Anda di halaman 1dari 6

SENARAI TUGAS PPM PRASEKOLAH

FUNGSI DAN PERANAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID


Pembantu Pengurusan Murid juga bertanggungjawab dalam mengawasi dan
membantu kanak-kanak semasa menjalankan aktiviti-aktiviti prasekolah
sama ada di dalam atau di luar bilik
Pembantu Pengurusan Murid adalah juga sebagai contoh ikutan dan
pengganti ibu bapa kepada kanak-kanak

Peranan utama pembantu pengurusan murid ialah membantu guru


prasekolah dan menjadi fasilitator dalam menjalankan hal-hal yang
berkaitan dengan asuhan dan bimbingan.

BIDANG TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID


1) PENDAFTARAN MURID.
Menerima senarai nama murid yang Berjaya.
Menyemak dan melengkapkan maklumat murid.

Merekod maklumat dalam buku rekod pendaftaran murid dan buku rekod
kedatangan.

Menyimpan maklumat murid dalam fail.

Menghantar sesalinan ke pejabat.

2) PENYEDIAAN MAKANAN.
Menguruskan pembelian bahan mentah dan menyediakan makanan mengikut
menu yang dirancang.
Meghidang makanan dengan kemas dan teratur serta melayan murid sewaktu
makan.

Menyedia dan menghidang makanan serta minuman yang bersih, berzat dan
seimbang bagi murid-murid prasekolah.

Mengemas dan membersihkan perkakas seperti pinggan, piring, cawan,


peralatan dapur, mangkuk, cerek, peti ais dan sebagainya.

3) MENGURUS KEBERSIHAN MURID.


Melayan karenah murid-murid prasekolah dan menolong memastikan muridmurid sentiasa berkeadaan bersih.
Menjadi teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku, tutur
bahasa dan kekemasan diri.

Berbincang dengan guru tentang aspek kebersihan yang perlu diberi


perhatian.

Memerhati setiap aspek kebersihan murid.

Membimbing murid tentang cara menjaga kebersihan.

Membuat pemantauan berterusan.

4) PENGURUSAN FIZIKAL DAN KECERIAAN KELAS


Menerima arahan daripada guru.
Berbincang dengan guru tentang kebersihan fizikal dan keceriaan kelas.

Mengenal pasti kawasan yang perlu diambil tindakan di dalam dan luar kelas
dari pelbagai aspek.

Membantu mengawas dan menjaga keselamatan, kesihatan dan keselesaan


murid sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah semasa murid-murid
berkenaan di bawah jagaannya.

Pemantauan dan pemerhatian tentang arahan yang diterima.

Pemantauan berterusan dilaksanakan.

Menyedia dan mengemas kelas sebelum dan selepas kelas termasuk


menyapu, mengunci dan menjaga kebersihan kelas.

Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan
pengajaran di dalam kelas.

5) PENGURUSAN KESIHATAN MURID


Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu
memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih.
Membantu murid dalam adab sebelum dan selepas makan seperti
memastikan murid membaca doa, membasuh tangan dan menggosok gigi.

Menerima arahan daripada guru tentang penekanan aspek kesihatan.

Berbincang dengan guru tentang aspek kesihatan yang perlu diberi


perhatian.

Menyemak rekod kesihatan murid dan fail peribadi.

Mengenalpasti tahap kesihatan murid.

Membimbing murid yang menghadapi masalah kesihatan.

Pemantauan berterusan dijalankan.

6) PENGURUSAN ASPEK KESELAMATAN MURID


Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga
memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat.
Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan
prasekolah.

Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru


prasekolah.

Menerima arahan daripada guru.

Berbincang dengan guru tentang keselamatan murid sebelum, semasa dan


selepas sekolah.

Sentiasa mengawasi tahap keselamatan murid.

Memberi bimbingan kepada murid tentang aspek keselamatan.

Pemantauan berterusan.

7) PENGURUSAN PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR (BBB)


Membantu memilih dan menyediakan bahan-bahan serta peralatan yang
sesuai dengan keperluan, kesediaan dan perkembangan murid prasekolah.
Menerima arahan daripada guru.

Berbincang dengan guru tentang Bahan Bantu Belajar (BBB) yang perlu
disediakan.

Mengenalpasti bahan yang diperlukan untuk membina BBB.

Menyediakan peralatan.

Membina Bahan Bantu Belajar (BBB).

Perbincangan dengan guru tentang kesesuaian BBB yang disediakan.

Penyerahan BBB kepada guru.

8) PENGURUSAN MEMBANTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Membantu guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan.
Membantu menimbulkan suasana yang selesa, selamat dan menggembirakan
bagi merancang bimbingan dan asuhan.

Membantu mewujudkan dan merancang naluri ingin tahu dan untuk


meneroka dan menjelajah dikalangan murid prasekolah.

Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid prasekolah supaya


bersedia untuk belajar.

Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semasa


menjalankan aktiviti-aktiviti harian di sekolah supaya mereka dapat
melibatkan diri secara aktif.

Membantu guru prasekolah dalam penyediaan pengajaran dan


pembelajaran.

Menerima arahan daripada guru.

Berbincang dengan guru tentang tugasan yang perlu dilaksanakan dalam


P&P.

Menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan.

Melaksanakan tugasan yang diberikan.

Mengenalpasti sejauh mana keberkesanan dalam membantu P&P.

Melaksanakan tugas secara berterusan.

9) PENGURUSAN FAIL DAN REKOD


Menerima arahan daripada guru.
Mengenalpasti fail dan rekod yang perlu disediakan.

Mendapatkan maklumat yang perlu difailkan.

Melaksanakan tugasan.

Menghantar sesalinan ke pejabat.

Simpan dalam fail dan rekod.

10) PENGURUSAN STOK/INVENTORI/HARTA MODAL


Menerima arahan daripada guru.
Menerima barang atau peralatan.

Menetukan spesifikasi barang tersebut.

Merekod stok.

Merekod harta modal.

Merekod inventori pada barang atau peralatan tersebut.

Meletak di tempat yang sesuai.

11) PENGURUSAN SURAT-MENYURAT


Menerima arahan daripada guru.
Merekod surat yang diterima.

Berbincang dengan guru tentang tindakan yang perlu diambil.

Menjawab surat.

Menghantar surat kepada pihak yang berkenaan.

Menyimpan sesalinan dalam fail.

PERLAKSANAAN TUGASAN PPM


A. TUGASAN HARIAN
Mencatat kehadiran serta mengambil rekod kehadiran murid di pejabat
Membuka kelas dan memastikan kelas selamat

Menyediakan persiapan minum pagi

Menyambut kedatangan murid

Mengawal dan mengurus murid sebelum kelas bermula

Membantu mencatat kehadiran murid setiap hari persekolahan

Memasak makanan

Membantu guru dalam P&P

Menyedia dan menghidang makanan

Mengawasi murid makan/gosok gigi (rehat)

Membantu guru dalam P&P

Membantu guru mengurus murid ketika pulang

Membantu mengawasi murid yang pulang lewat

B. TUGAS MINGGUAN PPM


Menyapu sawang
Mencuci kipas angin

Mencuci tingkap

Mengemaskini stok bahan basah dan kering

Mengemas taman permainan

Mencuci peti sejuk

Mencuci tempat ambil wuduk

Membantu menguruskan proses pembekalan dan pembelian

C. TUGAS BULANAN PPM


Mengemaskini stok inventori
Mencuci akuarium

Membantu menyediakan penyata perbelanjaan