Anda di halaman 1dari 8

SK (P) SULTAN IBRAHIM, JOHOR BAHRU.

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI


UJIAN 1 2016
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2

NAMA : _____________________________________
______________

KELAS : 2

Bahagian A : Bulatkan satu jawapan yang betul.


1. Manusia memerlukan udara untuk
A.

bau

B. bernafas

C. rasa

2. Yang manakah antara berikut digunakan untuk melihat ?

C
3. ___________________ penting kepada manusia sebagai tempat berlindung daripada
hujan dan panas ?
A. Kereta

B. Payung

C.

Rumah

4. Manusia perlukan ____________________ untuk kekal sihat dan bertenaga.


A. Minuman

B. Makanan

C. Udara

5. Air, udara, makanan dan tempat perlindungan dikenali sebagai __________________


?
A. Kemahuan

B. Keperluan asas C. Kehendak

6. Apakah kumpulan makanan ini ?

A. memberi tenaga
kesihatan

B. membantu tumbesaran

C. membantu

7. Mengapakah makanan yang ditunjukkan di bawah penting kepada manusia ?

A. Untuk menjaga kesihatan


B. Untuk membantu tumbesaran manusia
C. Untuk memberikan tenaga kepada manusia
8. Makanan yang manakah membantu manusia membesar ?
A. Sate dan telur
B. Bubur dan keju
C. Ayam dan salad
9. Manakah padanan yang betul ?

Makanan

Fungsi

Membantu
tumbesaran

Membantu menjaga
kesihatan

Memberi tenaga

10.Perhatikan gambar di bawah. Pernyataan manakah yang betul tentang gambar


tersebut ?

A. Halim lebih tinggi dan besar daripada Raju


B. Halim lebih besar dan ringan daripada Raju
C. Raju lebih rendah dan berat daripada Halim

10

Bahagian B
Arahan: Baca soalan dengan teliti kemudian jawab semua soalan.

Tandakan (/) pada benda hidup dan (X) pada benda bukan hidup

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

12

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Telinga

Kaki

Tangan

Mata

Hidung

Mulut

Bulatkan bahagian tubuh yang digunakan untuk :

18.

dengar
sentuh

lihat

rasa
hidu

19.

20.

21.

22.

Warnakan keperluan asas manusia dengan warna MERAH, dan bukan keperluan
asas manusia dengan warna BIRU.

11

Padankan dengan jawapan yang tepat.

35.

Pencetak

Tetikus

36.

Unit pemprosesan
pusat
37.

Pembesar suara
38.

Monitor
39.

40.

Papan Kekunci

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

________________________
(MOHD FAIZAL B AMDAN)
Guru Sains
SK (P) Sultan Ibrahim

_______________________
______________________
(NORAIDA BT ABDULLAH)
(NOORZILA BT AHMAD)
Ketua Panitia Sains
GPK Kurikulum
SK (P) Sultan Ibrahim
SK (P) Sultan Ibrahim