Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

Matapelajaran

: Matematik

Kelas

: 5 Mendapat

Bilangan murid

: 22 orang

Tarikh

: 10 Februari 2015

Hari

: Selasa

Masa

:12.10 tengah hari hingga 1.10 tengah hari.

Bidang

: Nombor dan Operasi

Tajuk

: Tambah dalam lingkungan 1 000 000

Standard Kandungan

: Murid-murid dibimbing untuk :


2.2 Penyelesaian masalah.

Standard Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran murid-murid berupaya untuk :


I.

Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan


menggunakan pelbagai strategi

Masa

: 60 minit

Pengetahuan sedia ada

: Murid telah belajar operasi tambah semasa tahun 4.

EMK

: Kreativiti dan inovasi. kebolehan minda berimaginasi dan mencernakan sesuatu maklumat
seterusnya mencari jalan penyelesaian kepada sesuatu masalah

Nilai murni

: mendengar arahan, memberi perhatian, kerjasama, kesungguhan.

Bahan bantu mengajar

: Slide power point dan kad imbasan.

FASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CADANGAN KOMUNIKASI

Persediaan
(5 minit)

Meransang murid
berfikir secara kritikal
dengan membuat
pemerhatian terhadap
maklumat yang
dipaparkan

1. Guru memaparkan tayangan slide. Seperti


berikut.

Perhatikan tayangan slide


dihadapan.

Pemerhatian dan
analisis

Apa maklumat yang kamu dapat


berdasarkan pemerhatian kamu?
Jawapan : Yaya ingin mengajar
membuat kek lapis. Bahan utama
untuk membuat kek lapis ialah
tepung gandum.

Membuat membuat
pemerhatian dan
mengumpul data-data
yang diperlukan untuk
menyelesaiakan
masalah yang
dinyatakan.

Apa maklumat yang kamu dapat


berdasarkan pemerhatian kamu
pada tayangan slide kedua?
Jawapan : kek lapis mempunyai 3
lapisan. Setiap lapisan mempunyai
bancuhan tepung gandum yang
berbeza-beza.

2. Guru bertanya kepada murid-murid apa yang


ingin Yaya buat.
3. Guru memaparkan satu lagi tayangan slide power
point seperti berikut :

Senaraikan maklumat yang


terdapat pada jadual.

Nilai murni : tumpukan perhatian,


bersungguh-sungguh.

4. Guru minta murid membuat pemerhatian terhadap


maklumat yang terdapat pada paparan slide.

Imaginasi
(20minit)
Penjanaan idea
Sintesis idea

Penyelesaian masalah.

1. Guru menyenaraikan maklumat yang diperoleh


berdasarkan pernyatan Yaya.

Menyelesaikan
masalah harian
melibatkan
penambahan
hingga tiga
nombor dengan
menggunakan
pelbagai strategi.

Lapisan 1 besamaan 100gram


Lapisan 2 bersaman 40gram

Lapisan 3 bersaman 120gram

2. Guru memberikan penerangan menggunakan


kaedah gambarajah.
3

Jumlah keseluruhan lapisan ialah


260gram.

Nilai murni : tumpukan


perhatian, berani mencuba.

3. Guru menyatakan bahawa jumlah tepung gandum


yang perlu digunakan ialah sebanyak 260gram.
Perkembangan
(20 minit)
Penambahbaikan
menilai

Penyelesaian masalah.

Menyelesaikan
masalah harian
melibatkan
penambahan
hingga tiga
nombor dengan
menggunakan
pelbagai strategi.

1. Guru membahagikan murid kepada empat


kumpulan.
2. Guru melantik seorang ketua bagi setiap
kumpulan
3. Guru paparkan satu pernyataan di hadapan kelas.

Sila dengar arahan yang cikgu


berikan dengan teliti tentang caracara untuk melaksanakan aktiviti
berkumpulan.
Setiap kumpulan perlu menjawab
soalan yang dipilih dengan
menggunakan sebarang strategi.
Kumpulan yang paling pantas
menyiapkan tugasan dengan
memberikan jawapan yang betul
dikira sebagai pemenang.
Semasa melaksanakan aktiviti
berkumpulan, kamu perlu
bekerjasama antara satu sama
lain.

4. Guru minta setiap kumpulan mencari jawapan


kepada soalan penyelesaian masalah tersebut
dengan menggunakan kaedah gambar rajah.

Nilai murni : kerjasama antara ahli


kumpulan, berdaya saing.

5. Kumpulan yang dapat menyelesaikan tugasan


dengan pantas dan betul dengan menggunakan
kaedah gambar rajah dikira sebagai pemenang.
Tindakan
(10 minit)
Pelaksanaan
Amalan berterusan

Penutup
( 5 minit)

Penyelesaian masalah.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.

Jawab semua soalan dalam


kertas lembaran kerja yang
diberikan.

Menyelesaikan
masalah harian
melibatkan
penambahan
hingga tiga
nombor dengan
menggunakan
pelbagai strategi.

2. Kefaham murid dikukuhkan dengan menjawab


soalan pada lembaran kerja.

Mengimbas kembali
apa yang dipelajari
penerapan nilai murni.

Murid ditanya apa yang telah mereka pelajari pada


hari ini.

Apa yang telah kamu pelajari pada


hari ini?

Murid membuat kesimpulan tentang pembelajaran


pada hari ini.

Jawapan : kami telah belajar


menyelesaikan soalan
penyelesaian masalah dengan
menggunakan kaedah gambar
rajah.

3. Guru berbincang jawapan bersama murid-murid.

Kamu tidak dibenarkan meniru


tetapi dibenarkan untuk
berbincang dengan rakan
disebelah.
Nilai : kejujuran, kesungguhan

Guru menerapkan nilai kepentingan menabung dalam


diri murid-murid.

Pepatah melayu ada menyatakan


sedikit sedikit lama-lama jadi
bukit. Nyatakan apa yang
diamksudkan dengan pernyataan
6

diatas?

Pentaksiran

Berdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja.


Standard pembelajaran tercapai sekiranya murid menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 6 daripada 8 soalan.