Anda di halaman 1dari 12

SSQL 1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL

Tugasan Kes 2
C.
Nama
Syarikat
Perantau
Herbaone
Seraiwangi
Teja
Paksitimur
Paparoni
Papaya
Akhiremas
Cendawan
Berasma
Duku
Elevator
Fatma
Gaharu
Hariss
Jalamilahjay
a
Ayerhitam
Sakura
Kertasa
Tulipraya
Padanga
21

Bilangan
Pekerja
(x)
40
47
48
58
56
72
70
40
55
68
53
51
43
68
60
54

Penghasila
n Cili (kg)
(y)
16
18
19
23
21
37
36
16
21
24
20
20
15
23
22
20

1600
2209
2304
3364
3136
5184
4900
1600
3025
4624
2809
2601
1847
4624
3600
2916

256
324
361
529
441
1369
1296
256
441
576
400
400
225
529
484
400

640
846
912
1334
1176
2664
2520
640
1155
1632
1060
1020
645
1564
1320
1080

72
46
52
53
50
1156

35
16
21
21
20
464

5184
2116
2704
2809
2500
65656

1225
2566
441
441
400
13360

2520
736
1092
1113
1000
26669

xy

1. Nilai Pekali r kolerasi Pearson


Formula Pearson adalah,
x 2
y

r xy

n y

n x2 (

n xy x y

a. Bilangan Pekerja dengan Penghasilan Cili

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK:229696

SSQL 1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL


Tugasan Kes 2
1156 2

464 2

21 (13360 )
21 ( 65656 )

21 ( 26669 )( 1156 ) (464)

r xy

23665
52628.71

= 0.45 @ 0.5
Maka nilai pekali r kolerasi pearson bagi bilangan Pekerja dengan
penghasilan cili adalah 0.5

Nama
Syarikat

Bilangan
Pekerja
(x)

40
47
48
58
56
72
70
40
55
68
53
51
43
68
60
54

Penghasila
n
Cendawan
(kg)
(y)
30
30
25
20
20
15
15
30
20
20
25
25
25
20
20
20

Perantau
Herbaone
Seraiwangi
Teja
Paksitimur
Paparoni
Papaya
Akhiremas
Cendawan
Berasma
Duku
Elevator
Fatma
Gaharu
Hariss
Jalamilahjay
a
Ayerhitam
Sakura
Kertasa
Tulipraya
Padanga
21

1600
2209
2304
3364
3136
5184
4900
1600
3025
4624
2809
2601
1847
4624
3600
2916

900
900
625
400
400
225
225
900
400
400
625
625
625
400
400
400

1200
1410
1200
1160
1120
1080
1050
1200
1100
1360
1325
1275
1075
1360
1200
1080

72
46
52
53
50
1156

15
20
15
15
20
445

5184
2116
2704
2809
2500
65656

225
400
225
225
400
9925

1080
920
780
795
1000
23770

x2

y2

xy

b. Bilangan Pekerja dengan Penghasilan Cendawan


2

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK:229696

SSQL 1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL


Tugasan Kes 2
Nilai Pekali r kolerasi Pearson
Formula Pearson adalah,
2
x
y

n y

n x2 (

n xy x y

r xy

1156

445 2

21 ( 9925 )
21 ( 65656 )

21 ( 23770 ) (1156 ) (445)

r xy

15250
210088.90

= -0.07 @ -0.1
Maka nilai pekali r kolerasi pearson bagi bilangan Pekerja dengan
penghasilan cendawan adalah -0.1
Nama
Syarikat

Penghasila
n Cili (kg)
(x)

Perantau
Herbaone
Seraiwangi
Teja
Paksitimur
Paparoni
Papaya
Akhiremas
Cendawan
Berasma
Duku
Elevator

16
18
19
23
21
37
36
16
21
24
20
20

Penghasila
n
Cendawan
(kg)
(y)
30
30
25
20
20
15
15
30
20
20
25
25

x2

256
324
361
529
441
1369
1296
256
441
576
400
400

y2

900
900
625
400
400
225
225
900
400
400
625
625

xy

480
540
475
460
420
555
540
480
420
480
500
500

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK:229696

SSQL 1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL


Tugasan Kes 2
Fatma
Gaharu
Hariss
Jalamilahjay
a
Ayerhitam
Sakura
Kertasa
Tulipraya
Padanga
21

