Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

Matapelajaran

: Matematik

Kelas

: 5 Mendapat

Bilangan murid

: 22 orang

Tarikh

: 7 Februari 2015

Hari

: Ahad

Masa

:11.10 pagi hingga 12.10 tengah hari.

Bidang

: Nombor dan Operasi

Tajuk

: Tambah dalam lingkungan 1 000 000

Standard Kandungan

: Murid-murid dibimbing untuk :


2.1 Mengaplikasi penambahan sebarang dua hingga lima nombor.

Standard Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran murid-murid berupaya untuk :


i.

Menambah sebarang dua, tiga, empat dan lima nombor hingga enam digit hasil tambahnya
hingga 1 000 000 dengan menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.

Masa

: 60 minit

Pengetahuan sedia ada

: Murid telah belajar operasi tambah semasa tahun 4.

EMK

: Kreativiti dan inovasi. kebolehan minda berimaginasi dan mencernakan sesuatu maklumat
seterusnya mencari jalan penyelesaian kepda sesuatu masalah

Nilai murni

: mendengar arahan, memberi perhatian, kerjasama, kesungguhan.

Bahan bantu mengajar

: kertas mahjong, kotak, kad soalan

FASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CADANGAN KOMUNIKASI

Persediaan
(5 minit)

Menguji keupayaan
murid menjawab
soalan teka silang kata
dengan menggunakan
cara dan kaedah yang
telah dipelajari pada
sesi pengajaran yang
lalu.

1. Guru mengedar kad yang mengandungi ayat


matematik tambah dan petak silangkata.

Cuba kamu perhatikan petak silang


kata yang dibekalkan kepada kamu
semua.

Pemerhatian dan
analisis

2. Guru meminta murid melengkapkan petak


silangkata berdasarkan ayat yang diberi.

Bagaimana untuk melengkapkan


petak silang kata tersebut?

Mencancang:
i. 23 103 + 26 611 =
ii. 3030 + ______ + 13 040 = 26 070
iii. _______ + 33 014 = 86 079
Mengufuk:
i.
ii.
iii.

30 000 + 13 125 =
20 000 + _______ = 90 000
________ + 23 = 40 098

Jawapan : membuat pengiraan


dalam bentuk lazim.
Murid-murid, lengkapkan kotak
silang kata menggunakan cara
atau kaedah yang telah kamu
pelajari.
Adakah terdapat cara atau kaedah
lain untuk melengkapkan kotak
silangkata tersebut?

Nilai murni : mendengar arahan,


bersungguh-sungguh.

3. Guru berbincang dengan murid cara yang


digunkan untuk melengkapkan silang kata.

Imaginasi
(20minit)
Penjanaan idea
Sintesis idea

Mengaplikasikan
penambahan sebarang
dua hingga lima
nombor.
Menambah sebarang
dua, tiga, empat dan
lima nombor hingga
enam digit hasil
tambahnya hingga 1
000 000 dengan
menggunakan
pelbagai strategi
termasuk membuat
anggaran.

1. Guru menunjukkan strategi lain yang boleh


dilakukan bagi menyelesaikan operasi tambah.
400 375 + 346 223 =
Membuat anggaran
400 375-------- 400 000
346 223-------- 300 000
400 000 + 300 000 = 700 000

kamu perhatikan?
Apakah cara penyelesaian yang
paling mudah?
Mengapa?
Lihat contoh penyelesaian yang
lain, cara manakah yang lebih
mudah?

Menambah dalam bentuk cerakinan bagi


mencari jawapan sebenar.
400 000 + 00 000 + 0 000 + 300 + 70 + 5
300 000 + 40 000 + 6 000 + 200 + 20 + 3
------------------------------------------------------700 000 + 40 000 + 6 000 + 500 + 90 + 8
700 000
40 000
6 000
500
90
+
8
---------------746 598
----------------

Apakah yang dapat

Nilai murni : tumpukan


perhatian, berani mencuba.

