Anda di halaman 1dari 13

RPH_SMKTR2_2016

MATA PELAJARAN

: Biologi

TINGKATAN

: 5 ST 2

TARIKH / HARI

: 03/01/2016 (AHAD)

MASA

: 8.50-9.30 / 9.30-1010

TAJUK

: Sistem Pengangkutan

SUB TAJUK

: 1.1 Keperluan sistem pengangkutan dalam organisma


multisel.

OBJEKTIF

BIL. MURID :

Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :


1.1 Memahami keperluan sistem pengangkutan dalam organisma multisel.
HASIL / KRITERIA PEMBELAJARAN :
1. Mengira nisbah JLP/I dan aplikasinya dalam keperluan organisma multisel.
2. Mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi oleh organisma multisel untuk
mendapatkan keperluan sel dan pembuangan bahan kumuh.
3. Mencadangkan bagaimana organisma multisel mengatasi masalah tersebut.
PENGETAHUAN SEDIA ADA :
1. Pelajar telah mempelajari sistem penyerapan nutrien di tingkatan 4.
KEMAHIRAN BERFIKIR : Menganalisis dan membanding beza.
SIKAP SAINTIFIK : Menggunakan nombor.
NILAI MURNI : Rajin dan minat.
BBM :
1.

2. Buku teks, slaid power point, soalan latihan.

RPH_SMKTR2_2016

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Nota /
Catatan

Permulaan

Program 1 minit (3M)

Baca al-fatihah dan doa.


Memeriksa kehadiran, kekemasan &
kebersihan.

Set induksi

Gambar organisma
unisel, mutisel

Struktur
semula idea

Jumlah luas
permukaan / Isipadu
(JLP/I)
Mempelajari JLP/I
dengan objek sebenar

1. Soalan berkaitan sistem penyerapan dan


perkumuhan antara unisel dan multisel.
2. Bandingkan yang mana lebih efektif dan
mengapa sistem berbeza.
1. Menerangkan JLP/I
2. Mengira nisbah JLP/I dengan contoh saiz
yang berbeza.
1. Menggunting dan membentuk kotak (cut
Cut box
box activity)
A4 box
2. Membuat perbandingan dengan kotak
bersaiz besar dari segi saiz dan nisbah JLP/I
3. Kesan JLP/I dalam sistem penyerapan
(vilus, alveolus)
1. Pelajar menerangkan JLP/I dengan contoh
yang berbeza.
2. Soalan kuiz lisan.
1. Membuat rumusan hasil pembelajaran.
2. Mengingatkan pelajar untuk membca
keseluruhan Bab 1 sebelum kelas
berikutnya.

Aplikasi
idea

Penilaian

Membanding beza
JLP/I

Penutup

Rumusan subtajuk

REFLEKSI :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

RPH_SMKTR2_2016

MATA PELAJARAN

: Biologi

TINGKATAN

: 5 ST 1

TARIKH / HARI

: 04/01/2016 (ISNIN)

MASA

: 7.30-8.10 / 8.10-8.50

TAJUK

: Sistem Pengangkutan

SUB TAJUK

: 1.1 Keperluan sistem pengangkutan dalam organisma


multisel.

OBJEKTIF

BIL. MURID :

Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :


1.1 Memahami keperluan sistem pengangkutan dalam organisma multisel.
HASIL / KRITERIA PEMBELAJARAN :
1. Mengira nisbah JLP/I dan aplikasinya dalam keperluan organisma multisel.
2. Mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi oleh organisma multisel untuk
mendapatkan keperluan sel dan pembuangan bahan kumuh.
3. Mencadangkan bagaimana organisma multisel mengatasi masalah tersebut.
PENGETAHUAN SEDIA ADA :
1. Pelajar telah mempelajari sistem penyerapan nutrien di tingkatan 4.
KEMAHIRAN BERFIKIR : Menganalisis dan membanding beza.
SIKAP SAINTIFIK : Menggunakan nombor.
NILAI MURNI : Rajin dan minat.
BBM :
1.

2. Buku teks, kotak, soalan latihan.

RPH_SMKTR2_2016

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Nota /
Catatan

Permulaan

Program 1 minit (3M)

Baca al-fatihah dan doa.


Memeriksa kehadiran, kekemasan &
kebersihan.

Set induksi

Gambar organisma
unisel, mutisel

Struktur
semula idea

Jumlah luas
permukaan / Isipadu
(JLP/I)
Mempelajari JLP/I
dengan objek sebenar

1. Soalan berkaitan sistem penyerapan dan


perkumuhan antara unisel dan multisel.
2. Bandingkan yang mana lebih efektif dan
mengapa sistem berbeza.
1. Menerangkan JLP/I
2. Mengira nisbah JLP/I dengan contoh saiz
yang berbeza.
1. Menggunting dan membentuk kotak (cut
Cut box
box activity)
A4 box
2. Membuat perbandingan dengan kotak
bersaiz besar dari segi saiz dan nisbah JLP/I
3. Kesan JLP/I dalam sistem penyerapan
(vilus, alveolus)
1. Pelajar menerangkan JLP/I dengan contoh
yang berbeza.
2. Soalan kuiz lisan.
1. Membuat rumusan hasil pembelajaran.
2. Mengingatkan pelajar untuk membca
keseluruhan Bab 1 sebelum kelas
berikutnya.

