Anda di halaman 1dari 1

MISI IPG KAMPUS BATU LINTANG

Institut Pendidikan Guru Peneraju Kecemerlangan


Pendidikan Guru

VISI IPG KAMPUS BATU LINTANG


Institut Pendidikan Guru melahirkan guru yang kompeten
dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru
yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia.

OBJEKTIF IPG KAMPUS BATU LINTANG


Memberi Perkhidmatan Pendidikan Guru yang bertaraf dunia dari
segi kualiti bagi menyediakan guru yang berketerampilan untuk:
1. Mengajar bidang masing-masing dengan penuh komitmen;
2. Mengurus aktiviti Kokurikulum dengan penuh berkesan;
3. Mematuhi etika profesion keguruan;
4. Berfikir secara kritis dan kreatif;
5. Menampilkam ciri-ciri prihatin, penyayang, proaktif,
beriltizam, inovatif, berdisiplin, berdaya tahan, yakin dan
bertanggungjawab;
6. Mengamalkan budaya kerja yang cemerlang dan berpaksikan
budaya ilmu dan