Anda di halaman 1dari 16

3757/2

EKONOMI ASAS
Kertas 2
September 2012
2 Jam
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA
NEGERI PAHANG
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2012

SKEMA PEMARKAHAN
EKONOMI ASAS
Tingkatan 5
Kertas 2
Dua Jam

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Skema pemarkahan ini mengandungi 14 halaman bercetak

Skema Jawapan
Peperiksaan Percubaan SPM Ekonomi Asas Pahang Tahun 2012
Soalan
1(a)(i)

Jawapan
F1-Kekurangan
H1-Faktor-faktor ekonomi/sumber-sumber ekonomi
F2-Pilihan
H2a-Mengeluarkan barangan/output yang memberi
keuntungan maksimum
H2b Memilih untuk mengeluarkan ketuhar gelombang mikro
F3-Kos lepas

Markah
1
1
1
1
1
1
1

H3a-Ouput/barangan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan


H3b- Tidak mengeluarkan Alat penghawa dingin
3F + 3H x 1m
1(a)(ii)

F1-Berapa yang hendak dikeluarkan


F2-Bagaimana hendak dikeluarkan
F3-Untuk siapa hendak dikeluarkan

1(b)(i)

Gambar 1 Sistem Ekonomi Kapitalis/Pasaran Bebas


Gambar 2 Sistem Ekonomi Perancangan Pusat/Sosialis

1(b)(ii)

Ciri

1
1
1
[Mak 2 m]

Gambar 1
(S.E. Kapitalis)
H1a - Pengeluaran
Bebas dimiliki oleh
swasta/individu

Gambar 2
(S.E. Sosialis)
H1b - Milik penuh
kerajaan

Pembuat
keputusan

H2a - Keputusan
ekonomi dibuat
oleh pengguna
/pengeluar

H2b Keputusan
ekonomi dibuat
oleh kerajaan

Pilihan

H3a
Pengguna/pengeluar
bebas
membuat keputusan

H3b Kerajaan
menentukan
pilihan barangan

Penentuan
Harga

H4a - Ditentukan oleh


mekanisme
harga/permintaan dan
penawaran

H4b- Harga barang


ditetapkan oleh
kerajaan

Persaingan

H5a - Pengeluar bebas


bersaing

H5b - Tiada
persaingan
antara pengeluar
Gambar 2
(S.E. Sosialis)
H6b Memaksimumkan
kebajikan rakyat

Pemilikan
sumber

Ciri
Motif
Pengeluara
n

Gambar 1
(S.E. Kapitalis)
H6a
Memaksimumkan
keuntungan

1
1
[8 m]
[Mak 6 m]

1
1
[2 m]

1+1

1+1

1+1

1+1
1+1

1+1
[Mak 6 m]

Mana-mana 3Ha + 3Hb X 1m

1(c)(i)
2

Jumlah Pendapatan Encik Aiman Setahun

RM

Pendapatan :
-

Tolak Pelepasan Cukai :


-

38 000
1

8 000
3 000
3 000

5 160
300
19 460
_________

Diri Sendiri
Isteri
Anak (3 org x RM1000)
KWSP (RM3960) &
Insuran Nyawa(RM1200)
Buku & Majalah

18 540

Jumlah Pelepasan Cukai

Pendapatan Bercukai

(RM38 000 RM19 460)

Pengiraan Cukai :
Cukai Pendapatan Individu
RM 2 500 pertama
RM 2 500 kedua
RM 5 000 berikutnya
RM8 540 berikutnya

1
1
1

36 000
2 000

Gaji
Bonus

Jumlah Pendapatan

RM

1
Kadar Cukai
(0% X 2 500)
(2% X 2 500)
(5% X 5 000)
(7% X 8 540)

RM0.00
RM50.00
RM250.00
RM597.80
_________

Jumlah Cukai Pendapatan


Setahun

RM897.80

Tolak : Zakat

RM 500.00

Jumlah Cukai perlu dibayar

RM397.80

[10m]
[mak 6m]

Jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Aiman


bagi tahun 2011 = RM397.80

1(c)(ii)
1

R1- Pendapatan Boleh Guna = Jumlah Pendapatan


Potongan wajib

RM

Jumlah Pendapatan Individu :


-

36 000
2 000
38 000

Gaji
Bonus

Jumlah Pendapatan

RM

1
1
1

3 960
397.80
500
4 857.80

Tolak : Potongan Wajib

1
[6 m]
[ Mak 3m ]

33 142.20

KWSP
Cukai Pendapatan
Zakat

Jumlah Potongan Wajib

Pendapatan Boleh Guna

2(a)
Konsep isi rumah :
H1 Unit ekonomi
H2 Individu @ Sekumpulan individu @ Keluarga yang
tinggal bersama @ di sebuah rumah @ sebumbung
H3 Membuat keputusan ekonomi bersama
H4 Menerima pendapatan @ upah @ sewa @ faedah @
untung @ dividen @ bayaran pindahan
H5 Membeli barangan @ barang @ perkhidmatan @
perbelanjaan penggunaan
H6 Menggunakan barang @ perkhidmatan
H7 Membekalkan faktor pengeluaran @ buruh @ tanah @

1
1
1
1
1
4

modal @ usahawan
H8 Memaksimumkan kepuasan

1
1
1
[8 m]
[Max 5 m]

2(b)(i)

Barang Q = 1.5
Barang R = 1.0
Barang S = 0.5

2(b)(ii)

Barang Q
H1a-turunkan harga
H2a-permintaan anjal / Ed > 1
H3a-peratus perubahan kuantiti diminta melebihi peratus
perubahan harga
H4a-harga turun 1% kuantiti diminta naik 1.5%
ATAU
Barang S
H1b-naikkan harga
H2b-permintaan tidak anjal/Ed < 1
H3b-peratus perubahan kuantiti diminta kurang daripada peratus
perubahan harga
H4b-harga naik 1% kuantiti diminta turun 0.5%

2(c)(i)

Dari titik A ke titik B


H1-perubahan dalam kuantiti ditawarkan
Dari titik A ke titik C
H2-perubahan penawaran

2(c)(ii)

Dari titik A ke titik B


H1-Pergerakan di atas keluk penawaran yang sama
H2-harga meningkat dari P2 kepada P1
H3-kuantiti penawaran meningkat dari Q0 kepada Q1
H4-berlaku disebabkan faktor harga barang itu
Dari titik A ke titik C
H5-berlaku peralihan keluk dari SoSo kepada S1S1
H6-harga tetap pada P2 / harga tidak berubah
H7-Kuantiti penawaran meningkat dari Q0 kepada Q2
H8-berlaku disebabkan faktor selain harga barang itu

1
1
1
[3m]

1
1
1
1
[4m]
[mak 3m]

1
1
1
1
[4m]
[mak 3m]

1
1
[2m]

1
1
1
1
[mak 3m]
1
1
1
1
[mak 3m]
5

2(d)(i)

X = RM 77.5
Y = RM 25.00
Z = RM 270

1
1
1
[3 m]

2(d)(ii)
Jumlah keluaran 0-2:
-

kos sut meningkat

Jumlah keluaran 3
-

kos sut menurun

1
1
1
[ 3m]

Jumlah keluaran 4
-

kos sut mencapai tahap maksimum/meningkat semula

3(a)(i)

H1 - DD kereta naik
H2 - SS kereta tidak berubah
H3 - Lebihan DD
H4 - Harga kereta naik

1
1
1
1
[Mak 3m]

3(a)(ii)

H1 - SS kereta naik /
H2 - DD kereta tidak berubah
H3 - Lebihan SS kereta
H4- Harga kereta jatuh

1
1
1
1
[Mak 3m]

