Anda di halaman 1dari 4

An jing

Ku cing

Lem bu

Kam bing

A yam

Zi ra fah

Ku da

Ga jah

Ha ri mau

I tik

U lar

Bu rung

Lembaran Kerja 3
Aktiviti Pemulihan

B
U

RA

A
L

M
M

I
B

Bina ayat berdasarkan gambar ini.

___________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________