Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

UPTD DIKPORA KECAMATAN WEDUNG

SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGMUTIH I


ULANGAN HARIAN TULIS
ULANGAN HARIAN KELAS I KE 1 SEMESTER II
Mata Pelajaran : Bahasa jawa
Hari / Tanggal
: .
Waktu
: .
KD
: Mendengarkan percakapan sederhana
tentang kegiatan sehari-hari
A.

Tulisen aksara jejeg sambung

1.Ibu tindak Pasar


2. Aku menyang kutha
3. Bapak lagi rawuh
4. Ibu mundhut dhuku
5. Ita taberi sinau
B.Wenehana tanda ping (x) a, b, utawa c jawaban kang bener !
1. Ibu . Pasar
a. lunga

b. tindak

c. menyang

2. Aku turu ibu wis . Dhisik


a. tangi

b. wungu

c. nglilir

b. rembulan

c. lintang

3. Sing kelip-kelip
a. srengenge

4. Sing Mratelakake gela yaiku


a. Ah bijiku ala

b. Ora lali maca crita

c. tansah sinau

5. Dina minggu iku sadina


a. prei

b. mrei

c. dipreini

b. lagi babuk

c. nembe tilem

6. Aku durung turu ibu


a. wis sare

7. Supaya pinter kudu sinau


a. kulina

b. kerep

c. taberi

8. Saben wengi aku nggarap PR lan .


a. Sinau

b. adus

c. bal-balan

9. Tangi turu bantal,guling, lan kemul prayogane supaya rapi.


a. dibuwang

b. disiram

c. ditata

10. Kutha- Menyang- Aku


Tembung-tembung ing dhuwur yen ditata dadi ukara
a. Menyang kutha aku b. Aku menyang kutha c. Kutha menyang aku