Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN

: Reka Bentuk Dan Teknologi

KELAS

: 5 SP Dinamik

TARIKH

: 30 Mac 2016

MASA

: 8.20pagi - 9.20 pagi (60 Minit)

JUMLAH MURID

: 29 Orang

TAJUK

: 4.0 Penghasilan Projek

PENGETAHUAN SEDIA

Murid pernah menggunakan lampu suluh LED.

ADA
STANDARD KANDUNGAN

: 4.2

STANDARD

4.2.
8

Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektronik


seperti diod pemancar cahaya (LED), perintang, kapasitor,
transistor, buzer dan suis.
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:.

PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

1. menyatakan dua nama komponen elektronik dan fungsinya.

RINGKASAN

KEMAHIRAN
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM

BAHAN BANTU

Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan


bukan logam dengan litar elektronik

Murid dapat mengenal pasti komponen elektronik


1. Mengenal pasti komponen elektronik
2. Membaca litar skematik dan litar bergambar
: Keusahawanan:
EK 4
menggunakan idea teknologi untuk
menghasilkan produk.
Kreativiti
menggunakan sumber alternatif.
Nilai murni
berhati-hati.
: Komponen elektronik, Power Point-Projek Papan tanda elektronik

MENGAJAR

LANGKAH/
MASA
SET
INDUKSI
( 5 Minit)

ISI PELAJARAN
Imbasan Isi
Pelajaran lepas

AKTIVITI P&P
1. Murid ditunjukkan gambar papan
tanda elektronik yang telah siap.

CATATAN
KB:
Menghubung

2. Murid dan guru bersoal jawab


mengenai pengajaran dan
pembelajaran lepas.
a. apakah komponen elektronik
yang terdapat pada projek papan
tanda elektronik?

kait

Nilai murni :
Keselamatanhati-hati.

3. Guru mengaitkan jawapan murid


dengan pelajaran pada hari ini.
4. Guru menekankan aspek
keselamatan semasa berada di
bengkel.

LANGKAH 1
(10 minit)

Mengenal
1. Guru memaparkan komponen
komponen
elektronik pada Power Point.
BBM:
elektronik dan fungsi
- power Point2. Murid ditunjukkan dengan komponen
penghasilan
elektronik yang sebenar.
projek papan
tanda
3. Murid mendengar penerangan guru
elektronik
tentang fungsi komponen elektronik
tersebut.

LANGKAH 2
(30 minit)

Mengenal simbolsimbol komponen


elektronik

1. Murid dibahagikan kepada lima


kumpulan.

BBM:
- power Pointpenghasilan
2. Murid mendengar penerangan guru
projek papan
mengenai simbol-simbol komponen
tanda
elektronik.
elektronik
3. Murid melukis simbol-simbol
komponen elektronik secara
berkumpulan.

Penilaian

2. murid diarahkan untuk menyiapkan


lembaran kerja.

LANGKAH 3
(10 minit)

3. Murid
diberikan
masa
untuk
menyempurnakan tugasan sebelum
menghantar
tugasan
tersebut
kepada guru
rumusan isi
pelajaran.

Penutup
(5 Minit)

1. Setiap murid dibekalkan dengan BBM:


lembaran kerja oleh guru.
Lembaran kerja

Soalan:
1 Nyatakan
komponen
elektronik yang
terdapat pada
projek papan
tanda elektronik?
Tajuk akan datang:
Memotong bahan
logam

1 Penilaian ringkas
i
Guru bertanya soalan kepada
murid.
2 Rumusan isi pelajaran:
i
Guru meminta murid untuk
menceritakan semula apa yang
mereka pelajari pada hari ini.
ii
Guru merumuskan isi pelajaran
hari ini.
3 Tindakan susulan:
Guru menerangkan kepada murid
tentang tajuk akan datang

Refleksi Sebelum
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Refleksi Selepas

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ulasan Guru Pembimbing


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________ ___________________________________

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________