3(a)(iii)
H1 - DD kereta turun
H2 - SS kereta tidak berubah

1
1
1
1
[Mak 2m]

H3 Lebihan SS kereta
H4 - Harga kereta jatuh

3(b)
6

Rujuk Lampiran 1

3(c)

F1 F2 F3F4-

[Mak 7m]

Alat perantaraan / media pertukaran


Alat unit ukuran nilai
Alat simpanan nilai
Alat bayaran tertunda

1
1
1
1
[4m]

3(d)
Perbezaan perkhidmatan yang disediakan oleh institusi
kewangan
Aspek
Jenis
Deposit

Pinjaman

Khidmat
nasihat

Perkhidmata
n lain

4(a)

ABC Bank Berhad


F1- Bank
Perdagangan
H1a Menerima
Deposit tabungan,
semasadan tetap
daripada
individu dan firma
H1b- Memberi
pinjaman kepada
individu dan firma
H1c- Memberi
khidmat nasihat
kewangan,pelaburan
dan pengurusan
hutang kepada
individu dan firma
H1d- Perkhidmatan
kad kredit

ABC Merchant
Bankers Berhad
F2 Bank Saudagar

1+1

H2a - Menerima
deposit tetap
daripada syarikat
korporat Pinjaman

1+1

H2b- Memberi
pinjaman
bersindiket kepada
syarikat besar
H2c- Memberi
khidmat nasihat
berkenaan
pengurusan
berportfolio

1+1

H2d- Menanggung
jamin terbitan syer
syarikat ke BSM
Mana-mana 3Ha + 3Hb X 1m

Tiga fungsi bank pusat sebagai jurubank kepada kerajaan


F1- Mentadbir akaun kerajaan pusat /kerajaan negeri / badan
berkanun
H1-menerima deposit seperti cukai dan hasil-hasil lain bagi pihak
kerajaan/ membuat bayaran bagi jabatan-jabatan kerajaan
dengan mengeluarkan cek/gaji kakitangan/projek
F2- Mengurus hutang negara jika hasil kerajaan kerajaan tidak
mencukup
H2a-bertanggungjawab memperoleh pinjaman bagi pihak
kerajaan dari sumber dlm/ luar negeri
H2b-menjual bil-nil perbendaharaan /surat jaminan kerajaan/sijil
pelaburan/bon kerajaan

1+1

1+1
[Mak 6m]

1
1

1
1
1

4(b)

F3- Menyediakan pendahuluan sementara apabila hasil kerajaan


kurang daripada perbelanjaan tahunannya
H3-jika kerajaan kekurangan kewangan, bank pusat /bank
negara akan memberikan pendahuluan sementara kepada
kerajaan

F4- Menguruskan pertukaran asing


H4- menjamin kestabilan nilai matawang negara di pasaran
pertukaran asing

1
1

F5- Menawarkan khidmat nasihat pelaburan


H5- bank pusat akan mengkaji cadangan/projek pelaburan
kerajaan yang hendak dilakukan diluar negeri /seterusnya
memberikan nasihat yang perlu kepada kerajaan/penasihat
kerajaan
Mana-mana 3 Fakta + 3 Huraian

1
1

Kadar Faedah
H1 Turunkan kadar faedah
H2 Kos pinjaman turun
H3 Pinjaman meningkat
H4 Permintaan meningkat

[10m]
[ Mak 6m ]
1
1
1
1
[Mak 3m]

Syarat Sewa Beli


H5 Longgarkan syarat sewa beli
H6 - Menaikkan jumlah pinjaman maksimum / kurangkan
bayaran pendahuluan
H7 Panjangkan tempoh bayaran balik
H8 Pinjaman untuk membeli barang tahan lama meningkat

1
1
1
1
[Mak 3m]

4 (c)(i)
Cukai Langsung
Cukai Pendapatan
Cukai Pendapatan Petroleum
Duti Setem
Jumlah Cukai Langsung

