Anda di halaman 1dari 1

JSU SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN FIZIK KERTAS 1

SMK BENGKONGAN TAHUN 2015


PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

P01
K01
K01
K01
K01
K01
A01
A01
P01
A01

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

P01
A02
A02
A02
A02
P01
K01
K01
A01
A01

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

K01
P01
P01
A02
A02
K01
P01
P01
P01
P01

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

K01
P01
A01
P01
P01
K01
P01
A02
A01
A01

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

A01
K01
K01
P01
A01

Petunjuk Aras :
RENDAH
Pengetahuan
Kefahaman
P01
K01

Disediakan oleh ,

SEDERHANA
Aplikasi
Analisis
A01
A02

Disemak oleh,

.
..
(HALISAH JAKARIA)
(NORWATI MASUALI)
Guru matapelajaran
Ketua Panitia Fizik

Sintesis
S01

TINGGI
Penilaian
P02

Disahkan oleh,

(DERUS BIN IMAN)


Ketua Bidang Sains & Matematik