangan
Bilakah: untuk menanyakan masa
Adakah: untuk menanyakan "sama ada" atau "tidak"
Mengapakah/kenapakah: untuk menanyakan sebab
Bagaimanakah: untuk menanyakan keadaan atau cara melakukan sesuatu
Mana: untuk menanyakan tempat
Contoh ayat yang boleh dibina melalui kata tanya:Apakah nama kucing kamu?
Siapakah Perdana Menteri Malaysia kita yang keenam?
Berapakah jumlah murid di dalam kelas itu?
Bilakah awak akan bertolak ke Kuala Lumpur?
Adakah dia pelajar cemerlang di dalam sekolah ini?
Mengapakah sang arnab kalah kepada sang kura?
Bagaimanakan awak pergi ke sekolah?
Di mana rumah awak?
LATIHAN
Pilih kata tanya yang betul.
Bas yang ___________kah bas sekolah kamu?
________kah yang akan kalian akan buat selepas peperiksaan UPSR?
________kah Tahun Baru Cina disambut?
________kah guru Bahasa Cina kamu?
________kah cara untuk membuat kuih raya?
________kah kamu seorang pelajar yang baik?
________kah jumlah adik-beradik kamu?
________kah adik selalu dimarahi oleh ibu?