Anda di halaman 1dari 2

PENGENALAN

Semua manusia termasuk mereka yang hidup di dalam hutan rimba dan
pulau-pulau terpencil menggunakan bahasa untuk saling berkomunikasi. Apapun
yang dilakukan oleh manusia ketika berinteraksi dengan sesamanya, ketika bermain,
berkelahi, bercinta atau melakukan transaksi jual beli, mereka berbicara. Kita
berbicara dengan teman, guru, istri, suami, anak-anak, mertua, dan orang-orang lain
di sekitar kita. Terkadang kita berbicara dengan bertatap muka, terkadang juga kita
berbicara melalui telefon. Kadangkala kita berbicara dengan menggunakan katakata lisan, kadang kala dengan menggunakan sms di handphone. Singkat kata,
dalam kehidupan kita hampir tidak ada waktu berlalu tanpa kita berbicara, bahkan
dalam tidur pun terkadang kita masih berbicara. Sebagian dari kita malah berbicara
kepada haiwan peliharaan kita, sebahagian lagi malah senang berbicara sendiri.
Menurut al-Khuli (1986) bahasa adalah ujaran bunyi yang digunakan oleh
sesuatu

kelompok

masyarakat

untuk

berkomunikasi.

Untuk

membolehkan

seseorang itu berkomunikasi, seseorang penutur itu perlu menguasai kompetensi


komunikatif. Kompetensi komunikatif ini adalah merujuk kepada keupayaan
seseorang penutur untuk menggunakan elemen-elemen bahasa di dalam pertuturan
di mana ia boleh merujuk kepada pengetahuan dan strategi yang bersesuaian yang
membolehkannya berkomunikasi.
Kanak-kanak dikatakan bukan sahaja memperoleh tatabahasa dalam proses
pemerolehan bahasa kedua tetapi juga kesesuaian berbahasa (appropriacy).
Kanak-kanak tersebut memperoleh kecekapan tentang apa-apa yang perlu
diujarkan, bila, di mana, dan bagaimana.Seseorang yang mempelajari bahasa bukan
ibundanya boleh dikategorikan sebagai belajar bahasa kedua atau bahasa asing.
Dengan kata lain, seseorang penutur itu bukan sekadar mengaplikasikan rumusrumus tatabahasa yang betul dalam pertuturan tetapi ia perlu mengetahui bila dan di
manakah ia perlu dituturi. Konsep kompetensi komunikasi mula tercetus pada
pertengahan 1960 an . Di antara pengkaji yang mengupas konsep ini ialah Hymes
(1967),Chomsky (1965) ,Canale dan Swain (1980) dan Bachman (1990).