15
23
22
20

25
20
20
20

225
529
484
400

625
400
400
400

375
460
440
400

35
16
21
21
20
464

15
20
15
15
20
445

1225
2566
441
441
400
13360

225
400
225
225
400
9925

525
320
315
315
400
9400

c. Penghasilan Cili dengan penghasilan Cendawan


Nilai Pekali r kolerasi Pearson
Formula Pearson adalah,
2
x
y

n y

n x2 (

n xy x y

r xy

464

445 2

21 ( 9925 )
21 ( 13360 )

21 ( 9400 ) ( 464 ) (445)

r xy

9074
26052.83

= -0.35 @ -0.4
Maka nilai pekali r kolerasi pearson bagi penghasilan cili dengan
penghasilan cendawan adala -0.4
4

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK:229696

SSQL 1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL


Tugasan Kes 2
2.Nilai pekali r kolerasi spearman
n

Formula

Nama
Syarikat
Perantau
Herbaone
Seraiwangi
Teja
Paksitimur
Paparoni
Papaya
Akhiremas
Cendawan
Berasma
Duku
Elevator
Fatma
Gaharu
Hariss
Jalamilahjay
a
Ayerhitam
Sakura
Kertasa
Tulipraya
Padanga
N=21

r xy

=1

6 1 d 2i
i

n3n
rank

Bilangan
Pekerja
(x)
40
47
48
58
56
72
70
40
55
68
53
51
43
68
60
54

Penghasila
n Cili (kg)
(y)
16
18
19
23
21
37
36
16
21
24
20
20
15
23
22
20

Rank
x

20.5
17
16
7
8
1.5
3
20.5
9
4.5
11.5
14
19
4.5
6
10

y
19
17
16
5.5
9.5
1
2
19
9.5
4
13.5
13.5
20
5.5
7
13.5

1.5
0
0
1.5
-1.5
0.5
1
1.5
-0.5
0.5
-2
0.5
-1
-1
-1
-3.5

2.25
0
0
2.25
-2.25
0.25
1
2.25
-0.25
0.25
-4
0.25
-1
-1
-1
-12.25

72
46
52
53
50
1156

35
16
21
21
20
464

1.5
18
13
11.5
15

3
19
9.5
9.5
13.5

-1.5
-1
-6.25
2
1.5

-2.25
-1
-42.25
4
2.25

d2

=-

52.5
a. Bilangan Pekerja dengan Penghasilan Cili
6 2

r= 1-

n n

r= 1-

6 (52.5)
21321

r= 1-

315
9240
FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK:229696

SSQL 1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL


Tugasan Kes 2
r= 1=

Nama
Syarikat

(-0.03)
1.03

Bilangan
Pekerja
(x)

Perantau
Herbaone
Seraiwangi
Teja
Paksitimur
Paparoni
Papaya
Akhiremas
Cendawan
Berasma
Duku
Elevator
Fatma
Gaharu
Hariss
Jalamilahjay
a
Ayerhitam
Sakura
Kertasa
Tulipraya
Padanga
N=21

rank

Penghasila
n
Cendawan
(kg)
(y)
30
30
25
20
20
15
15
30
20
20
25
25
25
20
20
20

Rank
x

40
47
48
58
56
72
70
40
55
68
53
51
43
68
60
54

Penghasila
n
Cendawan
(kg)
(y)
30
30
25
20
20
15
15
30
20
20
25
25
25
20
20
20

20.5
17
16
7
8
1.5
3
20.5
9
4.5
11.5
14
19
4.5
6
10

2
2
5.5
10
10
19
19
2
19
19
5.5
5.5
5.5
10
10
10

18.5
15
10.5
-3
-2
-17.5
-16
18.5
-10
-14.5
6
8.5
13.5
-5.5
-4
0

342.25
225
110.25
-9
-4
-306.25
-256
342.25
-100
-210.25
366
72.25
182.25
-30.25
-16
0

