Anda di halaman 1dari 2

Zadatak

Optereenja
Komponente raspodeljenog optereenja

Priprema za
vebu
materijal za
vebu 01
materijal za
vebu 02

Sile u proizvoljnom preseku pravog tapa


Dijagrami sila
Sile u proizvoljnom preseku pravog i poligonalnog tapa
Dijagrami sila

materijal za
vebu 03
materijal za
vebu 04

DZ 1

Odreivanje sile u presecima na primeru nosaa sa krunim i


poligonalnim tapom optereen koncentrisanim silama
Statiko kinematika klasifikacija
Strukturna analiza

materijal za
vebu 05
materijal za
vebu 06

Zadatak 1

Kinematiki kruta ploa sa tri oslonca


Luk (okvir) sa tri zgloba, luk sa zategom
Dekompozicija

materijal za
vebu 09
materijal za
vebu 10

DZ 2

Dekompozicija

materijal za
vebu 11

Zadatak 2

Prosta greda zamena raspodeljenog optereenja


Luk sa tri zgloba
Luk ukruen gredom
Racionalna osa luka
Odreivanje sila u tapovima reetkastog nosaa

materijal za
vebu 14
materijal za
vebu 15
materijal za
vebu 17

Primena principa virtualnih pomeranja

materijal za
vebu 20
materijal za
vebu 20

Zadatak 3

Pomeranje primenom principa virtualnih sila pun nosa i


reetka

materijal za
vebu23

DZ3

Pomeranje primenom principa virtualnih sila pun nosa i


reetka

materijal za
vebu23

Statiko kinematika analogija


Dijagram pomeranja puni nosa

materijal za
vebu 25

Statiko kinematika analogija


Dijagram pomeranja reetkasti nosa

materijal za
vebu 25

Odreivanje uticaja iz uticajnih linija


Odreivanje ekstremnih vrednosti uticaja iz uticajne linije

materijal za
vebu 07

Odreivanje ekstremnih vrednosti uticaja iz uticajne linije

materijal za
vebu 07

Konstrukcija uticajnih linija


Ext. M i T za prostu gredu

materijal za
vebu 12

Gerberov nosa uticajne linije, dijagrami ekstremnih


vrednosti M i T

materijal za
vebu 13

Statika konstrukcija I
I vebe
[14.10.2014.]
II vebe
[15.10.2014. (I,V)
16.10.2014. (II, III, IV)]
III vebe
[21.10.2014.]
IV vebe
[22.10.2014. (I,V)
23.10.2014. (II, III, IV)]
V vebe
[28.10.2014.]
VI vebe
[29.10.2014. (I,V)
30.10.2014. (II, III, IV)]
VII vebe
[04.11.2014.]
VIII vebe
[05.11.2014. (I,V)
06.11.2014. (II, III, IV)]
IX vebe
[12.11.2014. (I,V)
13.11.2014. (II, III, IV)]
X vebe
[15.11.2014.]
XI vebe
[18.11.2014.]
XII vebe
[19.11.2014. (I,V)
20.11.2014. (II, III, IV)]
XIII vebe
[25.11.2014.]
XIV vebe
[26.11.2014. (I,V)
27.11.2014. (II, III, IV)]
XV vebe
[29.11.2014. (I,V)
02.12.2014. (II, III, IV)]
XVI vebe
[02.12.2014. (I,V)
04.12.2014. (II, III, IV)]
XVII vebe
[03.12.2014. (I,V)
09.12.2014. (II, III, IV)]
XVIII vebe
[09.12.2014. (I,V)
11.12.2014. (II, III, IV)]
XIX vebe
[10.12.2014. (I,V)
16.12.2014. (II, III, IV)]
XX vebe
[16.12.2014. (I,V)
18.12.2014. (II, III, IV)]
XXI vebe
[17.12.2014. (I,V)
20.12.2014. (II, III, IV)]
XXII vebe
[23.12.2014.]

Ponavljanje: prosta greda, konzola ; veza p,T i M

Primena principa virtualnih pomeranja

Zadatak 4

DZ4

DZ 5

Statika konstrukcija I
XXIII vebe
[24.12.2014. (I,V)
13.01.2015. (II, III, IV)]
XXIV vebe
[13.01.2015. (I,V)
15.01.2015. (II, III, IV)]
XXV vebe
[20.01.2015.]
XXVI vebe
[21.01.2015. (I,V)
22.01.2015. (II, III, IV)]

Uticajne linije za luk sa tri zgloba

Priprema za
vebu
materijal za
vebu 16

Uticajne linije za sile u tapovima reetke

materijal za
vebu 18

Uticajne linije za sile u tapovima reetke

materijal za
vebu 18
materijal za
vebu 20

Primena principa virtualnih pomeranja


Odreivanje uticajnih linija

Zadatak

Zadatak 5