RM (juta)
31 356
17 694
2 081
51 131

1
1
1
1
[Mak 3m]

Nota : Tanpa RM juta ; 0 markah

4(c)(ii)
Perbandingan antara cukai langsung dengan cukai tak
langsung :
Persamaan : Pendapatan Negara @ Hasil Cukai
Perbezaan :
Cukai Langsung
Cukai Tak Langsung

[ 1m]

1+1
H1a - Beban cukai tidak boleh
diagihkan kepada orang lain @
ditanggung sepenuhnya oleh
pembayar cukai

H1b - Beban cukai boleh


diagihkan kepada orang lain @

1+1

ditanggung oleh pengguna

1+1
[ Max 3m]
[4m]

H2a - Dikenakan ke atas


individu @ syarikat

H2b - Dikenakan ke atas


barang @ perkhidmatan yang
dibekalkan

H3a - Contoh : cukai


pendapatan perseorangan @
cukai pendapatan syarikat @
cukai pendapatan petroleum @
cukai pendapatan koperasi @
cukai tanah @ cukai pintu @
cukai keuntungan hartanah @
duti setem

H3b - Contoh : duti eksport @


duti import @ duti eksais
@cukai perkhidmatan @ cukai
jualan @ cukai perjudian

*Jika calon menjawab perbezaan sahaja, jumlah markah 2 + 1


@1+2

4(d)
Tiga tujuan kerajaan membuat pinjaman
F1 - Menampung kekurangan hasil kerajaan
H1a - Anggaran hasil kurang daripada anggaranperbelanjaan
Negara
H1b - Jumlah perbelanjaan melebihi jumlah hasil
H1c - Membiayai dasar belanjawan kurangan
H1d - Mengelak deflasi
H1e - Capai matlamat ekonomi
F2 - Membiayai pembangunan ekonomi
H2a - Hasil kerajaan yang diperoleh hanya cukup untuk
membiayai perbelanjaan mengurus sahaja
H2b - Meningkatkan peluang pekerjaan
H2c - Meningkatkan pendapatan Negara
H2d - Meningkatkan taraf hidup
F3 - Membiayai kelewatan kutipan hasil cukai
H3a - Kutipan cukai yang digunakan untuk perbelanjaan
mengurus lambat dikutip
H3b - Memastikan jentera pentadbiran kerajaan berjalan lancar.
F4 - Mengagihkan pendapatan melalui projek tertentu
H4a - Projek yang memerlukan perbelanjaan besar perlu
dibuat walaupun melibatkan pinjaman kerana ia
memberi faedah kepada rakyat (contoh boleh merujuk
projek besar/mega)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

H4b - Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan


Mana-mana 3F + 3H X 1m
1
[ Max 6m]
5(a)

Kebaikan Perdagangan Antarabangsa


F1-Menikmati barangan dari luar negeri
H1-Faktor alam semula jadi berbeza/sukar didapati dalam
pasaran negara/contoh barang/kurma/unta/yang sesuai

1
1

F2-Mendapat barangan lebih murah


H2-Mengalakkan pengkhususan/sesetengah barang lebih murah
diimport dari luar negara

1
1

F3-Memperluaskan pilihan pengguna


H3-Pengguna mempunyai kehendak yang berbeza/meningkatkan
kebajikan pengguna
F4-Memperluaskan pasaran
H4-Lebihan pengeluaran barangan industri tempatan dapat
dieksport ke luar negara/meningkatkan jumlah
pendapatan/keuntungan pengeluar tempatan
F5-Menggalakkan penggunaan teknologi baru
H5-Membolehkan pengeluar dalam Negara mengimport
barangan modal/meningkatkan daya pengeluaran industri
tempatan
F6-Mewujudkan peluang pekerjaan
H6-Mewujudkan kemasukan pelabur asing/mengurangkan
pengangguran dalam Negara/meningkatkan taraf hidup
F7-Meningkatkan hasil/pendapatan negara
H7-Melalui eksport/cukai import/cukai eksport
F8 Meningkatkan kecekapan pengeluaran melalui persaingan
H8 Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) akan
mewujudkan persaingan sengit antara barangan keluaran
tempatan dan luar negara.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
[18m]
[Mak 6m]

