Anda di halaman 1dari 4

ANALISIS SOALAN SEBENAR KMK PENGGAL 1

TAHUN
GENRE

NOMBOR
SOALAN

SOALAN
1

BAHAGIA
NA
(PUISI)

SOALAN
2

TAHUN 2013

TAHUN 2014

MANTERA MENDUDUKI RUMAH


BARU

GURINDAM NORMANORMA YANG BAIK DALAM


PERHUBUNGAN SUAMI
ISTERI
Berdasarkan
gurindam
bincangkan nilai-nilai yang
dapat menjamin kerukunan
sesebuah
rumah
tangga.
[25]
SAJAK MENYONGSONG
ARUS

Bincangkan
pokok
pemikiran
masyarakat yang terpancar dalam
mantera
di
atas.
[25]

SAJAK PERNAHKAH ENGKAU


MENTAFSIR KEDAMAIAN
a)Dengan memberi contoh,
huraikan 3 unsur perulangan dan
kesannya kepada nilai estetika.
[9]
b)Bincangkan 4 sikap manusia
yang dikemukakan oleh penyair
dalam sajak di atas.
[16]
HIKAYAT HANG TUAH BAB
DAN XIX

BAHAGIA
NB
PROSA
TRADISIO
NAL

SOALAN
3

VII

Bincangkan kebolehan luar biasa


Hang Tuah sebagai seorang wira
epiK seperti yang tergambar
dalam Hikayat Hang Tuah (Bab
VII) dan (BAb XIX) yang termuat
dalam PSM.
[25]
TAJ US-SALATIN

SOALAN
4

SOALAN

Bincangkan syarat-syarat penting


yang perlu dipelihara oleh segala
pegawai seperti yang tergambar
dalam
Taj
Us-Salatin
[25]

Petikan CERPEN Usia


Emas.ms 118-119
a)Huraikan
3
keawetmudaan
[9]

rahsia
dia.

a)Dengan mengemukakan
contoh, huraikan 3 gaya
bahasa yang menimbulkan
kesan estetika sajak di atas.
[9]
b)Bincangkan 4 harapan
penyair dalam sajak di atas.
[16]
INILAH HIKAYAT PERI
MENYATAKAN NABI WAFAT
Huraikan peristiwa penting
dalam kisah INILAH HIKAYAT
PERI
MENYATAKAN
NABI
WAFAT
yang
berlaku
ke
atas
Rasulullah SAW yang termuat
dalam PSM
TAJ US-SALATIN
a)Nyatakan 5 syarat yang
harus dipelihara oleh raja
sebagaimana tergambar
dalam Taj Us-Salatin.
b)Bincangkan 3 daripada
syarat yg dinyatakan dalam
(a) di atas.
Petikan Cerpen Disebalik
Sirat Maknams 182
a)Huraikan 3 peristiwa yang
membawa percakapan di
atas.[9]

5
BAHAGIA
NC
PROSA
MODEN

SOALAN
6

b)Bincangkan 4 pengajaran yg
diperolehi daripada perwatakan
dia seperti yang digambarkan oleh
pengarang
dalam
cerpen
[16]

b)Berikan ulasan anda


terhadap tindakan Cikgu Ibau
membuang Tingang dari
asrama
[16]

Drama Asiah Samiah.ms215

Drama Asiah Samiah.

a)Dengan memberikan contoh ,


jelaskan 3 pengalaman pahit yang
telah dilalui oleh ayah Marga
Muda.
[6]

Bincangkan perjuangan yang


dilakukan
oleh
Anas
Samanda dalam drama Asiah
Samiah yang termuat dalam
PSM .25
[

b)Bincangkan 3 mesej dalam


dialog.
[9]
c)Sejauh manakah perjuangan
ayah Marga Muda memberi kesan
terhadap penduduk di kawasan
tanah ayahnya itu?
[10]

ANALISIS SOALAN SEBENAR KMK PENGGAL 2


TAHUN
GENRE

NOMBOR
SOALAN

SOALAN
1

BAHAGIA
NA
PEMBANG
UNAN
INSAN

BAHAGIA
NB
PEMBANG

SOALAN
2

SOALAN
3

TAHUN 2013

TAHUN 2014

UNAN
MASYARA
KAT

SOALAN
4

SOALAN
5
BAHAGIA
NC
PEMBANG
UNAN
NEGARA
SOALAN
6

ANALISIS SOALAN SEBENAR KMK PENGGAL 3


TAHUN
GENRE

NOMBOR
SOALAN

SOALAN
1

BAHAGIA
NA
PENULISA
N KREATIF
SOALAN
2

TAHUN 2013

TAHUN 2014

BAHAGIA
NB
PENGURU
SAN

SOALAN
3

SOALAN
4

SOALAN
5

SOALAN
6

Anda mungkin juga menyukai