Anda di halaman 1dari 3

JABATAN PELAJARAN NEGERI

PAHANG
PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM
2012.
SKEMA SENI VISUAL 2
SET 1

KERTAS 2 970/2
SKEMA LUKISAN

BIL TAJUK

ELEMEN ASAS LUKISAN


Kualiti garisan
Perspektif dan proposi
Kesan cahaya
Kedalaman
Jalinan dan gesture
Corak dan rekabentuk
Ruang
- Ruang dalam
- Ruang cetek
- Ruang datar
Struktur
Bentuk

CATATAN

MARKAH

Memahami elemen
lukisan yang
digubah dalam
lukisan
50

Memahami media
yang sesuai dalam
lukisan

MEDIA DAN TEKNIK


LUKISAN
MEDIA
- pensil
- charqoal
- chalks dan pastel
- pen dan dakwat
- berus dakwat
TEKNIK
- gesture
- kontur
- struktur

PROSES PENGHASILAN
LUKISAN
TINDAKAN
PENGAMATAN
- ruang dan objek
- subjek dan latar belakang
- saiz dan kadar banding
GUBAHAN
- penyusunan
- penyatuan
JUMLAH

Memahami teknik
yang sesuai
digunaka dalam
lukisan seperti
gesture, kontur,
struktur dan teknik
lain, yang sesuai
dengan kajian dan
media yang
digunakan.

Memahami proses
dan tatacara dalam
penghasilan seni
visual

30

20

100