Anda di halaman 1dari 7

1

Masalah ekonomi yang dihadapi oleh Encik Hakim ialah


Kekurangan
wang / pendapatan
Pilihan
Memilih komputer riba / Memilih barang yang dapat memaksimumkan
kepuasan
Kos lepas
Kamera digital/ Nilai barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan
untuk mendapatkan barang yang terbaik.

Bagaimana hendak dikeluarkan


- Menggunakan kaedah yang paling cekap / sama ada intensif modal
atau intensif buruh
- Untuk memaksimumkan keuntungan / meminimumkan kos
Untuk siapa barang dikeluarkan
- Mengikut corak agihan pendapatan / kuasa beli

ci

Q= Sistem ekonomi perancangan pusat


R= Sistem ekonomi kapitalis

cii
Ciri

Negara Q
(SEPP)

Pemilikan
sumber

Semua sumber hanya


dimiliki oleh kerajaan.

Pembuat
keputusan
ekonomi

Keputusan ditentukan
oleh kerajaan.

Persaingan
Penentuan
harga

Tiada persaingan /
ditentukan oleh
kerajaan.
Harga ditentukan oleh
kerajaan.

- Kerajaan bermotifkan
Matlamat / motif

memaksimumkan
kebajikan rakyat

Negara R
(SEK)
Semua sumber bebas
dimiliki oleh individu
dan firma.
Firma dan individu
bebas membuat
keputusan

1
1
1
1
[mak 5 m]

1
1
1
1
1
[mak 4 m]
1
1
[2 m]

1+1

1+1

Firma bebas bersaing


1+1
Harga ditentukan oleh
mekanisme harga
- Individu bermotifkan
memaksimumkan
kepuasan /
- Firma bermotifkan
memaksimumkan
keuntungan

Setuju
- Cik Sazura sangat meminati bidang perguruan
- Pengaruh ahli keluarga yang bekerja sebagai guru
- Jarak sekolah berdekatan dengan tempat tinggal
- kelayakan akademik yang sesuai
- keselesaan / keselamatan pekerjaan

ATAU
Tidak setuju

1
1

www.banksoalanspm.com

1+1

1+1

[mak 8 m]
1
1
1
1
1
1
[6m]

Cik Sazura telah mempunyai kelayakan dalam bidang kewangan


Suasana tempat kerja / pejabat lebih selesa

Dua sumber pendapatan


- Bekerja sendiri
Mengendalikan sesuatu kegiatan ekonomi / cth; petani / peniaga dll
Mendapat untung

- Bekerja dengan orang lain


Bekerja dengan kerajaan / swasta / contoh
Mendapat upah / gaji

1
1
1
1
1
1

Membeli barang modal / harta benda / kewangan


Mendapat untung

1
1
1

Pendapatan harta tetap


Membeli harta tetap / cth: tanah, rumah dll
Mendapat sewa jika menyewakan kepada orang lain / mendapat
untung jika menjualkannya pada harga yang tinggi kepada orang lain

1
1
1

- Pelaburan

1
1
[Maks 3m]

- Pembelian saham amanah


Membeli Amanah Saham Nasional / ASDI / dll
Mendapat dividen
bi

Potongan wajib

bii

Komponen X
- KWSP
- Caruman wajib pekerja setiap bulan
- Potongan 11% daripada pekerja / 12% majikan
- Menyediakan perlindungan kewangan kepada individu yang telah
bersara atau hilang keupayaan untuk bekerja

1
1
1
1

Zakat
- mengeluarkan sebahagian daripada harta yang dimiliki
- untuk diberikan kepada golongan yang tertentu dengan syaratsyarat yang tertentu
- diwajibkan untuk orang Islam sahaja

1
1

PERKESO
- untuk memberi perlindungan kepada para pekerja yang
menghadapi kejadian luar jangka

Cukai
- merupakan cukai yang wajib dibayar oleh semua individu yang
mempunyai lebihan pendapatan melebihi satu tahap yang tertentu

- Pembelian barang modal


Membeli barang modal / kilang / jentera/ harta benda / kewangan
Mendapat untung

1
1
1
[maks 6m]
[1 m]

