Anda di halaman 1dari 1

3757/2

SKEMA PERMARKAHAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI JOHO


EKONOMI ASAS
KERTAS1

JABATAN PELAJARAN NEGERIJOHOR

PERIKSAAN PERCUBAANTAHUN 2011

EKONOMI ASAS
Kertas 2

PERATURAN PEMARKAHAN

32

12

31

11

30

10

29

28

27

26

25

24

23

22

21

NO

Jawapan

NO

Jawap

35

15

34

14

33

13

40

20

39

19

38

18

37

17

36

16

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

an pemarkahar ini mengandungi 12halaman bercetak

;i .aiViUm I'cuii.tnm 'oil.!

SULfi

www.banksoalanspm.com