Anda di halaman 1dari 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TOPIKAL

( MATEMATIK / TAHUN 6 )

Bil

Topik /

Standard

Standard

Pembelajaran

Aras rendah
(50 %)

Kandungan
1

Aplikasi
No.

Analisis
No.

Sintesis
No.

Penilaian
No.

Soalan

Soalan

Soalan

Soalan

Soalan

Soalan

masalah

termasuk transaksi barangan dan


penambahan,

10.9 Instrumen

Pembayaran
10.1 Nilai wang

masa

soalan

1, 2

penolakan,

(i) Membundarkan wang kepada ringgit

11.1 Perkaitan dalam

Jumlah

melibatkan

pendaraban dan pembahagian wang


(i) Mengenal pelbagai instrumen
pembayaran

hingga RM 100 000

kefahaman
No.

10. WANG HINGGA RM 100 000


(i) Menyelesaikan masalah harian
yang

Aras tinggi
(20%)

Pengetahuan
No.

10.7 Penyelesaian

perkhidmatan

Aras sederhana
(30 %)

3,4
5

terdekat
11. MASA DAN WAKTU
(i) Menyatakan perkaitan antara unit
1
11

masa melibatkan:
(b) minggu dan hari,

11.2 Penambahan
melibatkan masa.

(c) bulan dan tahun


(i) Menambah hingga tiga masa
melibatkan:

2,12

(a) hari dan jam,


(b) minggu dan hari,
tanpa dan dengan penukaran
unit.
6

11.3 Penolakan
melibatkan masa.

(i) Menolak hingga dua masa

daripada satu masa melibatkan:


(a) hari dan jam,
(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan,
tanpa dan dengan penukaran

11.4 Pendaraban
melibatkan masa.

unit.
(i) Mendarab melibatkan:

14

(b) minggu dan hari,


dengan nombor satu digit tanpa

11.5 Pembahagian
melibatkan masa.

dan dengan penukaran unit.


(i) Membahagi melibatkan:

(c) tahun dan bulan,


dengan nombor satu digit tanpa

11.6 Penyelesaian

dan dengan penukaran unit.


(i) Menyelesaikan masalah harian

masalah

melibatkan penambahan,

melibatkan masa

penolakan, pendaraban dan

dan waktu.

pembahagian masa dan waktu.


1

13

15