Anda di halaman 1dari 4

Bahagian A

1. Maklumat berikut adalah tentang amalan 4 M yang perlu dipatuhi semasa bekerja di
bengkel Kemahiran Hidup.
A Membersih
B Menilai
C Mendisiplin
Padankan amalan 4M itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang di sediakan.
Murid dapat menilai kemampuan dalam melaksanakan tugasan yang diberikan,
suasana tempat kerja yang baik mempengaruhi mutu kerja amali.
Bengkel dan alatan perlu diselenggarakan supaya sentiasa bersih, kemas, selesa
dan selamat untuk digunakan.
Murid mesti mematuhi peraturan keselamatan bengkel, alatan dan diri.
[3 markah]

2. Gambar rajah 1 menunjukkan alatan tangan yang biasa digunakan di bengkel.


Nyatakan nama bagi setiap alatan tersebut di ruangan yang disediakan.

[3 markah]
3. Padankan cara pendawaian dengan wayar yang betul.
Cara pendawaian
Teras perang untuk wayar
Teras biru untuk wayar
Teras hijau kuning untuk wayar

Wayar
Bumi
Hidup
Neutral
[3 markah]

4. Antara berikut yang manakah mengawal aras air dalam tangki simpanan air? Tandakan (/) bagi
pada jawapan betul dan (X) pada jawapan salah.
a) Tekanan Air
b) Kunci Paip
c) Injap Bebola
[3 markah]
5. Susun mengikut urutan yang betul langkah semasa mula menjahit dengan menulis 1.2 dan 3 pada
petak disediakan.
Turunkan tuas angkat
Letakkan fabric di bawah penekan jahitan
Pusingkan roda imbang ke hadapan

[3 markah]
6. Berdasarkan medium semaian dibawah ini, tandakan (/) pada nisbah campuran yang betul dan (X)
pada yang salah.
Tanah Loam + Bahan Organik + Pasir Sungai
a) 2 + 1 + 1
b) 1 + 2 + 1
c) 1 + 1 + 2

[3 markah]

7. Maklumat berikut adalah tentang proses pengenalpastian masalah dalam reka bentuk.
A
B
C

Mengumpul maklumat dan data


Mengenal pasti masalah
Menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah

Susun proses itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang
disediakan.

[3 markah]
8. Lengkapkan jadual berikut mengenai alatan tangan di ruang yang disediakan.
Fungsi
Membuat tanda pada logam sebelum menggerudi
Mengetuk kepingan logam supaya kemek
Memotong perspek

Alatan Tangan

[3 markah]

9. Rajah 1 di bawah ini menunjukkan simbol satu komponen elektronik.

Rajah 1
Nyatakan nama bahagian yang berlabel A, B, dan C.
A : ________________________________________________________________
B : ________________________________________________________________
C : ________________________________________________________________
[3 markah ]
10. Rajah berikut menunjukkan litar mudah elektronik. Nyatakan nama komponen elektronik pada
petak yang disediakan.

Scan!!!
11. Namakan alatan lukisan teknik berikut.
Scan!!
12. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang berkaitan dengan kehendak dan (X) bagi pernyataan yang
tidak berkaitan.
a) Pelengkap kepada keperluan manusia
b) Terhad dan sama bagi semua individu
c) Tidak semestinya ada
[3 markah]
13. Susun urutan langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil dengan betul. Langkah 1 telah diberi.
a) Memohon lesen perniagaan
b) Membuat perancangan

c) Mendapatkan modal perniagaan


d) Mendaftar perniagaan
[3 markah]
14.