Aplikasi
idea

Penilaian

Membanding beza
JLP/I

Penutup

Rumusan subtajuk

REFLEKSI :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

RPH_SMKTR2_2016

MATA PELAJARAN

: Biologi

TINGKATAN

: 5 ST 1

TARIKH / HARI

: 05/01/2016 (SELASA)

MASA

: 7.30-8.10 / 8.10-8.50

TAJUK

: Sistem Pengangkutan

SUB TAJUK

: 1.2 Konsep sistem peredaran darah.

OBJEKTIF

BIL. MURID :

Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :


1.2 Mensintesiskan konsep sistem peredaran darah.
HASIL / KRITERIA PEMBELAJARAN :
1. Menyatakan sistem peredaran darah.
2. Menyatakan tiga komponen sistem peredaran darah di dalam haiwan dan manusia.
3. Menyatakan komposisi darah manusia.
4. menerangkan fungsi darah dan hemolimfa dalam pengangkutan
5. menghuraikan struktur salur darah manusia.
PENGETAHUAN SEDIA ADA :
1. Pelajar telah mempelajari jens sel dan tisu darah di tingkatan 4.
KEMAHIRAN BERFIKIR : Menganalisis dan membanding beza.
SIKAP SAINTIFIK : Mendefinisi.
NILAI MURNI : Sikap ingin tahu.
BBM :
1. Slaid power point.
2. Buku teks, soalan latihan.

RPH_SMKTR2_2016

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Permulaan

Program 1 minit (3M)

Baca al-fatihah dan doa.


Memeriksa kehadiran, kekemasan &
kebersihan.

Set induksi

Gambar sistem
peredaran darah

1. Soalan berkaitan kandungan dalam darah


yang pernah dipelajari dan fungsinya.

Struktur
semula idea

Komposisi medium
pengangkutan
organisma vertebra
dan invertebra serta
fungsinya.
Struktur salur darah.

1. Menganalisis komposisi darah dan


fungsinya.
2. Membincangkan fungsi darah dalam
pengangkutan.

Aplikasi
idea
Penilaian

Penutup

Membuat banding
beza
Rumusan subtajuk

1. Menggunakan analogi sistem jaringan


jalan raya dan jenis salur darah manusia.
1. Pelajar membuat banding beza antara
medium pengangkutan vertebra dan
invertebra serta jenis salur darah manusia.
1. Membuat rumusan hasil pembelajaran.
2. Mengingatkan pelajar untuk membca
keseluruhan Bab 1 sebelum kelas
berikutnya.

Nota /
Catatan

Analogi

REFLEKSI :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

RPH_SMKTR2_2016

MATA PELAJARAN

: Biologi

TINGKATAN

: 5 ST 2

TARIKH / HARI

: 05/01/2016 (SELASA)

MASA

: 1.10-1.50 / 1.50-2.30

TAJUK

: Sistem Pengangkutan

SUB TAJUK

: 1.2 Konsep sistem peredaran darah.

OBJEKTIF

BIL. MURID :

Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :


1.2 Mensintesiskan konsep sistem peredaran darah.
HASIL / KRITERIA PEMBELAJARAN :
1. Menyatakan sistem peredaran darah.
2. Menyatakan tiga komponen sistem peredaran darah di dalam haiwan dan manusia.
3. Menyatakan komposisi darah manusia.
4. menerangkan fungsi darah dan hemolimfa dalam pengangkutan
5. menghuraikan struktur salur darah manusia.
PENGETAHUAN SEDIA ADA :
1. Pelajar telah mempelajari jens sel dan tisu darah di tingkatan 4.
KEMAHIRAN BERFIKIR : Menganalisis dan membanding beza.
SIKAP SAINTIFIK : Mendefinisi.
NILAI MURNI : Sikap ingin tahu.
BBM :
1. Slaid power point.
2. Buku teks, soalan latihan.

RPH_SMKTR2_2016

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Permulaan

Program 1 minit (3M)

Baca al-fatihah dan doa.


Memeriksa kehadiran, kekemasan &
kebersihan.

Set induksi

Gambar sistem
peredaran darah

1. Soalan berkaitan kandungan dalam darah


yang pernah dipelajari dan fungsinya.

Struktur
semula idea

Komposisi medium
pengangkutan
organisma vertebra
dan invertebra serta
fungsinya.
Struktur salur darah.

1. Menganalisis komposisi darah dan


fungsinya.
2. Membincangkan fungsi darah dalam
pengangkutan.

