Anda di halaman 1dari 2

NAMA :TAN SU SHAN

TARIKH :9.10.2015

1. Tandakan () pada ruang yang disediakan jika kamu telah menunjukkan sikap
menyayangi alam sekitar.
Pernyataan

Melakukan

Tidak
melakukan

a) Membuang
sampah ke dalam
tong sampah.
b) menanam pokok
bunga.
c) membuang kaca
di tepi longkang.
d) bergotong-royong
di taman.
2. Nyatakan 2 cara sikap yang perlu diamalkan untuk menjaga alam sekitar.
a)_______________________________________
b)_______________________________________

3. Senaraikan aktiviti kitar semula yang boleh dilakukan bersama-sama jiran.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Bincangkan kebaikan bekerjasama antara jiran di taman atau kampong.


a)________________________________________
b)________________________________________

5. Tunjukkan cara kamu mengamalkan sikap kerjasama.


a)_________________________________________
b)_________________________________________

6. Beri pendapat anda,jika semua ahli kumpulan tidak mahu bekerjasama untuk
menjalankan program kitar semula.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________