Pembelian aset / harta tetap


Membeli harta tetap / cth: tanah, rumah dll
Mendapat sewa jika menyewakan kepada orang lain /

www.banksoalanspm.com

1
1

1
[4 m]
1
1
1
1
1
1

mendapat untung jika menjualkannya pada harga yang tinggi kepada


orang lain

- Pembelian bahan mentah


Melancarkan / melicinkan pengeluaran / produktiviti
Mendapat untung
di

Rujuk lampiran

dii

Pada harga RM10, kuantiti diminta di pasaran 25 iaitu di titik a


Pada harga RM20, kuantiti diminta di pasaran 20 iaitu di titik b
Pada harga RM30, kuantiti diminta di pasaran 15 iaitu di titik c
Pada harga RM40, kuantiti diminta di pasaran 10 iaitu di titik d
Apabila disambung titik a, b, c dan d disambungkan, maka terbentuk
keluk permintaan.
Bentuk keluk ini mencerun ke bawah dari kiri ke kanan
Hubungan antara harga dengan kuantiti ialah secara negatif /sonsang

1
1
1
1
[mak 6 m]

1
1
1
1

1
1
1
[Maks 4m]

ai
Jenis Barang

Keanjalan penawaran Harga

A
B
C

20/20 = 1
50/ 25 = 2
60/ 80 = 0.75

1
1
1
[3m]

ii
Jenis
Barang
A

Tafsir
- Anjal Satu / uniti
- %P=%Q
- Nilai pekali keanjalan harga penawaran sama
dengan 1
- Bila harga naik 1 % , kuantiti ditawarkan
meningkat 1%
- Penawaran anjal
- %P<%Q
- Nilai pekali keanjalan harga penawaran lebih
besar daripada 1
- Bila harga naik 1 % , kuantiti ditawarkan
meningkat 2%
Permintaan tidak anjal
-%P>%Q
- Nilai pekali keanjalan harga penawaran kurang
daripada 1
- Bila harga naik 1 % , kuantiti ditawarkan
meningkat 0.75%

Mana-mana 2 X 3

www.banksoalanspm.com

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
[Max 5m]

bi

RM 20.00
Permintaan = 200 unit, Penawaran = 100 unit
Lebihan permintaan sebanyak 100 unit
Harga cenderung akan naik

1
1
1
[3m]

b ii
RM 30.00
Permintaan = 150 unit, Penawaran = 150 unit
Keseimbangan pasaran
Harga kekal/stabil
ci

Aliran 1 - Aliran Fizikal


Aliran 2 - Aliran Wang
Pasaran B - Barangan

1
1
1
[Max 2m]
1
1
1
[3 m]

cii
Aliran Wang
Aliran Fizikal
aliran pendapatan faktor daripada aliran faktor-faktor pengeluaran
sektor firma kepada sektor isi
daripada sektor isi rumah kepada
rumah
sektor firma
aliran perbelanjaan penggunaa
daripada sektor isi rumah kepada
sektor firma
d

aliran barangndan perkhidmatan


daripada sektor firma kepada
sektor isi rumah

1+1

1+1
[4 m]
1
1
1
1
1
1
[max 5]

Diterima umum
Penawaran terhad
Kestabilan nilai
Tahan lama
Mudah dibawa
Boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil

Fungsi
Wang

Sistem Wang

Sistem Barter

Alat
Perantaraa
n
Pertukaran

Dapat menjadikan
alat pertukaran
yang baik

Tidak berfungsi dengan


baik tiada kehendak
serentak

1+1

Alat
Pengukur
nilai

Dapat menentu
nilai dengan tepat
pada setiap
barangan

Sukar menentukan nilai


ukuran sesuatu
barangan dengan tepat

1+1

Alat
Penyimpan
Nilai

Bersifat tahan
lama dan tidak
mudah rosak

Tidak tahan lama dan


mudah rosak serta
mengalami susut nilai

1+1

Alat
Bayaran
Tertunda

Mempunyai nilai
yang stabil dan
tahan lama

Barang yang ditukar


tidak tahan lama dan
nilainya tidak stabil
pada masa hadapan

1+1
[max 6 m]

www.banksoalanspm.com

ci

cii

ciii

Syarikat kewangan
Tidak mengeluarkan cek
Hanya menerima deposit
tetap dan deposit tabungan
sahaja

Bank perdagangan
Mengeluarkan cek
Menerima deposit tetap, deposit
semasa dan deposit tabungan

1+1
1+1
[4m]

Al-Mudharabah
perjanjian antara pemberi pinjaman(pemilik modal) dengan pihak
pengusaha.
Keuntungan akan dikongsi bersama mengikut nisbah yang dipersetujui

1
1
[2 m

Al-Wadiah
amanah yang diserahkan kepada pihak bank untuk disimpan
dengan selamat
pihak bank boleh memberikan pulangan mengikut budi bicaranya