Aplikasi
idea
Penilaian

Penutup

Membuat banding
beza
Rumusan subtajuk

1. Menggunakan analogi sistem jaringan


jalan raya dan jenis salur darah manusia.
1. Pelajar membuat banding beza antara
medium pengangkutan vertebra dan
invertebra serta jenis salur darah manusia.
1. Membuat rumusan hasil pembelajaran.
2. Mengingatkan pelajar untuk membca
keseluruhan Bab 1 sebelum kelas
berikutnya.

Nota /
Catatan

Analogi

REFLEKSI :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

RPH_SMKTR2_2016

MATA PELAJARAN

: Biologi

TINGKATAN

: 5 ST 2

TARIKH / HARI

: 07/01/2016 (KHAMIS)

MASA

: 8.50-9.30

TAJUK

: Sistem Pengangkutan

SUB TAJUK

: 1.2 Konsep sistem peredaran darah.

OBJEKTIF

BIL. MURID :

Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :


1.2 Mensintesiskan konsep sistem peredaran darah.
HASIL / KRITERIA PEMBELAJARAN :
1. Menerangkan penghasilan daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia.
(sistem jantung)
PENGETAHUAN SEDIA ADA :
1. Pelajar telah mempelajari jenis saluran darah manusia.
KEMAHIRAN BERFIKIR : Mengenalpasti.
SIKAP SAINTIFIK : Mendefinisi.
NILAI MURNI : Sikap ingin tahu, Rajin
BBM :
1. Slaid power point.
2. Buku teks, soalan latihan.

RPH_SMKTR2_2016

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Permulaan

Program 1 minit (3M)

Baca al-fatihah dan doa.


Memeriksa kehadiran, kekemasan &
kebersihan.

Set induksi

Gambar sistem
peredaran darah

1. Soalan berkaitan jantung dan fungsinya.

Struktur
semula idea

Bahagian jantung dan


bagaimana ia
berfungsi.

1. Melukis dan melabel struktur jantung.


2. Membincangkan bagaimana jantung
berfungsi dan tindakan otot dalam peredaran
darah.

Aplikasi
idea
Penilaian

Struktur jantung.

Penutup

Rumusan subtajuk

1. Menggunakan lukisan secara saintifik


untuk melukis jantung.
1. Pelajar membuat penerangan semula
bagaimana perentak jantung berfungsi.
1. Membuat rumusan hasil pembelajaran.
2. Mengingatkan pelajar untuk membca
keseluruhan Bab 1 sebelum kelas
berikutnya.

Penerangan

Nota /
Catatan

Analogi

REFLEKSI :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

RPH_SMKTR2_2016

MATA PELAJARAN

: Biologi

TINGKATAN

: 5 ST 1

TARIKH / HARI

: 07/01/2016 (KHAMIS)

MASA

: 9.30-10.10

TAJUK

: Sistem Pengangkutan

SUB TAJUK

: 1.2 Konsep sistem peredaran darah.

OBJEKTIF

BIL. MURID :

Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :


1.2 Mensintesiskan konsep sistem peredaran darah.
HASIL / KRITERIA PEMBELAJARAN :
1. Menyatakan sistem peredaran darah.
2. Menyatakan tiga komponen sistem peredaran darah di dalam haiwan dan manusia.
3. Menyatakan komposisi darah manusia.
4. menerangkan fungsi darah dan hemolimfa dalam pengangkutan
5. menghuraikan struktur salur darah manusia.
PENGETAHUAN SEDIA ADA :
1. Pelajar telah mempelajari jens sel dan tisu darah di tingkatan 4.
KEMAHIRAN BERFIKIR : Menganalisis dan membanding beza.
SIKAP SAINTIFIK : Mendefinisi.
NILAI MURNI : Sikap ingin tahu.
BBM :
1. Slaid power point.
2. Buku teks, soalan latihan.

RPH_SMKTR2_2016

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Permulaan

Program 1 minit (3M)

Baca al-fatihah dan doa.


Memeriksa kehadiran, kekemasan &
kebersihan.

Set induksi

Gambar sistem
peredaran darah

1. Soalan berkaitan kandungan dalam darah


yang pernah dipelajari dan fungsinya.

Struktur
semula idea

Komposisi medium
pengangkutan
organisma vertebra
dan invertebra serta
fungsinya.
Struktur salur darah.

1. Menganalisis komposisi darah dan


fungsinya.
2. Membincangkan fungsi darah dalam
pengangkutan.

Aplikasi
idea
Penilaian

Penutup

Membuat banding
beza
Rumusan subtajuk

1. Menggunakan analogi sistem jaringan


jalan raya dan jenis salur darah manusia.
1. Pelajar membuat banding beza antara
medium pengangkutan vertebra dan
invertebra serta jenis salur darah manusia.
1. Membuat rumusan hasil pembelajaran.
2. Mengingatkan pelajar untuk membca
keseluruhan Bab 1 sebelum kelas
berikutnya.

Nota /
Catatan

Analogi

REFLEKSI :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

RPH_SMKTR2_2016

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________