Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN : PENDAWAIAN UNIT PENYAMANAN UDARA JENIS PISAH

Berikut ialah langkah kerja pendawaian unit penyamanan udara jenis pisah:1.
2.
3.
4.

Kenal pasti komponen unit.


Baca dan lakarkan litar pendawaian unit.
Tanggalkan litar pendawaian unit.
Buat pendawaian semuala berpandukan gambar rajah litar pendawaian
unit.
5. Uji litar pendawaian unit.
6. Hidupkan unit.

LATIHAN : MENGUJI LITAR PENDAWAIAN UNIT PENYAMANAN UDARA


JENIS PISAH
ALATAN : MULTIMETER, MAGGER METER
UNIT DALAM/INDOOR UNIT
LANGKAH PENGUJIAN
1. Sentuhkan probe merah (+) pada
punca hidup dan probe hitam (-)
pada punca thermostat.
2. Sentuhkan probe merah (+) pada
punca hidup dan probe hitam (-)
pada punca motor kipas (Demper).
3. Sentuhkan probe merah (+) pada
punca hidup dan probe hitam (-)
pada punca Neutral.
4. Sentuhkan probe merah (+) dan
probe hitam (-) pada semua punca
kipas (Blower ).
5. Sentuhkan probe merah (+) dan
probe hitam (-) pada punca pemuat
motor kipas.

6. Gunakan meter magger untuk


menguji rintangan penebatan.
Sambungkan punca Line ke punca
hidup palam tiga pin dan punca
Earth ke punca bumi palam tiga
pin.

HASIL PENGUJIAN
Jarum meter bergerak dan ada
keterusan
Jarum meter bergerak dan ada
keterusan
Jarum meter bergerak dan ada
keterusan
Jarum meter bergerak dan ada
keterusan
Jarum meter bergerak ke arah 0 dan
bergerak semula ke arah infiniti. Ini
menunjukkan pemuat motor kipas
dalam keadaan baik. Jika berlaku
keadaan sebaliknya, pemuat kipas
motor rosak.
Jika jarum meter bergerak ke arah 0, ini
menunjukkan berlaku litar pintas.
Sebaliknya, jika jarum meter bergerak
atau bergerak kea rah nilai bacaaan
yang tinggi (500 - 1000), ini
menunjukkan penebat daam keadaan
baik.

UNIT LUAR/OUTDOOR UNIT


LANGKAH PENGUJIAN
1. Sentuhkan probe merah (+) pada
punca Comp dan probe hitam (-)
pada punca masuk motor kipas.
2. Sentuhkan probe merah (+) dan
probe hitam (-) pada punca pemuat
motor kipas.

3. Sentuhkan probe merah (+) pada


punca Comp dan probe hitam (-)
pada punca masuk pelindung
beban lampau.
4. Sentuhkan probe merah (+) pada
punca keluar pelindung beban
lampau dan probe hitam (-) pada
punca COMMON motor pemampat.
5. Sentuhkan probe merah (+) dan
probe hitam (-) pada semua punca
pemampat.
6. Sentuhkan probe merah (+) dan
probe hitam (-) pada punca pemuat
motor pemampat.

7. Gunakan meter magger untuk


menguji rintangan penebatan.
Sambungkan punca Line ke punca
hidup (Comp) dan punca Earth ke
punca bumi.

HASIL PENGUJIAN
Jarum meter bergerak dan ada
keterusan
Jarum meter bergerak ke arah 0 dan
bergerak semula ke arah infiniti. Ini
menunjukkan pemuat motor kipas
dalam keadaan baik. Jika berlaku
keadaan sebaliknya, pemuat motor
kipas rosak.
Jarum meter bergerak dan ada
keterusan

Jarum meter bergerak dan ada


keterusan

Jarum meter bergerak dan ada


keterusan
Jarum meter bergerak ke arah 0 dan
bergerak semula ke arah infiniti. Ini
menunjukkan pemuat motor
pemampat dalam keadaan baik. Jika
berlaku keadaan sebaliknya, pemuat
motor pemampat rosak.
Jika jarum meter bergerak ke arah 0, ini
menunjukkan berlaku litar pintas.
Sebaliknya, jika jarum meter bergerak
atau bergerak kea rah nilai bacaaan
yang tinggi (500 - 1000), ini
menunjukkan penebat daam keadaan
baik.