1
1
[2 m

Al Bai bitamin Ajil


Konsep jual beli secara ansuran bulanan termasuk keuntungan
Pihak bank akan membeli barang yang dikehendaki oleh pelanggan dan
menjual kepada pelangan pada harga jualan

1
1
[2 m

di

Membeli surat jaminan


Penawaran wang bertambah
Kuasa beli meningkat
Permintaan terhadap barangan meningkat

1
1
1
1
[mak 3m]

dii

Tempoh masa Pinjaman dilanjutkan


Jumlah pinjaman meningkat
Penawaran wang meningkat
Kuasa beli meningkat
Permintaan terhadap barangan meningkat

1
1
1
1
1
[mak 3m]

Mengeluarkan mata wang


Mengawal kestabilan nilai mata wang
Menjadi jurubank kepada kerajaan
Menjadi jurubank kepada bank perdagangan

1
1
1
1
[mak 3m]

ai

Kumpulan wang simpanan pekerja


Bank simpanan nasional
Syarikat insurans

aii

Meningkatkan pelaburan
Huraian
Menggembleng dan menggerakkan dana
Huraian
Menyedia peluang pekerjaan
Huraian
Menurangkan pinjaman kerajaan dari luar negara
Huraian
Menstabilkan ekonomi negara
huraian

www.banksoalanspm.com

mana-mana 3 X 2

1
1
1
[Max 2m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mak 6m]

bi

bii

Perbelanjaan mengurus
Perbelanjaan semasa yang berulang ulang yang ditanggung oleh
kerajaan pada setiap tahun agar pengurusan pentadbiran kerajaan
berjalan lancar
Emolumen
huraian
Bayaran khidmat hutang
huraian
Bekalan dan perkhidmatan
huraian
Pencen dan ganjaran
huraian
Pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri
huraian
3 fakta + 3 huraian

Persamaan : Kedua-dua sumber pinjaman dalam negeri


Perbezaan
Sekuriti Kerajaan
Pinjaman Jangka panjang
Tempoh matang melebihi
setahun
KWSP merupakan institusi
kewangan utama yang melabur

memperoleh keuntungan
daripada kadar faedah yang
telah ditetapkan

Bil Perbendaharaan
Pinjaman jangka pendek
Tempoh matang kurang setahun
pelanggan terdiri daripada syarikat
berhad, bank perdagangan dan
individu

1
1
[2m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6m]
1

1+1
1+1

1+1

ia dijual dengan harga diskaun


1+1
[max 7 m]

Merupakan nisbah pendapatan negara dengan jumlah penduduk dalam


negara
Mengukur pengukur taraf hidup sesebuah negara

ai

Input berubah
Contoh baja/ anak pokok/ buruh
Input tetap
Contoh- tanah / jentera

ii

Wajar
Pelaburan meningkat,
Perkembangan sektor perkilangan
Peluang pekerjaan meningkat
Pendapatan negara meningkat
Taraf hidup meningkat

1
1
[ 2m ]
1
1
1
1
===
[4m]
1
1
1
1
1
1
[mak 5m]

Atau
Tidak wajar
Pendapatan Negara turun
Turun naik harga komoditi,
daya pengeluaran rendah

www.banksoalanspm.com

1
1
1

Pelaburan yg berkurangan,
Penghijrahan penduduk ke Bandar,
Peningkatan g/tenaga dlm sektor lain

Nota : pilih salah satu kenyataan


SS getah berkurang
DD getah tetap
Lebihan DD
Harga getah naik
Seorang usahawan
Ciri
menggabungkan faktor pengeluaran
Berani menghadapi cabaran
Sanggup menanggung risiko
Bekerja sendiri
Menapat untung

Maksimum untung/ min kos


Menguasai pasaran
Maksimum kebajikan/ peluang pekerjaan meningkat/ taraf hidup
meningkat

ei

Bank saudagar

eii

Ada
mendapat keuntungan
memenuhi keperluan dan kehendak pengguna
memerlu khidmat sokongan
melibatkan dokumen
meningkat taraf hidup
mengamalkan pengkhususan
Atau
Tidak ada
Perbezaan Pasaran
Perbezaan Sempadan
Perbezaan Sekatan dagangan
Perbezaan mata wang
Perbezaan Jarak
Perbezaan Dokumen,
Perbezaan bahasa
Perbezaan jarak
Perbezaan sukatan
Perbezaan mobiliti faktor
Perbezaan budaya

www.banksoalanspm.com

1
1
1
1
[5m
1
1
1
1
[4m]
1
1
1
1
1
1
[4m]
1
1
1
[3m]
1
[1m]
1
1
1
1
1
1
1
[Mak 4m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mak 4m]