2. Guru paparkan 2 nombor di hadapan

54 119 + 13 254 =
3. Selain daripada strategi penyelesaian yang
biasa dilakukan, gunakan strategi lain bagi
menyelesaikan operasi di atas.
Tambah atau kurang 1:

4. Guru paparkan soalan di bawah dan minta murid


menyelesaikannya.

i. 399 999 + 299 999 + 199 999 =


ii. 599 998 + 49 997 + 29 999 + 5 996 =
Menambah mengikut nilai tempat:

Tambah sa:
6 + 0 + 5 + 7 = 18
Tambah puluh:
5 puluh + 9 Puluh + 2 puluh + 4 puluh = 20 puluh
Tambah ratus:
4 ratus + 8 ratus + 3 ratus + 6 ratus = 21 ratus
Tambah ribu:
3 ribu + 7 ribu + 2 ribu + 5 ribu = 17 ribu
Tambah puluh ribu:
2 puluh ribu + 1 puluh ribu + 3 puluh ribu = 6
puluh ribu
Tambah ratus ribu:
1 ratus ribu + 8 ratus ribu = 9 ratus ribu
Hasilnya:
979 318

5. guru ulang aktiviti dengan contoh yang lain


melibatkan penambahan hingga lima nombor
enam digit.
Perkembangan
(20 minit)
Penambahbaikan

Mengaplikasikan
penambahan sebarang
dua hingga lima
nombor.

1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan.


2. Guru melantik seorang ketua bagi setiap
kumpulan

Sila dengar arahan yang cikgu


berikan dengan teliti tentang caracara untuk melaksanakan aktiviti
berkumpulan.

menilai

Menambah sebarang
dua, tiga, empat dan
lima nombor hingga
enam digit hasil
tambahnya hingga 1
000 000 dengan
menggunakan
pelbagai strategi
termasuk membuat
anggaran.

3. Ketua kumpulan mengambil kad soalan di dalm


kotak yang disediakan.

Setiap kumpulan perlu menjawab


soalan yang dipilih dengan
menggunakan sebarang strategi.
Kumpulan yang paling pantas
menyiapkan tugasan dengan
memberikan jawapan yang betul
dikira sebagai pemenang.
Semasa melaksanakan aktiviti
berkumpulan, kamu perlu
bekerjasama antara satu sama
lain.

4. Murid berbincang dlam kumpulan .

Tindakan
(10 minit)
Pelaksanaan
Amalan berterusan

Mengaplikasikan
penambahan sebarang
dua hingga lima
nombor.
Menambah sebarang
dua, tiga, empat dan
lima nombor hingga
enam digit hasil
tambahnya hingga 1
000 000 dengan
menggunakan
pelbagai strategi
termasuk membuat

5. Kumpulan yang dapat menjawab dengan pantas


dan betul dengan menggunakan sebarang
strategi dikira sebagai pemenang.

Nilai murni : kerjasama antara ahli


kumpulan, berdaya saing.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.

Jawab semua soalan dalam kertas


lembaran kerja yang diberikan.

2. Kefaham murid dikukuhkan dengan menjawab


soalan pada lembaran kerja.
3. Guru berbincang jawapan bersama murid-murid.

Kamu tidak dibenarkan meniru tetapi


dibenarkan untuk berbincang dengan
rakan disebelah.
Nilai : kejujuran, kesungguhan

anggaran.

Penutup
( 5 minit)

Mengimbas kembali
apa yang dipelajari
penerapan nilai murni.

Murid ditanya apa yang telah mereka pelajari pada


hari ini.
Murid membuat kesimpulan tentang pembelajaran
pada hari ini.

Apa yang telah kamu pelajari pada hari


ini?
Jawapan : kami telah belajar pelbagai
cara dan strategi menjawab soalan
operasi tambah.
Guru menerapkan kepentingan berfikir
dari pelbagai sudut kepada muridmurid.

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja.


Standard pembelajaran tercapai sekiranya murid menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 6 daripada 8 soalan.