Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum wr. Wb.

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillaahi robbil aalamiin,


wassolaatuwassalaamualaa asrofil anbiyaa ii wal mursaliin sayyidina muhammadin,
waala alihi waashabihiajmain, Amma badu..
yg terhormat bapak ustd. Mahrizal yg kami hormati dan bapak wali kelas kita
Qomarudin yg tercinta dan teman-teman yg saya banggakan.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yg telah
melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Juga salam dan shalawat kita
sampaikan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW, kepada
sahabatnya,keluarganya dan kepada umatnya termasuk kita ini yg betul-betul
menunggu syafaatnya di hari kiamat besok. Aamiin
Berikutnya saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut
Pertama pembukaan
Kedua pembacaan ayat-ayat suci al-quran
Ketiga sambutan-sambutan
Keempat pengajian Inti
Doa
Dan terakhir penutup
Mengingat wakyu yg semakin siang, alangkah baiknya marilah pengajian kelas siang
hari ini kita mulai.
-Memasuki acara pertama pembukaan,
Kita buka dengan basmallah bersama-sama
. Terimakasih. Semoga dengan doa basmalah tadi, allah SWT
memberikan kelancaran jalannya pengajian di siang hari ini.
-Memasuki acara yg kedua, pembacaan ayat-ayat suci al-quran. Pada yg bertugas kami
silahkan.
-Acara yg ke tiga sambutan-sambutan, kepada Bpk. Qomarudin unruk maju ke depan.
-Selanjutnya acara yg ke 4 pengajian inti untuk Ust. Mahrizal untuk membawa
pengajian inti
-Acara yg ke 5 doa kepada ust.Mahrizal di mohon memimpin doa
-Dengan ini kita memasuki acara yg terakhir yaitu penutup, marilah kita membaca
tahmid
Demikian acara pada siang hari ini kami tutup dengan membaca hamdalah. Kurang
lebihnya saya mohon maaf
Wassalammualaikum wr.wb