Anda di halaman 1dari 16

SMK BARU BINTULU

PROJEK
INOVASI
GLOW NATURE
2016 ROOF
BOTTLE

KELAB PENCINTA
ALAM

NAMA
AHLI

KUMPULAN:
1. VASHENNA MAS ANAK AJAI
2. GRISSELDA SAI ANAK DENIS WALKER
3. AMELYN ANAK UNYUK

GURU PEMBIMBING:
1. CIKGU NURUL AILIS BT. MAZLAN
2. CIKGU FHATIN AMIRA BT. MUSA

PENGENALAN

Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform,


kelab persatuan, dan 1Murid 1Sukan adalah sebahagian ilmu yang wajib
dipelajari oleh semua pelajar dalam sistem pendidikan negara. Selain
berperanan sebagai penyumbang dan pelengkap kepada pengajaran dalam
bilik darjah, bidang ilmu yang dijalankan di luar bilik darjah juga berperanan
dalam membentuk perwatakan dan jati diri individu serta memupuk semangat
kenegaraan dan perpaduan serta kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan
inovatif dalam kalangan pelajar.
Budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan pelajar adalah lebih sesuai
didedahkan dengan aktiviti kokurikulum kerana kegiatan ini berlaku di luar bilik
darjah dan boleh dilaksanakan dalam atau di luar waktu persekolahan.
Pendedahan awal dan kepelbagaian aktiviti secara kumpulan yang ada
terutama dalam kegiatan kelab dan persatuan sekolah akan memberi peluang
kepada murid untuk meneroka, mencuba atau mencuba jaya sesuatu
tugasan/projek yang dipertanggungjawabkan, apatah lagi jika kerja yang
dilakukan itu memenuhi citarasa dan minat serta kebolehan diri yang ada pada
mereka.
Oleh itu, bahagian kokurikulum SMK Baru telah mengadakan satu
pertandingan inovasi peringkat sekolah pada 17 Ogos 2016 yang mana
melibatkan semua Kelab dan Persatuan. Pertandingan ini bertujuan untuk
menggalakkan lebih ramai pelajar terlibat lebih aktif dalam bidang inovasi.

Justeru, kumpulan kami yang diberi nama GLOW NATURE, telah


bersetuju untuk menjalankan projek inovasi menghasilkan bumbung
yang diperbuat daripada botol mineral yang telah dipakai.

LATAR BELAKANG PROJEK


Projek inovasi yang kumpulan kami telah hasilkan diberi nama GLOW NATURE
BOTTLE ROOF ialah satu inovasi daripada bahan-bahan terpakai seperti botol
mineral.
Idea tercetus, apabila melihat banyak bahan terbuang seperti botol
mineral di kawasan sekolah. Dengan adanya sumber terbuang dan tidak
terpakai ini, bahan-bahan tersebut boleh dikitar semula menjadi sesuatu yang
boleh dimanfaatkan kembali. Manakala bahan sampingan yang kami gunakan
ialah pita pelekat dan stapler.
Selain disebabkan kemudahan sumber bahan, projek inovasi bumbung
botol ini juga dipersetujui kerana ia mudah untuk dihasilkan serta tidak
menggunakan kos yang terlalu tinggi. Namun begitu, terdapat kelemahan bagi
produk ini yang kami masih tidak punyai kesempatan untuk memperbaiki atau
menghias bumbung ini.

LATAR BELAKANG AHLI


KUMPULAN
Kumpulan kami telah bersetuju menamakan kumpulan kami
sebagai GLOW NATURE. GLOW NATURE ditubuhkan pada 1
Julai 2016. Kumpulan ini terdiri daripada tiga orang ahli
daripada Kelab Pencintan Alam, SMK Baru Bintulu iaitu:
VASHENNA MAS ANAK AJAI

020702-13-0466

(2A)
GRISSELDA SAI ANAK DENIS WALKER
AMELYN ANAK UNYUK
(2C)

