Anda di halaman 1dari 1

Isi kandungan

Muka surat

Pengenalan perniagaan

Profill perniagaan

Catatan dalam Jurnal am, Jurnal khas, Buku tunai,


Lejar am, Lejar jualan dan Lejar belian

Imbangan duga

13

Senarai pelarasan dan pengiraan

14

Catatan pelarasan dalam Jurnal am dan Lejar

15

Akaun kawalan penghutang dan pemiutang

19

Imbangan duga terselaras

21

Penyatan pendapatan

22

Kunci kira-kira

23

Pengiraan nisbah dan tafsiran

24

Belanjawan tunai

26

Cadagan untuk meningkatkan prestasi semasa

29

Cadagan untuk meningkatkan prestasi jangka


panjang

30

Rumusan

31

Lampiran