72
46
52
53
50
1156

15
20
15
15
20
445

15
20
15
15
20
464

1.5
18
13
11.5
15

19
10
19
19
10

-17.5
8
-6
-7.5
5

-306.25
64
-36
-56.25
25

d 2 =399
b. Bilangan Pekerja dengan Penghasilan Cendawan
6 2

r= 1-

n3n

r= 1-

6(399)
213 21

r= 1-

2394
9240
FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK:229696

SSQL 1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL


Tugasan Kes 2

r= 1-

0.26

= 0.74

Nama
Syarikat

Penghasi
lan Cili
(kg)
(x)

Perantau
Herbaone
Seraiwangi
Teja
Paksitimur
Paparoni
Papaya
Akhiremas
Cendawan
Berasma
Duku
Elevator
Fatma
Gaharu
Hariss
Jalamilahjay
a
Ayerhitam
Sakura
Kertasa
Tulipraya
Padanga
N=21

16
18
19
23
21
37
36
16
21
24
20
20
15
23
22
20

Penghasila
n
Cendawan
(kg)
(y)
30
30
25
20
20
15
15
30
20
20
25
25
25
20
20
20

35
16
21
21
20
446

15
20
15
15
20
445

rank

rank

d2

19
17
16
5.5
9.5
1
2
19
9.5
4
13.5
13.5
20
5.5
7
13.5

2
2
5.5
10
10
19
19
2
19
19
5.5
5.5
5.5
10
10
10

17
15
10.5
-4.5
-0.5
-18
-17
17
-9.5
-5
8
8
14.5
-4.5
-3
3.5

289
225
110.25
-20.25
-0.25
-324
-289
289
-90.25
-25
64
64
210.25
-20.25
-9
12.25

3
19
9.5
9.5
13.5

19
10
19
19
10

-16
9
-9.5
-9.5
3.5

-256
81
-90.25
-90.25
12.25

d 2 =142.5
c. Penghasilan cili dengan Penghasilan Cendawan
6 2

r= 1-

n n

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK:229696

SSQL 1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL


Tugasan Kes 2

r= 1-

6 (142.5)
21321

r= 1-

855
9240

r= 1-

0.09

= 0.91

3. Kesimpulan yang diperolehi berdasarkan nilai nilai pekali kolerasi r ,

Pekerja dan cili


Pekerja dan cendawan
Cili dan cendawan

Nilai pekali kolerasi


pearson
0.5
-0.1
-0.4

Nilai Pekali kolerasi


Spearmen
1.03
0.74
0.91

Nilai pekali korelasi yang dikira ialah positif 0.5 Ini menunjukkan pemboleh ubah
pekerja mempunyai hubungan positif dengan penghasilan cili. Manakala Nilai negatif
iaitu 0.1 menunjukkan pembolehubah pekerja mempunyai hubungan negatif
dengan penghasilan cendawan. Nilai negatif iaitu 0.4 menunjukkan pembolehubah
penghasilancili mempunyai hubungan negatif dengan penghasilan cendawan.
Nilai r pekali kolerasi spearmen yang menghampiri 1.0 dikatakan mempunyai
hubungan yang tinggi,manakala hubungan yang lemah ditunjukkan oleh nilai r pekali
kolerasi pearson yang menghampiri sifar.

Korelasi di antara

Hubungan dikatakan

.8 dan 1.0

Sangat kuat

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK:229696

SSQL 1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL


Tugasan Kes 2
.6 dan .8

Kuat

.4 dan .6

Sederhana

.2 dan .4

Lemah

.0 dan .2

Sangat Lemah

Nama
Syarikat
Perantau
Herbaone
Seraiwangi
Teja
Paksitimur
Paparoni
Papaya
Akhiremas
Cendawan
Berasma
Duku
Elevator
Fatma
Gaharu
Hariss
Jalamilahjay