020619-13021115-13-0141

CARTA ORGANISASI
KUMPULAN GLOW NATURE

Cik Nurul Ailis


& Cik Fhatin
AmiraGuru

Pembimbing

Vashenna
Mas Anak
AjaiKetua

Kumpulan

Amelyn Anak
Unyuk
Setiausha

Grisselda Sai
Anak Denis
Walker

Ahli
Jawatankuasa

PEMBAHAGIAN TUGAS
Bil
1

Nama

Vashenna Mas
Anak Ajai

Grisselda Sai
Anak Denis
Walker

Amelyn Anak
Unyuk

Tugas/ Aktiviti

Ketua Kumpulan
Mengetuai
mesyuarat
dan memberi taklimat
Berkongsi idea dengan
rakan-rakan
Mengumpul
bahan
rujukan
Membentangkan projek
Penolong
Ketua
Kumpulan
Mengumpulkan
bahan
rujukan
dan
bahan
inovasi
Membentangkan projek
Setiausaha
Menyediakan
minit
mesyuarat
Merekodkan kehadiran
ahli
Mengumpulkan
bahan
rujukan
dan
bahan
inovasi
Membentangkan projek
Menyediakan
laporan
projek

OBJEKTIF PROJEK
Projek
inovasi
penambahbaikkan
bertujuan untuk :

dilaksanakan
bagi
membuat
terhadap
produk
sedia
ada

Bumbung ini kalis air.


Ia juga merupakan lutsinar.
Air tidak mudah bertakung.
Meningkatkan keyakinan yang tinggi dalam diri
pelajar dalam menghasilkan suatu produk yang
menarik, kreatif dan efektif.

FAKTA
RINGKAS
PENGHASILAN
GLOW
NATURE BOTTLE ROOF
Masa yang diambil untuk menghasilkan sebuah meja serbaguna ini
mengambil masa selama satu minggu dengan cara manual iaitu dengan
hasil tangan tanpa menggunakan mesin-mesin canggih.
Kos keseluruhan untuk menghasilkan GLOW NATURE Bottle Roof ini ialah
sebanyak RM9.39
BI JENIS BARANG
KUANTITI
L
1. Botol
7
2. Pita pelekat
1
3. Stapler
1
JUMLAH KOS KESELURUHAN

HARGA(RM
)
RM 2.40
RM 6.99

JUMLAH
KOS(RM)
RM 2.40
RM 6.99
RM 9.39

Peralatan dan bahan-bahan yang digunakan :


BI
L
1.
2.
6.

PERALATAN/ BAHAN-BAHAN
Botol
Stapler
Pita Pelekat

KUANTITI
7
1
2

Sumber Dana
Projek inovasi yang dilaksanakan ini tidak menggunakan kos yang banyak
memandangkan bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk
menghasilkan produk inovasi ini majoriti adalah daripada bahan-bahan
terpakai yang dikitar semula. Hanya sedikit sahaja bahan-bahan
tambahan yang dibeli menggunakan wang hasil kutipan daripada setiap
ahli kumpulan bersama guru-guru pembimbing.

RASIONAL PEMILIHAN
PROJEK
- Kami memilih untuk hasilkan GLOW NATURE Bottle Roof
ini kerana didapati berpotensi menjadi satu kaedah
penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi
bagi masyarakat yang kurang berkemampuan. Ia direka
khas menggunakan bahan kitar semula.
- Sebab dan akibat yang dilihat daripada masalah yang
sering
I.
II.
III.

timbul

terhadap

masyarakat

adalah

seperti

berikut :
Bumbung biasa agak mahal
Sukar didapati (contohnya daun nipah)
Membahayakan kesihatan (contohnya bumbung jenis
asbestos)

JADUAL MESYUARAT
Kumpulan kami telah sebulat suara bersetuju untuk mengadakan
mesyuarat mengikut jadual seperti berikut :
JULAI

OGOS

TARIKH

13 JULAI 2016

3 OGOS 2016

MASA

9.30 PAGI

9.30 PAGI

TEMPAT

KANTIN

SMK KANTIN SMK BARU

BARU
TARIKH

27 JULAI 2016

10 OGOS 2016

MASA

9.30 PAGI

9.30 PAGI

TEMPAT

KANTIN

SMK GELANGGANG A

BARU
TARIKH
MASA
TEMPAT

17 OGOS 2016
9.30 PAGI
GELANGGANG A

REKOD
Kehadiran Mesyuarat

Rekod

Tarikh Mesyuarat

Kehadiran

2015

Mesyuarat
Vashenna Mas anak Ajai

Grisselda Sai anak

Denis Walker
Amelyn anak Unyuk

Langkah-langkah Penghasilan

1.

Kumpulkan beberapa botol mineral yang

terpakai di kawasan sekolah ataupun rumah.