F9 Menggalakkan pelaburan
H9 PAB menggalakkan Negara-negara yang kaya dengan
modal melakukan pelaburan langsung asing (FDI)
Mana-mana 3 Fakta + 3 Huraian X 1m
5(b)
Imbangan Akaun Dagangan
= Nilai Eksport Barang Nampak Nilai Import Barang Nampak/

(Eksport Kereta + Eksport Sawit) (Import Jentera + Import

10

Barang Perantaraan)/

= (RM500j + RM600j) (RM450j + RM370j) /

(RM1100j RM820j)
1

= RM280j

1
Imbangan Akaun Perkhidmatan
= Nilai Eksport Perkhidmatan Nilai Import Perkhidmatan /

(Perjalanan) + (Urus niaga kerajaan) /


= (-RM80j) + (-RM120j)/
= -RM200j
1
1
[8m]
Imbangan Akaun Pendapatan
= Nilai Penerimaan Akaun Pendapatan Nilai Pembayaran
Akaun Pendapatan /
(Keuntungan Pelaburan) + (Pampasan Pekerja) /
= -RM60j RM20j
= -RM80j

Imbangan Akaun Dagangan


Imbangan Akaun Perkhidmatan
Imbangan Akaun Pendapatan
Pindahan Bersih
Imbangan Akaun Semasa

RM (juta)
280
-200
-80
-20
-20

Nota : Tanpa RM juta 0 markah


Diterima jika ada RM juta walaupun sekali sahaja

11

5(c)

5(d)(i)

Dua fungsi utama pertukaran mata wang asing bagi sesebuah


Negara :
F1 Membiayai import
F2 Membayar balik hutang luar Negara
F3 - Membuat pelaburan ke luar Negara
F4 - Mempertahankan nilai mata wang Negara / mengawal
kestabilan nilai mata wang
Singapura
H1 Nilai RM jatuh
H2 Eksport Malaysia ke Singapura meningkat
H3 Import Malaysia dari Singapura berkurang
H4 Permintaan barang eksport Malaysia meningkat
H5 Permintaan import berkurangan
H6 Harga barangan eskport Malaysia di Singapura murah
H7 Harga barangan import dari Singapura mahal
H8 Imbangan dagangan Malaysia dengan Singapura positif
Amerika Syarikat
H9 Nilai RM naik
H10 Eskport Malaysia ke Amerika berkurang
H11 Import Malaysia dari Amerika meningkat
H12 Permintaan barang eksport Malaysia berkurang
H13 Permintaan import meningkat
H14 Harga barangan eskport Malaysia di Amerika mahal
H15 Harga barangan import dari Amerika murah
H16 Imbangan dagangan Malaysia dengan Amerika negatif

5(d)(ii)

5(d)(iii)

US$1 = RM3.25
= RM50 000/RM3.25 X US$1
= US$15 384.62

Pinjaman Bulan Jun


RM3.25 = US$1
= US$75 000 X RM3.25/ US$1/
= RM243 750
Bayar pada Disember
RM2.86 = US$1
= US$75 000 X RM2.86/ US$1/
= RM214 500
Kesan :
Peniaga Malaysia membayar hutang kurang dalam ringgit
Malaysia / lebih menguntungkan peniaga Malaysia/beban hutang
peniaga Malaysia berkurang / RM29 250

1
1
1
1
[4m]
[Mak 2m]
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mak 2m]
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mak 2m]

1
1
[2M]

1
[3M]

12

6(a)(i)

6(b)

F1-sektor ketiga/perkhidmatan
F2-sektor kedua/perkilangan

1
1
[2m]