Bilangan
Pekerja
(x)
40
47
48
58
56
72
70
40
55
68
53
51
43
68
60
54

Penghasila
n Cili (kg)
(y)
16
18
19
23
21
37
36
16
21
24
20
20
15
23
22
20

x2

y2

1600
2209
2304
3364
3136
5184
4900
1600
3025
4624
2809
2601
1847
4624
3600
2916

256
324
361
529
441
1369
1296
256
441
576
400
400
225
529
484
400

xy

640
846
912
1334
1176
2664
2520
640
1155
1632
1060
1020
645
1564
1320
1080

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK:229696

SSQL 1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL


Tugasan Kes 2
a
Ayerhitam
Sakura
Kertasa
Tulipraya
Padanga
N=21

72
46
52
53
50
1156

35
16
21
21
20
464

5184
2116
2704
2809
2500
65656

1225
2566
441
441
400
13360

2520
736
1092
1113
1000
26669

4. Bilangan pekerja digunakan untuk meramal keupayaan Penghasilan Cili, nilai


pekali regresi b dan nilai a,

Y= a + bx
x
y

b=

xy
n

b=

21 ( 26669 ) (1156 ) ( 464)


21 ( 65656 )1156 2
506665

= 42440

=0.5576 @0.56
a=

y
n
464
21

Nama
Syarikat

10

-b

x
n

(0.5576 x

Bilangan
Pekerja
(x)

1156
21

Penghasila
n
Cendawan
(kg)

) = -8.59

x2

y2

xy

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK:229696

SSQL 1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL


Tugasan Kes 2
Perantau
Herbaone
Seraiwangi
Teja
Paksitimur
Paparoni
Papaya
Akhiremas
Cendawan
Berasma
Duku
Elevator
Fatma
Gaharu
Hariss
Jalamilahjay
a
Ayerhitam
Sakura
Kertasa
Tulipraya
Padanga
N=21

40
47
48
58
56
72
70
40
55
68
53
51
43
68
60
54

(y)
30
30
25
20
20
15
15
30
20
20
25
25
25
20
20
20

1600
2209
2304
3364
3136
5184
4900
1600
3025
4624
2809
2601
1847
4624
3600
2916

900
900
625
400
400
225
225
900
400
400
625
625
625
400
400
400

1200
1410
1200
1160
1120
1080
1050
1200
1100
1360
1325
1275
1075
1360
1200
1080

72
46
52
53
50
1156

15
20
15
15
20
445

5184
2116
2704
2809
2500
65656

225
400
225
225
400
9925

1080
920
780
795
1000
23770

5. Bilangan pekerja digunakan untuk meramal keupayaan Penghasilan


Cendawan, nilai pekali regresi b dan nilai a,

Y= a + bx
x
y

b=

xy
n

b=

21 ( 23770 ) (1156 ) ( 445)


21 ( 65656 )11562

506665
= 42440

=-0.359@-0.36
11

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK:229696

SSQL 1113 STATISTIK UNTUK SAINS SOSIAL

a=

4 45
21

Tugasan Kes 2

x
-b n
(-0.359 x

1156
21

) = 40.95

6.Nilai regresi a dan b serta persamaan regresi bagi


i. Bilangan pekerja digunakan untuk meramal keupayaan Penghasilan Cili
Nilai a yang diperoleh adalah -8.59, maka yang akan terjadi adalah tanpa adanya
bilangan pekerja maka tingkat penghasilan cili adalah sebanyak -8.59.
Manakala nilai b pula adalah sebanyak 0.56 maka akan terjadi hubungan diantara
bilangan pekerja dan penghasilan cili, jika bilangan perkerja mengalami kenaikan
positif maka jumlah penghasilan cili adalah sebanyak 0.56.
Maka persamaan regresi adalah seperti berikut

Y= a + bx
Y= -8.59+0.56x
ii. Bilangan pekerja digunakan untuk meramal keupayaan Penghasilan Cendawan
Nilai a yang diperoleh adalah 40.95, maka yang akan terjadi adalah tanpa adanya
bilangan pekerja maka tingkat penghasilan cendawan adalah sebanyak 40.95.
Manakala nilai b pula adalah sebanyak -0.36 maka akan terjadi hubungan diantara
bilangan pekerja dan penghasilan cendawan, jika bilangan perkerja mengalami
kenaikan positif maka jumlah penghasilan cendawan adalah sebanyak -0.36.
Maka persamaan regresi adalah seperti berikut
Y= a + bx
Y= 40.95+(-0.36)x

12

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK:229696