2. Guntingkan botol itu dan belahkan menjadi
dua bahagian.
3. Gabungkan kesemua bahagian botol itu dan
lekatkan dengan memakai stapler bersama
pita pelekat.

Limitasi Projek
Dalam melaksanakan projek ini, kumpulan kami juga tidak terlepas
daripada pelbagai masalah seperti yang dinyatakan dibawah :
i.

Kekangan masa yang diperlukan untuk menjalankan projek

ii.

inovasi
Peralatan yang digunakan adalah secara manual

Rumusan
Projek inovasi adalah merupakan suatu projek yang sangat berkesan
dalam mendidik pelajar untuk lebih berfikiran kreatif serta semangat
juang yang tinggi dan kental dalam menghadapi pelbagai cabaran
dalam

pembelajaran

mereka.

Program

sebegini

mampu

meningkatkan lagi keyakinan kami sebagai pelajar agar lebih yakin


melakukan sesuatu perkara.
Oleh itu, hasil projek inovasi kami iaitu Glow Nature Bottle Roof
ini telah banyak mengajar erti kerjasama, erti kesabaran, erti usaha
yang

gigih,

semangat

juang

yang

tinggi

serta

erti

sebuah

pengorbanan dalam kehidupan seharian.Kejayaan projek inovasi


kumpulan kami adalah disebabkan hasil kerjasama ahli kumpulan
yang baik.
Semoga pada program inovasi pada masa akan datang dapat
melibatkan lebih ramai lagi rakan pelajar yang berbakat atau
berkebolehan dalam menciptakan suatu produk baharu. Oleh itu,
pendedahan lebih awal perlu diberikan kepada semua pelajar agar
acara sebegini dapat dianjurkan dengan lebih meriah dan lebih
banyak bakat baru akan muncul.
Bagi kumpulan kami sendiri, semoga kami dapat berpeluang lagi
terlibat dalam projek inovasi sebegini supaya dapat memperbaiki
kelemahan pada hari ini, agar projek inovasi yang mungkin akan
direkabentuk pada suatu hari nanti dapat dibuat dengan lebih baik.

Cadangan Tindakan Susulan


Terdapat tiga cadangan yang kami fikirkan perlu dilakukan sebagai
penambahbaikan pada projek ini untuk masa akan dating agar lebih
cantik, efektif dan mesra pengguna iaitu seperti :
Menggunakan lebih banyak botol
Memperbanyakkan hiasan pada botol tersebut

Penghargaan
Kami memanjatkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kepada
yang Maha Esa kerana dengan berkat dan rahmatNya, maka kami
dapat melaksanakan projek inovasi kami dengan jayanya seperti
mana yang telah dirancang. Keseluruhan projek dapat dilaksanakan
dengan lancar dan sempurna juga kerana mendapat sokongan serta
kerjasama yang baik daripada beberapa pihak. Oleh itu , kami ingin
mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan
terutama sekali kepada pengetua SMK Baru Bintulu iaitu Puan Rahani
Bt Hj Daud yang telah memberi kebenaran dan peluang kepada
kumpulan kami untuk menjalankan projek ini. Dan seterusnya,
memberi galakan dan motivasi yang sangat berguna kepada kami.
Setinggi-tinggi penghargaan juga kami ucapkan kepada guruguru pembimbing kami selaku guru penasihat Kelab Pencinta Alam
SMK Baru Bintulu iaitu Cikgu Fhatin dan Cikgu Nurul Ailis yang tidak

putus-putus memberi bimbingan dan sentiasa menguatkan semangat


kami sepanjang tempoh perlaksanaan projek ini.
Tidak lupa juga kami ucapkan, ribuan terima kasih kepada ibubapa kami yang telah memberi kebenaran dan kerjasama yang
sangat baik dari mula hingga akhir pelaksanaan projek ini.
Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada guru-guru dan
rakan-rakan

lain

yang

sudi

berkongsi

idea,

bahan-bahan

dan

maklumat yang berguna tentang projek ini secara langsung mahupun


tidak langsung. Tanpa sokongan, galakan dan kerjasama yang baik
daripada semua pihak, tidak mungkin kami berjaya menjalankan
projek inovasi kami dengan jayanya. Semoga segala jasa baik semua
pihak dibalas dan mendapat berkat daripada Tuhan.