Tahun 2008
RM1560/RM2.07
= 753.62 unit/753 unit

Tahun 2010
RM1560/RM4.10
= 380.48 unit/381 unit

Upah benar Cik Afiqah tahun 2010 berkurangan berbanding


tahun 2008/kuasa beli Cik Afiqah tahun 2010 berkurangan
berbanding 2008/ kenaikan tingkat harga yang besar berbanding
tingkat upah wang menyebabkan upah benar jatuh/jumlah barang
yang boleh dibeli pada tahun 2010 semakin berkurang

1
[3m]

Nota : Jawapan dalam RM tidak diterima


6(c)(i)

F1-membuat tabungan
H1a-dibank perdagangan/institusi kewangan
H1b-dapat faedah/dividen

1
1
1

F2-membeli saham amanah


H2a-contoh Amanah Saham Berhad/ASW/1Malaysia/ASN
H2b-dapat dividen

1
1
1

F3-membeli harta tetap


H3a-membeli tanah/rumah
H3b-dapat sewa/jual pada harga mahal dapat untung

1
1
1

Mana-mana 3F + 3H
6(c)(ii)

F1-pinjaman bercagar
H1-bank perdagangan/bank Islam
F2-pinjaman perusahaan
H2-syarikat kewangan
F3-pinjaman perniagaan
H3-agensi kerajaan/MARA/AIM/TEKUN
Mana-mana 2 Fakta + 2 Huraian

[9m]
[Mak 6m]

1
1
1
1
1
1
[Mak 4m]

6(d)(i)

Kemelesetan Ekonomi / Deflasi

6(d)(ii)

H1-Bersetuju
H2-Penawaran wang di pasaran meningkat
H3-Peluang pekerjaan meningkat

1m

13

H4-Kuasa beli pengguna meningkat


H5-Stok barangan firma akan berkurangan
H6-Tingkat pelaburan meningkat

1
1
1
1
1
[Mak 4m]

6(e)
F1 - Menurunkan kadar rizab tunai @ rizab berkanun
H1a - Keupayaan ciptaan kredit bank perdagangan naik @
Kemampuan bank member pinjaman bertambah
H1b - Jumlah pinjaman naik
H1c - Penawaran wang bertambah
H1d - Permintaan naik @ Kuasa beli naik

1
1

F2 - Menurunkan kadar faedah


H2a - Kos pinjaman menurun
H2b - Jumlah pinjaman meningkat
H2c - Penawaran wang bertambah
H2d - Jumlah simpanan @ tabungan menurun
H2e - Permintaan naik @ Kuasa beli naik

1
1
1
1
1
1

F3 - Beli surat jaminan kerajaan @ sekuriti kerajaan


H3a - Penawaran wang bertambah
H3b - Permintaan naik @ Kuasa beli naik

1
1
1

F4 H4a
H4b
H4c
H4d
H4e

1
1
1
1
1
1

Melonggarkan syarat sewa beli


- Pinjaman maksimum dinaikkan
- Panjangkan tempoh bayar balik
- Mengurangkan wang pendahuluan
- Pinjaman sewa beli bertambah
- Permintaan naik @ kuasa beli naik

Mana-mana 2F + 4H x 1m
Fakta & huraian perlu berpadanan (pair)

1
1
1

[ Max 5m]

PERATURAN PERMARKAHAN TAMAT

14

Lampiran 1 (Soalan 3(b))

Menerima gaji bulanan sebanyak RM2 500 sebulan(1m)


Encik Azri bekerja di Syarikat Dedikasi Mekar Sdn Bhd (1m)

Isi Rumah
(Encik Azri) 1m

Firma (Syarikat Dedikasi


Mekar Sdn Bhd) 1m

Mengeluarkan Kemeja jenama SKEMA (1m)


Encik Azri membeli kemeja berharga RM200 (1m)

15

PETUNJUK:Aliran fizikal (1m)


Aliran Wang (1m)

( Mak 7m)

16